Spółka na Ukrainie – dlaczego warto założyć firmę na Ukrainie?

Spółka na Ukrainie – dlaczego warto założyć firmę na Ukrainie?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 18%
  Stawka podatkowa
 • 3 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Ukraina jest największym państwem w Europie. Mimo toczącego się konfliktu zbrojnego obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym kierunkiem wśród polskich inwestorów. Zniszczona przez wojnę gospodarka będzie potrzebowała odbudowy – to polskie firmy stoją przed historyczną szansą ekspansji na ten ogromny rynek.

O czym należy pamiętać

Gospodarka Ukrainy po wygranym konflikcie z Rosją będzie potrzebowała zachodniego kapitału. Stwarza to możliwości dla polskiego biznesu – warto rozważyć założenie spółki na Ukrainie – koszt rejestracji nie jest duży, a potencjał tamtego rejonu świata – ogromny.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie aktu założycielskiego
 • Wypełnienie wniosku rejestracyjnego
 • Złożenie dokumentów do Rejestru Spółek
 • Rejestracja spółki
 • Zarejestrowanie w urzędzie podatkowym
 • Otworzenie konta bankowego
 • Wybór polityki rachunkowości.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Zarząd składa się z osób fizycznych i jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy, dopuszcza się korzystanie z usług biur wirtualnych.

Termin:

Czas założenia spółki to około 3 tygodnie.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Podatek od osób prawnych na Ukrainie wynosi 18%. Stawkę 20% VAT stosuje się wyłącznie do świadczenia usług i dostawy towarów na terenie Ukrainy.

Księgowość

Księgowość musi być prowadzona przez licencjonowane biuro rachunkowe.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Relacje między pracodawcą a pracownikiem są uregulowane w Kodeksie Pracy. Każda firma musi mieć jawne przepisy określające prawa i obowiązki obu stron.

Umowa o pracę może być sporządzona pisemnie na czas nieokreślony bądź określony, może być umową zlecenia lub umową o dzieło. Pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia na czas oraz zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy swoim pracownikom, ci natomiast podejmują obowiązek wykonywania powierzonych im funkcji zgodnie z umową a także przestrzegania wewnętrznego regulaminu.

Pracodawca musi zgłosić do urzędu podatkowego każdego nowo zatrudnionego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Osoby niepełnosprawne muszą stanowić minimum 4% wszystkich pracowników, w firmach zatrudniających od 8 do 25 pracowników musi to być minimum jedna osoba.

Czas pracy:

Standardowy czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie). Niepełny wymiar godzin może przysługiwać niektórym typom pracowników po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron. Za nadgodziny pracownik otrzymuje podwójne wynagrodzenie lub dodatkowy dzień wolny. Maksymalnie nadgodzin może wziąć 4 w ciągu dwóch dni, rocznie ich liczba nie może przekraczać 120.

Pracownicy na pełnym etacie mają prawo do minimum 24 dni płatnego urlopu rocznie. Osobom mającym nienormowany wymiar godzin pracodawca może przyznać dodatkowe 7 dni urlopu.

Płace:

Ukraińskie firmy wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom zgodnie z zasadami z kodeksu pracy oraz prawa płac.

W skład pensji wchodzi stawka podstawowa, stawka dodatkowa (bonusy za osiągnięcia w pracy lub za pracę w niebezpiecznych warunkach) oraz inne dodatki. Stawka minimalna jest ustalana każdego roku przez rząd.

Ubezpieczenia społeczne:

Pracodawcy mają obowiązek opłacenia ujednoliconej składki na ubezpieczenie społeczne wynoszącej 22% wysokości wynagrodzenia pracownika.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Ukraińskie prawo przedstawia warunki rozwiązania umowy. Najpopularniejszymi formami są rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wymówienie złożone przez pracownika (złożone 2 tygodnie przed planowanym zakończeniem pracy), wypowiedzenie złożone przez pracodawcę, upływ terminu w umowie na czas określony. Pracodawca może zwolnić pracownika w przypadku między innymi zmian w strukturze bądź organizacji firmy (w tym likwidacja, bankructwo, zmiana sektora gospodarczego); braku wymaganych kwalifikacji; niewykonanie bądź niewłaściwe wykonywanie powierzonych zadań; nieobecność w pracy bez ważnego powodu; kradzież w miejscu pracy i inne. Pracownik będący na urlopie lub będący czasowo niezdolny do pracy nie może zostać zwolniony.

Pozostałe informacje

Ukraina nie jest częstym kierunkiem inwestycyjnym kapitału polskiego. Warto pamiętać, że kraj ten boryka się z problemami korupcyjnymi – efektywna obsługa prawna jest więc koniecznym parasolem ochronnym zagranicznego kapitału.

Chcesz założyć spółkę na Ukrainie?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance