Zakładanie spółek offshore. Czym są spółki offshore?

Zakładanie spółek offshore. Czym są spółki offshore?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Polski system podatkowy i liczne ograniczenia natury prawnej sprawiają, że przedsiębiorcy chętnie poszukują bezpieczniejszego i bardziej optymalnego sposobu prowadzenia biznesu, opartego na stabilnych przepisach.

Rozwiązaniem może okazać się założenie spółki offshore, ale tylko pod pewnymi warunkami. Czym są firmy offshore i kiedy warto zdecydować się na założenie takiej działalności?

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że samo założenie spółki offshore to dopiero początek – jej efektywność zależy od ciągłego dostosowywania się do zmieniających się przepisów prawa.

Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2024
Spółki offshore, firmy offshore

Czym jest spółka offshore?

Temat spółek offshore funkcjonuje powszechnie w światowym biznesie. Pod pojęciem spółek offshore rozumie się spółki prawa handlowego rejestrowane poza granicami rodzimego państwa oraz jego jurysdykcją (w tym również w tzw. „rajach podatkowych„).

Sprawdź co oferuje firma w USA

Spółki offshore najczęściej tworzy się w korzystynych jurysdykcjach podatkowych. Z zasady kraje takie koncentrują się na branży turystycznej, natomiast część z nich oferuje zagraniczne usługi ochrony aktywów. Można rozważyć jej założenie, kiedy celem wspólników jest:

 • stworzenie skutecznego modelu optymalizacji podatkowej – prawie zawsze połączone ze zmianą rezydencji podatkowej;
 • ograniczenie obciążeń publicznoprawnych;
 • uproszczenie formalności towarzyszących prowadzeniu spraw spółki;
 • zachowanie anonimowości;
 • uniknięcie dochodzenia wierzytelności przez wierzycieli;
 • uniknięcie inflacji;
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • korzystny obrót prawami własności intelektualnej oraz prawami autorskimi.
Spółki offshore - czym są?

Warto pamiętać, że samo założenie spółki offshore to dopiero połowa sukcesu. Każdy system prawny z biegiem czasu ewoluuje, dlatego należy śledzić zachodzące zmiany tak, aby spółka mogła jak najdłużej zachować korzyści płynące z rejestracji siedziby w innym państwie.

Obecnie, z uwagi na rozbudowany krajowy i unijny system przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, spółka offshore sama w sobie najczęściej nie przyniesie korzyści podatkowych.

Na temat spółek offshore, w szczególności korzyści płynących z ich założenia, można stosunkowo dużo przeczytać w Internecie. Bezwzględnie unikać należy natomiast sytuacji, w której spółka offshore zakładana jest wyłącznie do celów obejścia przepisów podatkowych.

Szukasz metody legalnej optymalizacji podatkowej?

Może wcale nie musisz przenosić biznesu za granicę. Sprawdź czy estoński CIT jest rozwiązaniem dla Ciebie. Kliknij w przycisk poniżej żeby dowiedzieć się więcej.

Kiedy spółka offshore jest opłacalnym rozwiązaniem?

Rejestracja firmy offshore może wydawać się kuszącą alternatywą, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku będzie to dobre rozwiązanie. Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu działalności za granicę powinieneś umieć udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym zajmuje się lub będzie się zajmowała Twoja firma?
 • Czy towary lub usługi są oferowane odbiorcom mającym siedzibę bądź miejsce zamieszkania w innym państwie? Czy są one kupowane od takich osób?
 • Ile wynosi szacunkowy przychód w skali roku?
 • Czy firma dysponuje rozbudowaną infrastrukturą (np. biura, magazyn, linie produkcyjne), czy działa głównie online?
 • Czy spółka planuje korzystać z zewnętrznego finansowania dłużnego lub kapitałowego?
 • Jaki będzie skład udziałowy spółki offshore (nie tylko liczba podmiotów, ale również ich rodzaj – osoby fizyczne, prawne, ułomne osoby prawne).
Spółki offshore - czas zakładania

Im więcej odpowiedzi na pytania uwzględnia czynnik zagraniczny, tym bardziej uzasadnione będzie założenie spółki offshore.

Wiemy, że przedsiębiorcy często mają kłopot z obraniem odpowiednio korzystnego kierunku działania. Dlatego pomagamy im opracować strategię od zebrania dokumentacji po dopełnienie formalności rejestrowych i bieżącą obsługę prawno-podatkową.

Jeśli szukasz optymalizacji podatkowej firma na Cyprze może być rozwiązaniem dla Ciebie

Może się jednak okazać, że założenie firmy offshore nie będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem – w takim wypadku sugerujemy rozważenie innych, mniej egzotycznych lokalizacji takich jak np. spółka w Szwajcarii kojarzona z prestiżem, anonimowością i bezpieczeństwem czy też popularna ostatnio wśród naszych klientów spółka w Hiszpanii.

Bezwzględnie unikać należy natomiast sytuacji, w której faktycznie spółka offshore zakładana jest wyłącznie do celów obejścia przepisów podatkowych.

Prowadzisz działalność e-commerce?

Zastanawiasz się nad ekspansją zagraniczną? Świetnie trafiłeś! Specjalizujemy się w zagranicznej optymalizacji handlu internetowego. Umów konsultację z naszym ekspertem – mec. Kamilem Cymermanem – już dzisiaj.

Praktyczne korzyści z zakładania spółki offshore

Jakie mogą być przykłady korzyści wynikających z rejestracji spółek podlegających obcej jurysdykcji?

 • Na Arubie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. Aruba Vrijgestelde Vennootschap) mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli prowadzą działalność z zakresu licencjonowania praw własności intelektualnej, działalność inwestycyjną, finansową lub związaną z zarządzaniem holdingami.
 • Barbados oferuje bardzo atrakcyjny CIT (na poziomie 1–2,5%), a także zwolnienie z podatku od nieruchomości, dywidend i szereg innych korzyści.
 • Bahamy całkowicie zwalniają spółki IBC (ang. International Business Company) z podatków od zysków, darowizn i spadków przez 20 lat od założenia spółki, pobierają jedynie opłatę rejestracyjną i rządową.

Korzyści płynące z założenia firmy offshore zawsze trzeba oceniać kompleksowo – tak, aby znaleźć model najbliższy założeniom przedsiębiorcy.

Sprawdź czy firma w Estonii to rozwiązanie dla Ciebie

Pamiętajmy, że nie bez znaczenia dla oceny podatkowej prowadzenia biznesu przez spółkę offshore jest rezydencja podatkowa beneficjenta – i tak, polski rezydent podatkowy powinien uwzględnić opodatkowanie spółki zagranicznej w Polsce. Pod uwagę weźmy również lokalizacje, które oferują zagraniczne usługi ochrony aktywów.

Czy wiesz, że posiadanie spółki za granicą (również w rajach podatkowych) może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku w Polsce? Jeśli chcesz wiedzieć więcej sprawdź nasz artykuł o podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Spółka offshore – gdzie warto ją założyć?

Firmy offshore najczęściej zakłada się w tzw. rajach podatkowych. Są to systemy prawne, które minimalizują wymagania formalne, ograniczenia i obciążenia, zachęcając przedsiębiorców do rejestracji na ich terytorium działalności gospodarczej.

Spółki offshore - podatki

Takie mechanizmy zapewniają obopólną korzyść – faktycznie spółka offshore korzysta z preferencyjnego systemu prawnego i niewielkich obciążeń, a państwo staje się beneficjentem opłat sądowych i rejestracyjnych. Przy okazji tworzy impuls do rozwoju własnej gospodarki.

Liczba rajów podatkowych stale maleje, dlatego zakładanie spółki offshore trzeba dobrze przemyśleć i dopasować do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i oczekiwanego rezultatu. Obecnie chętnie wybierane są m.in. następujące kraje (mówimy o rajach podatkowych i innych lokalizacjach):

Choć w każdym z tych krajów rejestracja spółki offshore będzie wyglądała nieco inaczej, wyróżnia je korzystny system podatkowy (np. niski, liniowy albo zryczałtowany CIT) oraz dochowanie swobody działalności gospodarczej. Jednocześnie państwo dba o ograniczenie formalności w zakresie transakcji zagranicznych.

A może spółka w Szwajcarii? Pomimo tego, że Szwajcaria nie jest uznawana za typową lokalizację offshore, oferuje ona znaczne korzyści. Poza kwestią interesujących zachęt podatkowych, zakładając spółkę w Szwajcarii korzystamy z renomy i prestiżu kojarzonej z tym krajem od lat. Przeczytaj więcej o zakładaniu spółek w Szwajcarii.

Spółka offshore – formalności przy zakładaniu

Warto zdawać sobie sprawę, że zakładanie spółek offshore, choć na ogół prostsze niż w krajowym systemie prawnym, nadal wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych formalności i przedstawienia dokumentacji. Zawczasu warto przygotować:

 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • rachunek za media, na którym widnieje imię, nazwisko oraz adres beneficjenta spółki (tzw. Utility Bill).

Wypełnienie dokumentacji wiąże się również z koniecznością złożenia podpisów pod dokumentem konstytuującym spółkę (np. statut albo umowa).

Spółki offshore - zakładanie

Wpis spółki dokonywany jest w rejestrze spółek danego kraju (najczęściej nosi on nazwę Registrar of Companies). Czas rejestracji będzie różny w zależności od wybranej jurysdykcji, ale w praktyce waha się od 24 godzin (np. w Delaware, USA) do miesiąca (np. na Cyprze). Wymagania formalne mogą również obejmować:

 • sporządzenie dokumentacji (w tym udziałowej) i pełnomocnictw;
 • otwarcie rachunków bankowych;
 • zarejestrowanie siedziby;
 • wyznaczenie pełnomocnika;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań.

Oprócz formalności niezbędne jest również wniesienie opłat rejestrowych. Mogą one wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy dolarów lub euro w zależności od miejsca rejestracji.

Zastanawiasz się nad założeniem spółki za granicą i nie wiesz od czego zacząć?

Świetnie trafiłeś! Mamy ponad 10 lat doświadczenia w przygotowywaniu struktur prawnych dla naszych klientów za granicą. Uzyskasz od nas fachową pomoc w zakresie oceny korzyści i ryzyk związanych z przeniesieniem Twojego biznesu za granicę. Umów się już dziś z naszym specjalistą ds. międzynarodowego doradztwa podatkowego – mec. Michałem Gawlakiem.

Zarządzenie spółką offshore

Uproszczenie formalności do minimum sprawia, że wspólnicy większość czynności, w tym założenie spółki, mogą przeprowadzić zdalnie. Prowadzenie stacjonarnego biura za granicą nie jest konieczne.

Dużą zaletą większości spółek offshore jest również sporadyczne utrzymywanie kontaktów z lokalną administracją państwową. Dzięki temu nie ma potrzeby odbywania kosztownych i czasochłonnych podróży służbowych, a wspólnicy mogą zająć się rozwijaniem potencjału firmy.

Założenie spółki offshore może stanowić silny impuls do rozwoju gospodarczego Twojego biznesu. Ze względu na różnice między poszczególnymi systemami prawnymi i podatkowymi warto jednak przed podjęciem decyzji zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa podatkowego i handlowego w różnych porządkach prawnych pozwoli nam na ułożenie optymalnej strategii rozwoju Twojej firmy. Jeśli już posiadasz spółkę za granicą nasi eksperci pomogą Ci ustalić czy będziesz musiał zapłacić podatek w Polsce.

Posłuchaj kiedy warto założyć spółkę za granicą:

Spółki offshore – często zadawane pytania

Czym jest spółka offshore?

To spółka prawa handlowego zarejestrowana poza granicami rodzimego państwa, często w korzystnych podatkowo jurysdykcjach.

Jakie są główne korzyści założenia spółki offshore?

Optymalizacja podatkowa, ograniczenie obciążeń publicznoprawnych, uproszczenie formalności, anonimowość, a także korzystny obrót prawami własności intelektualnej.

Czy założenie spółki offshore zawsze przynosi korzyści podatkowe?

Nie zawsze, zależy to od wielu czynników, w tym od przepisów prawnych w kraju rezydencji podatkowej.

Jakie są potencjalne ryzyka związane ze spółką offshore?

Potencjalne ryzyka obejmują zmiany w przepisach podatkowych oraz ryzyko reputacyjne związane z percepcją „rajów podatkowych”.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki offshore?

Zazwyczaj wymagane są ważny dowód osobisty lub paszport oraz rachunek za media potwierdzający adres.

Ile czasu zajmuje założenie spółki offshore?

Czas rejestracji waha się od 24 godzin do miesiąca, w zależności od jurysdykcji.

Czy spółka offshore musi prowadzić księgi rachunkowe?

Wiele jurysdykcji offshore zwalnia spółki z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale zależy to od konkretnego kraju.

Jakie kraje są popularnymi jurysdykcjami dla spółek offshore?

Popularne jurysdykcje to m.in. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Cypr, Gibraltar, Luksemburg, Hongkong, Delaware w USA, Dubaj i Seszele.

Czy można prowadzić spółkę offshore zdalnie?

Tak, większość formalności związanych z założeniem i zarządzaniem spółką offshore można przeprowadzić zdalnie.

Czy posiadanie spółki offshore wymaga częstych podróży za granicę?

Nie, większość jurysdykcji offshore minimalizuje konieczność bezpośredniego kontaktu z lokalnymi władzami.

Poznaj naszego eksperta

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Skontaktuj się z ekspertem
office@cgogroup.pl

Szef działu spółek zagranicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz, zajmując się problematyką modeli handlu międzynarodowego. Tak przetartą ścieżkę rozwoju w zakresie regulacji międzynarodowych, kontynuował po ukończonej aplikacji adwokackiej, realizując szeroko rozumianą obsługę prawną podmiotów polskich uczestniczących w międzynarodowy obrocie jako In-House Lawyer.Obok tematyki obrotu międzynarodowego, w tym kwestii podatkowych, realizował blisko dwuletni cykl porad dla osób dotkniętych skutkami choroby alkoholowej i ich rodzin w PIK Bemowo Warszawa oraz zdobywał doświadczenie jako aplikant w obsłudze prawnej szpitali – Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Szpitala Dziecięcego ,,Niekłańska” w Warszawie.

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance