Spółka w Turcji – dlaczego warto założyć firmę w Turcji?

Spółka w Turcji – dlaczego warto założyć firmę w Turcji?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 22%
  Stawka podatkowa
 • 4 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • 10000 TRY
  Kapitał minimalny

Dlaczego warto założyć spółkę w Turcji?

Położona w Azji Zachodniej Turcja to jedna z dwudziestu największych gospodarek na świecie. Dominujące sektory rozwoju gospodarczego obejmują rolnictwo, przemysł, turystykę i transport. Po przejściowym kryzysie w 2018 r. ekonomia Turcji ponownie przyspieszyła, co zachęca przedsiębiorców do rozwoju swoich biznesów na jej terytorium. Liczba spółek rejestrowanych w Turcji zwiększyła się z niespełna 2 500 w 2010 r. do ponad 16 600 w 2022 r. Z tego wpisu dowiesz się jakie są wady i zalety firmy w Turcji i czy warto ja założyć. Turcję wybierają również przedsiębiorcy z branży e-commerce, którzy realizują sprzedaż do lokalnych konsumentów. Jeżeli działasz poprzez Amazon – to Amazon zażąda od Ciebie lokalnego numeru VAT. Lokalny numer VAT może uzyskać jedynie spółka turecka lub oddział spółki zagranicznej.

Prowadzisz działalność e-commerce?

Zastanawiasz się nad ekspansją zagraniczną? Świetnie trafiłeś! Specjalizujemy się w zagranicznej optymalizacji handlu internetowego. Umów konsultację z naszym ekspertem – mec. Kamilem Cymermanem – już dzisiaj.

Rodzaje spółek w Turcji

Decydując się na założenie spółki w Turcji, należy zacząć od wyboru typu podmiotu. Tureckie prawo handlowe rozróżnia osobowe spółki handlowe (eng. Non-Corporate) oraz kapitałowe spółki handlowe (eng. Corporate). Do tej pierwszej grupy zaliczają się:

 • spółki partnerskie (tur. Kolektif Şirket);
 • spółki komandytowe (tur. Komandit Şirket).

Z kolei do kapitałowych spółek prawa handlowego należą:

 • spółki akcyjne (tur. Anonim Şirketi);
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tur. Limited Şirketi);
 • spółdzielnie (tur. Koopertatif Şirket).

Poszczególne typy spółek różnią się między sobą strukturą, zasadą funkcjonowania oraz reprezentacją. Należy pamiętać, że osobowe spółki handlowe nie mają osobowości prawnej, ale kapitałowe już tak.

Dane statystyczne zbierane w ciągu 10 lat przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu pokazują, że pomimo dostępu do różnych form prowadzenia działalności gospodarczej największym zainteresowaniem cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemal 90% wszystkich firm w Turcji to właśnie Limited Şirketi. Pozostałe 10% to głównie spółki akcyjne.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w znalezieniu optymalnego modelu biznesowego dla swojej firmy, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoje potrzeby, możliwości oraz potencjał gospodarczy i znajdziemy najlepsze rozwiązanie!

Specyfika tureckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Będąc osobą prawną Limited Şirketi dysponuje podmiotowością i osobowością prawną, a także zdolnością sądową i procesową. W praktyce oznacza to, że w obrocie działa samodzielnie, jako podmiot odrębny od wspólników, także majątkowo. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz być stroną spraw sądowych.

Prawo dopuszcza możliwość zarejestrowania jednoosobowej spółki z o.o. Pamiętaj, że maksymalna liczba wspólników wynosi 50 i mogą być to zarówno osoby z obywatelstwem tureckim, jak i zagraniczni przedsiębiorcy. Minimalna wysokość udziału wynosi 25 TRY, ale fundusze te mogą być również wydawane jako wielokrotność tej wartości.

Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Prawo tureckie zapewnia równe traktowanie swoim obywatelom oraz obcokrajowcom.

Cechy charakterystyczne tureckiej spółki z o.o.

Typ spółkiLIMITED LIABILITY COMPANY
Cechy charakterystyczneJest najbardziej powszechną formą prowadzenia działalności w Turcji, której kapitał zakładowy wyrażony jest w udziałach. Co do zasady wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi spółki. Jednakże nie dotyczy to długów publicznych, za które wspólnicy odpowiadają solidarnie, proporcjonalnie do swoich udziałów w kapitale.
Minimalny wymagany kapitał zakładowy10 tys. TRY
Wymóg wpłaty na udziały / akcjePłatny do 24 miesięcy od założenia spółki. Wpłacona kwota może zostać wycofana ze spółki po przedstawieniu odpowiednich dokumentów założycielskich wykazujących, że uzyskała osobowość prawną. Wkład w naturze jest dopuszczalny.
Minimalna liczba wspólnikówMin 1 osoba fizyczna lub prawna
Dopuszczalność posiadania udziałów przez podmioty zagraniczneBrak ograniczeń dla osób fizycznych i / lub podmiotów.   
Konieczność powołania zarządu / dyrektorówTak
Konieczność powołania dyrektora lokalnegoDyrektor / Rada dyrektorów
Wymóg posiadania substancji podatkowej w kraju (biuro, pracownicy)Tak
Wymóg corocznych zgromadzeń wspólnikówTak
Wymóg prowadzenia księgowościTak
Szacunkowy czas rejestracji2 tygodnie
Procedura rejestracji0,04% kapitału zakładowego musi być zdeponowane na rachunku w banku publicznym jako opłata dla tureckiego urzędu ds. konkurencji. Umowa spółki. Formularz dot. wpłaty kapitału. Złożenie podpisów przez sygnatariuszy. Rejestracja w rejestrze handlowym. 
Dokumenty wymagane do rejestracjiRejestracja w MERSİS, list motywacyjny podpisany przez dyrektora, formularz deklaracji założycielskiej, notarialnie poświadczone kopie umowy spółki, oświadczenie o rejestracji izby, poświadczone notarialnie kopie paszportów, zaświadczeń o miejscu zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej nadawany cudzoziemcom, wzory podpisów notarialnych dyrektorów, poświadczone notarialnie podpisane przez dyrektorów niebędący akcjonariuszami o przyjęciu funkcji dyrektorów spółki. Dowód bankowy dotyczący uiszczenia opłaty UOKiK w wysokości 0,04% kapitału zakładowego.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)22% CIT (deklaracja kwartalna oraz roczne rozliczenie (do 25.04), 15% – dywidenda, jeśli udziałowcem jest podmiot polski 10%.
Stawka podatku od towarów i usług (VAT)18%, 8% na wybrane produkty, np. tekstylia.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Turcji?

Zarejestrowanie spółki wymaga wpisu do rejestru handlowego. Procedura przebiega elektronicznie za pośrednictwem systemu MERSIS, do którego założyciele spółki muszą wgrać umowę sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz pozostałą dokumentację. To centralny rejestr informatyczny przeznaczony do prowadzenia procesów handlowych i archiwizacji danych.

Na etapie rejestracji należy przedłożyć również dokumenty weryfikujące tożsamość wspólników oraz wzory podpisów, również w formie znotaryzowanej. Jeżeli wspólnicy nie mają obywatelstwa tureckiego, niezbędne jest uzyskanie potencjalnego numeru identyfikacji podatkowej. Jest on niezbędny do założenia konta bankowego i przelania na nie kapitału zakładowego. Od tej kwoty spółka musi opłacić lokalny podatek w wysokości 0,04%.

Po dopełnieniu formalności założyciele spółki mogą złożyć wniosek o wpis podmiotu do rejestru handlowego za pośrednictwem Trade Registry Directorate. Zawiadamia on o powstaniu podmiotu właściwy urząd skarbowy oraz instytucję zajmującą się ubezpieczeniami społecznymi. Ogłoszenie o rejestracji pojawia się w Dzienniku Urzędowym do 10 dni po założeniu spółki.

Legalizacja dokumentów

Wszystkie dokumenty, które nie zostały sporządzone w Turcji, będziesz musiał zalegalizować poprzez:

 • poświadczenie przez odpowiednie instytucje (np. wyciąg z KRS przez Krajowy Rejestr Sądowy);
 • nadanie klauzuli apostille przez MSZ;
 • zatwierdzenie w tureckiej ambasadzie lub konsulacie;
 • przetłumaczenie przysięgłe na język turecki;
 • poświadczenie notarialne w Turcji.

Spółka z o.o. w Turcji a odpowiedzialność wspólników

W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne. Wyłącznie spółka odpowiada za zaciągnięte zobowiązania względem wierzycieli w ramach funkcjonowania na rynku prywatnoprawnym.

W przypadku długów publicznoprawnych (są to głównie długi podatkowe lub związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych) odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że w pierwszej kolejności dług reguluje spółka lub osoby nią zarządzające – także z majątku osobistego.

Dopiero w sytuacji, kiedy odzyskanie należności jest niemożliwe, odpowiedzialność przechodzi na wspólników, którzy odpowiadają proporcjonalnie do udziałów.

Rodzaje wkładów

Wspólnicy mogą wnieść do sp. z o.o. zarówno wkład pieniężny, jak i niepieniężny. Do rejestracji spółki wymagane jest okazanie potwierdzenia wpłaty o wysokości przynajmniej 25% deklarowanego wkładu zakładowego. Pozostałe 75% kapitału należy zapłacić w terminie 2 lat. Wspólnicy mogą także pokryć cały zadeklarowany kapitał od razu.

Jeżeli wspólnicy wnoszą również wkład rzeczowy, niezbędna będzie m.in. ekspertyza oraz oświadczenia potwierdzające brak ograniczeń w dysponowaniu nim (np. zastaw).

Minimalny kapitał zakładowy

Do założenia osoby prawnej niezbędne jest wpłacenie minimalnego kapitału zakładowego. Musi on wynosić minimum 10 000 TRY, może być także wyższy.

Spółka w Turcji a przedmiot działalności i nazwa

Tureckie przepisy pozwalają na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla każdego celu gospodarczego zgodnego z prawem z wyjątkiem m.in. bankowości, działalności leasingowej i faktoringowej. Nie ma przy tym ograniczeń co do skali prowadzonego biznesu, a także czasu trwania spółki.

Nazwa firmy powinna wskazywać na wykonywaną działalność gospodarczą i nie może wprowadzać odbiorców w błąd. Można również wykorzystać w niej elementy dodatkowe takie jak imiona, nazwiska lub nazwy wspólników. Dodatkowo nazwę należy uzupełnić o formę prawną (np. A. Ş. dla spółki akcyjnej i LTD. ŞTI. dla spółki z o.o.).

Wybierając nazwę dla spółki w Turcji, warto upewnić się, czy nie jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot. W tym celu wspólnicy powinni zweryfikować dane znajdujące się w bazie Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Czy zakładanie spółek w Turcji się opłaca?

Rząd turecki chętnie wita zagranicznych inwestorów. Nowopowstałe firmy mogą liczyć na przyjazny i przejrzysty system podatkowy i sprawnie działającą administrację. Dochowanie niezbędnych formalności wymaga jednak znajomości prawa obcego i praktyki panującej w urzędach.

W celu założenia spółki w Turcji warto skorzystać z pomocy naszego zespołu. Krok po kroku przeprowadzimy za Ciebie całą procedurę, sporządzimy projekt umowy spółki i wskażemy najskuteczniejszą strategię podatkową!

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Firma w Turcji – procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

Założenie spółki wymaga stawiennictwa w ambasadzie Turcji w Warszawie. Jest to pierwszy krok, który pozwala nam przygotować dla Państwa dokumenty (w tym pełnomocnictwo) do otwarcia firmy w Turcji. Kolejne punkty na liście to:

 • Rejestracja w Urzędzie Podatkowym
 • Spisanie umowy oraz statutu spółki (muszą być notarialnie potwierdzone).
 • Złożenie wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem do Rejestru Handlowego.
 • Notarialne zatwierdzenie ksiąg statutowych oraz dokumentów handlowych z dniem rejestracji spółki.
 • Zarejestrowanie spółki w regionalnym zakładzie ubezpieczeń społecznych; oddziałach inspekcji pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Utworzenie konta firmowego w Banku i wpłacenie kapitału – wymagana jest ponowna wizyta w ambasadzie tureckiej.
 • Uzyskanie pozwoleń i koncesji jeżeli są wymagane dla danego typu spółki.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Maksymalna liczba udziałowców wynosi 50. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Zarząd nad spółką sprawują Menedżer lub Rada Menedżerów. Z drugiej zaś strony przynajmniej jeden z udziałowców pełni funkcję menedżera. Zakres jego obowiązków ustalają udziałowcy.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy. Co ważniejsze istnieje również możliwość posiadania stacjonarnego biura, wykluczone jest zlokalizowanie biura w magazynie, chyba, że w jego ramach istnieje wydzielona część biurowa.

Termin realizacji:

Czas założenia spółki wynosi około 4 tygodni.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 10000 TRY. Jest wpłacany w części lub w całości podczas rejestracji.

Firma w Turcji – podatki i finanse

Podatki

Podatek od osób prawnych w Turcji wynosi 22%. Stawkę 18% VAT stosuje się wyłącznie do usług świadczonych i dóbr sprzedawanych w Turcji. W Turcji VAT na niektóre produkty jest obniżony, w tym 8% na żywność i leki, a także tylko 1% na gazety i czasopisma. Aby uniknąć płacenia podatku VAT od usług i sprzedawanych dóbr lub towarów, trzeba udowodnić, że nie zostały one wyprodukowane w Turcji.

Księgowość

Księgowość musi być prowadzona przez licencjonowane biuro rachunkowe w Turcji.

Firma w Turcji – lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Pisemna forma kontraktów nie jest wymagana, chyba że umowa jest na czas na określony. Jeżeli została ona zawarta ustnie, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi, w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy, dokument przedstawiający warunki zatrudnienia, czas pracy, płace i dodatki oraz warunki rozwiązania umowy.

Czas pracy:

Maksymalnie w tygodniu pracy (od poniedziałku do soboty) jest 45 godzin. Warto wiedzieć, że o tym czy w tygodniu jest 5 czy 6 dni roboczych decyduje firma. Godziny mogą być rozłożone nierównomiernie, pod warunkiem, że obie strony się na to zgodzą oraz, że dziennie nie jest ich więcej niż 11. Pracownik może mieć maksymalnie 3 nadgodziny dziennie, a rocznie 270, aczkolwiek pracodawcy zgłaszają się do lokalnych władz o zwiększenie tego limitu, każda taka zmiana jest odnotowywana w układach zbiorowych. Premia za nadgodziny wynosi 50% w dni powszednie oraz 100% w niedziele i święta. Wszystkim zatrudnionym przysługuje wolne w dni świąteczne i ustawowo wolne (14 dni minimum, ale niektóre kontrakty przewidują nawet 24). Płatny urlop wypoczynkowy wynosi od 14 do 26 dni w zależności od liczby przepracowanych lat (wyjątkiem są pracownicy przed 18 i po 50 roku życia, którzy mają gwarantowane 20 dni).

Płace:

Stawka minimalna wynosi obecnie 2029,50 TRY brutto miesięcznie. Pracownicy do pensji otrzymują dodatki, których wysokość w zależności od wykonywanego zawodu może sięgać nawet 40% wynagrodzenia.

Ubezpieczenia społeczne:

Wszyscy pracownicy muszą przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych, który zajmuje się odszkodowaniami za wypadki przy pracy, emeryturami/rentami, ubezpieczeniem zdrowotnym, zasiłkami chorobowymi, dla niepełnosprawnych, kobiet w ciąży. Składka pracodawcy wynosi 22,5% wynagrodzenia brutto a pracownika 15%.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Okres wypowiedzenia wynosi od 2 do 8 tygodni w zależności od długości zatrudnienia. Prawo zazwyczaj nie komplikuje procedury zwolnienia pracownika. Osoba zwolniona (i nie tylko) ma prawo do odprawy. Jej wysokość jest zazwyczaj uregulowana przez obowiązujący układ zbiorowy. Odprawa nie jest wypłacana jeżeli pracownik otrzymał wypowiedzenie za zaniedbywanie swoich obowiązków lub kradzież.

Pozostałe informacje dotyczące firmy w Turcji

Nasi klienci korzystają ze spółek tureckich głównie do handlu z krajami Azji, Afryki – w tym Rosją. Cenią sobie Turcję głownie ze względu na łatwość realizowania dużych przelewów i transakcji – w Turcji nie do pomyślenia jest blokada rachunku przy transakcjach pow. 15 000 EUR. W praktyce niestosowane są procedury AML, co w świecie międzynarodowego handlu hurtowego niejednego kontrahenta przyprawiło o zawroty głowy.

Jeżeli szukasz jurysdykcji , która oferuje prostotę prowadzenia firmy – wybierz Turcję. Spółkę i rachunek zakładamy zdalnie. Podsumowując pamiętaj, że Twój biznes również może być prowadzony w pełni zdalnie.

Chcesz założyć spółkę w Turcji?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance