Zakładanie spółek offshore

Zakładanie spółek offshore
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Polski system podatkowy i liczne ograniczenia natury prawnej sprawiają, że przedsiębiorcy chętnie poszukują bezpieczniejszego i bardziej intratnego sposobu prowadzenia biznesu, opartego na stabilnych przepisach. Rozwiązaniem może okazać się założenie spółki Offshore. Co to takiego i kiedy warto zdecydować się na założenie takiej działalności?

Czym są spółki Offshore?

Pod pojęciem spółek Offshore rozumie się spółki prawa handlowego rejestrowane poza granicami rodzimego państwa oraz jego jurysdykcją. Spółki Offshore najczęściej tworzy się na terytorium krajów oferujących preferencyjny system podatkowy lub innego rodzaju ułatwienia. Opłaca się ją założyć, kiedy celem wspólników jest:

 • stworzenie skutecznego modelu optymalizacji podatkowej;
 • ograniczenie obciążeń publicznoprawnych;
 • uproszczenie formalności towarzyszących prowadzeniu spraw spółki;
 • zachowanie anonimowości;
 • uniknięcie dochodzenia wierzytelności przez wierzycieli;
 • uniknięcie inflacji;
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • korzystny obrót prawami własności intelektualnej oraz prawami autorskimi.

Warto pamiętać, że samo założenie spółki Offshore to dopiero połowa sukcesu. Każdy system prawny z biegiem czasu ewoluuje, dlatego należy śledzić zachodzące zmiany tak, aby spółka mogła jak najdłużej zachować korzyści płynące z rejestracji siedziby w innym państwie.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że wybierasz najskuteczniejszy model biznesu i zawsze jesteś gotów na zmiany, skontaktuj się z nami!

Kiedy opłaca się założenie spółki Offshore?

Rejestracja spółki w innym państwie może wydawać się kuszącą alternatywą, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku będzie to dobre rozwiązanie. Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu działalności za granicę powinieneś umieć udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym zajmuje się lub będzie się zajmowała Twoja firma?
 • Czy towary lub usługi są oferowane odbiorcom mającym siedzibę bądź miejsce zamieszkania w innym państwie? Czy są one kupowane od takich osób?
 • Ile wynosi szacunkowy przychód w skali roku?
 • Czy firma dysponuje rozbudowaną infrastrukturą (np. biura, magazyn, linie produkcyjne), czy działa głównie online?
 • Czy spółka planuje korzystać z zewnętrznego finansowania dłużnego lub kapitałowego?
 • Jaki będzie skład udziałowy spółki (nie tylko liczba podmiotów, ale również ich rodzaj – osoby fizyczne, prawne, ułomne osoby prawne).

Im więcej odpowiedzi na pytania uwzględnia czynnik zagraniczny, tym bardziej uzasadnione będzie założenie spółki Offshore.

Wiemy, że przedsiębiorcy często mają kłopot z obraniem odpowiednio korzystnego kierunku działania. Dlatego pomagamy im opracować strategię od zebrania dokumentacji po dopełnienie formalności rejestrowych i bieżącą obsługę prawno-podatkową. Może się jednak okazać, że założenie spółki offshore nie będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem – w takim wypadku sugerujemy rozważenie innych, mniej egzotycznych lokalizacji takich jak np. spółka w Szwajcarii kojarzona z prestiżem, anonimowością i bezpieczeństwem czy też popularna ostatnio wśród naszych klientów spółka w Hiszpanii.

Praktyczne korzyści z zakładania spółek Offshore

Jakie mogą być przykłady korzyści wynikających z rejestracji spółek podlegających obcej jurysdykcji?

 • Na Arubie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. Aruba Vrijgestelde Vennootschap) mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli prowadzą działalność z zakresu licencjonowania praw własności intelektualnej, działalność inwestycyjną, finansową lub związaną z zarządzaniem holdingami.
 • Barbados oferuje bardzo atrakcyjny CIT (na poziomie 1–2,5%), a także zwolnienie z podatku od nieruchomości, dywidend i szereg innych korzyści.
 • Bahamy całkowicie zwalniają spółki IBC (ang. International Business Company) z podatków od zysków, darowizn i spadków przez 20 lat od założenia spółki, pobierają jedynie opłatę rejestracyjną i rządową.

Korzyści płynące z założenia spółki Offshore zawsze trzeba oceniać kompleksowo – tak, aby znaleźć model najbliższy założeniom przedsiębiorcy.

Gdzie warto założyć spółkę Offshore?

Spółki Offshore najczęściej zakłada się w tzw. rajach podatkowych. Są to systemy prawne, które minimalizują wymagania formalne, ograniczenia i obciążenia, zachęcając przedsiębiorców do rejestracji na ich terytorium działalności gospodarczej.

Takie mechanizmy zapewniają obopólną korzyść – spółka korzysta z preferencyjnego systemu prawnego i niewielkich obciążeń, a państwo staje się beneficjentem opłat sądowych i rejestracyjnych. Przy okazji tworzy impuls do rozwoju własnej gospodarki.

Liczba rajów podatkowych stale maleje, dlatego zakładanie spółek Offshore trzeba dobrze przemyśleć i dopasować do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i oczekiwanego rezultatu. Obecnie chętnie wybierane są m.in. następujące kraje:

Choć w każdym z tych krajów rejestracja spółki Offshore będzie wyglądała nieco inaczej, wyróżnia je korzystny system podatkowy (np. niski, liniowy albo zryczałtowany CIT) oraz dochowanie swobody działalności gospodarczej. Jednocześnie państwo dba o ograniczenie formalności w zakresie transakcji zagranicznych.

Formalności przy zakładaniu spółek Offshore

Warto zdawać sobie sprawę, że zakładanie spółek Offshore, choć na ogół prostsze niż w krajowym systemie prawnym, nadal wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych formalności i przedstawienia dokumentacji. Zawczasu warto przygotować:

 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • rachunek za media, na którym widnieje imię, nazwisko oraz adres beneficjenta spółki (tzw. Utility Bill).

Wypełnienie dokumentacji wiąże się również z koniecznością złożenia podpisów pod dokumentem konstytuującym spółkę (np. statut albo umowa).

Wpis spółki dokonywany jest w rejestrze spółek danego kraju (najczęściej nosi on nazwę Registrar of Companies). Czas rejestracji będzie różny w zależności od wybranej jurysdykcji, ale w praktyce waha się od 24 godzin (np. w Delaware, USA) do miesiąca (np. na Cyprze). Wymagania formalne mogą również obejmować:

 • sporządzenie dokumentacji (w tym udziałowej) i pełnomocnictw;
 • otwarcie rachunków bankowych;
 • zarejestrowanie siedziby;
 • wyznaczenie pełnomocnika;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań.

Oprócz formalności niezbędne jest również wniesienie opłat rejestrowych. Mogą one wynosić od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy dolarów lub euro w zależności od miejsca rejestracji.

Zarządzanie spółką Offshore

Uproszczenie formalności do minimum sprawia, że wspólnicy większość czynności, w tym założenie spółki, mogą przeprowadzić zdalnie. Prowadzenie stacjonarnego biura za granicą nie jest konieczne.

Dużą zaletą większości spółek Offshore jest również sporadyczne utrzymywanie kontaktów z lokalną administracją państwową. Dzięki temu nie ma potrzeby odbywania kosztownych i czasochłonnych podróży służbowych, a wspólnicy mogą zająć się rozwijaniem potencjału firmy.

Założenie spółki Offshore może stanowić silny impuls do rozwoju gospodarczego Twojego biznesu. Ze względu na różnice między poszczególnymi systemami prawnymi i podatkowymi warto jednak przed podjęciem decyzji zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii. Wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa podatkowego i handlowego w różnych porządkach prawnych pozwoli nam na ułożenie optymalnej strategii rozwoju Twojej firmy. Jeśli już posiadasz spółkę za granicą nasi eksperci pomogą Ci ustalić czy nie będziesz musiał zapłacić podatku w Polsce.

Posłuchaj kiedy warto założyć spółkę za granicą:

Wyróżniony ekesper

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance