Spółka na Mauritiusie – dlaczego warto założyć firmę na Mauritiusie?

Spółka na Mauritiusie – dlaczego warto założyć firmę na Mauritiusie?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 0%*
  Stawka podatkowa
 • 24 godziny
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Mauritius jest dojrzałym politycznie państwem demokratycznym i stabilną finansowo gospodarką, która od dziesięcioleci aktywnie poszukuje i zachęca zagranicznych inwestorów. Infrastruktura bankowa, komunikacyjna, finansowa i zawodowa doskonale radzi sobie z wymaganiami międzynarodowych przedsiębiorców i praktyków podatkowych. Wyspa oferuje dobrze uregulowany i rozwinięty międzynarodowy sektor bankowy i finansowy. Międzynarodowe jednostki bankowe mają doświadczenie w zaspokajaniu potrzeb międzynarodowego biznesu.

Prywatne firmy posiadające status firmy autoryzowanej są elastycznymi, opłacalnymi i zwolnionymi z opodatkowania podmiotami gospodarczymi typu „offshore”. Spółki te nie mogą korzystać z rozległej sieci umów podatkowych Republiki Mauritiusu – w odróżnieniu od spółek posiadających tzw. Global Business License (GBC), które to są rezydentami podatkowymi,  podlegają 15% podatkowi dochodowemu, ale z drugiej strony mogą skorzystać z częściowej ulgi podatkowej na określony dochód pochodzący ze źródła zagranicznego (przy czym, efektywna stawka podatkowa wynosi 3%. Nie pobiera się ani podatku z zysków kapitałowych, ani też podatków u źródła.

Sekcja 83 ustawy o usługach finansowych z 2007 r. zawiera klauzulę zapewniającą poufność we wszystkich sprawach związanych z Global Business Licence .

Walutą obowiązującą w Republice Mauritiusu jest rupia maurytyjska (MUR), a jej wartość w przeliczeniu na polskie złote to: 1 MUR = 0,11 PLN (stan na 11 kwietnia 2020 r.).

Rodzaje spółek

Ustawa o spółkach z 2001 r. Przewiduje kilka rodzajów i kategorii spółek:

 • Spółka krajowa
 • Spółka posiadająca globalną licencję biznesową kategorii 1
 • Spółka posiadająca globalną licencję biznesową kategorii 2

Procedura rejestracji spółki

Od strony odpowiedzialności wspólników spółki dzielą się na następujące kategorie:

 • Limited by shares.
 • Limited by guarantee – spółka z ograniczoną gwarancją oznacza spółkę utworzoną na zasadzie ograniczenia odpowiedzialności członków, na podstawie jej statutu, do takiej kwoty, jaką członkowie mogą odpowiednio zobowiązać się do wniesienia wkładu do aktywów spółki w razie jej powstania skończył.
 • Limited by both shares and guarantee.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka, w której statut ogranicza swoje życie do okresu nieprzekraczającego 50 lat od daty jej założenia. Okres ten może jednak zostać przedłużony do maksymalnie 150 lat.
 • Spółka nieaktywna – to taka, która nie ma znaczącej transakcji księgowej przez pewien okres czasu. Znacząca transakcja księgowa wyklucza uiszczenie opłat bankowych, opłat licencyjnych i wszelkich kosztów przestrzegania przepisów. Spółka może zadeklarować stan uśpienia, podejmując specjalną uchwałę, którą składa u sekretarza w terminie 14 dni od daty uchwały.
 • Spółka zagraniczna – musi w ciągu miesiąca od założenia siedziby na Mauritiusie zarejestrować oddział spółki zagranicznej na Mauritiusie.

Podatki i finanse

Informacje ogólne

 • Korporacja będąca rezydentem na Mauritiusie podlega opodatkowaniu od swoich dochodów na całym świecie. Korporacja będąca nierezydentem podlega opodatkowaniu od wszelkich dochodów pochodzących z Mauritiusu, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących postanowień umów podatkowych.
 • Mauritius posiada system ulg podatkowych, w którym ulgi zagraniczne są przyznawane na wszelkie dochody zagraniczne zadeklarowane na Mauritiusie, na które nałożono zagraniczny podatek o charakterze podobnym do podatków określonych prawem Mauritiusu.
 • Wszystkie osoby prawne zarejestrowane na Mauritiusie (z wyjątkiem spółek autoryzowanych, zarejestrowanych po 1 stycznia 2019 r. oraz niektórych zatwierdzonych funduszy i stowarzyszeń) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Każdego roku firma musi utworzyć Fundusz CSR odpowiadający 2% dochodu podlegającego opodatkowaniu w poprzednim roku.
 • Co najmniej 75% funduszu CSR utworzonego 1 stycznia 2019 r. lub później powinno zostać przekazane Mauritius Revenue Authority (MRA).
 • Przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od swoich dochodów netto według stawki zryczałtowanej wynoszącej 15%. Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem towarów podlegają z kolei opodatkowaniu według stawki 3% od dochodu związanego z wywozem według ustalonego ustawowo wzorca.
 • Spółki – niezależnie od tego, czy są rezydentami, czy też nie – zwolnione są z podatku od dywidend otrzymywanych od spółek będących rezydentami.

Reformy w sektorze globalnego biznesu

 • Wprowadzono 80% częściowy system zwolnień dotyczący następujących dochodów (między innymi):
  • Dywidenda zagraniczna (niedozwolona jako odliczenie w kraju źródła).
  • Przychód z tytułu odsetek.
  • Zysk przypisany stałemu zakładowi (Permanent Establishment), który spółka będąca rezydentem ma w obcym kraju.
 • Firmy prowadzące działalność gospodarczą i mające swoje centralne kierownictwo poza Mauritiusem będą musiały złożyć wniosek do Financial Services Commission (FSC)
  o rejestrację jako firma autoryzowana.
 • Autoryzowana firma będzie traktowana jako nierezydent do celów podatkowych na Mauritiusie.
 • Wprowadzono zwolnienia podatkowe dla dochodów pochodzących z produkcji produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i produktów zaawansowanych technologicznie przez firmy zarejestrowane po 8 czerwca 2017 r. (będą one dostępne przez osiem lat od roku podatkowego, w którym firma rozpoczyna działalność).

Corporate Social Responsibility (CSR) Fund

Każdego roku firma musi utworzyć Fundusz CSR odpowiadający 2% dochodu podlegającego opodatkowaniu w poprzednim roku. Co najmniej 75% funduszu CSR utworzonego 1 stycznia 2019 r. Lub później powinno zostać przekazane MRA.

Rezydencja podatkowa

Firma niezarejestrowana na Mauritiusie jest rezydentem na Mauritiusie tylko wtedy, gdy jest centralnie zarządzana i kontrolowana na Mauritiusie. W przypadku braku umowy podatkowej wszelkie dochody uzyskane z następujących źródeł są opodatkowane na Mauritiusie:

 • Każda działalność prowadzona całkowicie lub częściowo na Mauritiusie.
 • Wszelkie umowy w całości lub częściowo realizowane na Mauritiusie.

Dotychczas, wszystkie firmy GBC2 nie były uważane za rezydentów podatkowych na Mauritiusie (do celów stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Na mocy zmian legislacyjnych, jakie weszły w życie w styczniu 2019 r. spółki GBC2 zostały zniesione. Firmy prowadzące działalność gospodarczą i mające swoje centralne kierownictwo poza Mauritiusem musiały, w związku z powyższym, złożyć wniosek do FSC o rejestrację jako firma autoryzowana. Taka firma traktowana jest jako nierezydent do celów podatkowych na Mauritiusie. Przedsiębiorstwo z kolei uważane jest za rezydenta na Mauritiusie, jeżeli tylko zarejestrowane jest na Mauritiusie lub jeżeli znajduje się tam jego centralne kierownictwo.

Podatek od towarów i usług

Podmiot powinien zarejestrować się do celów podatku VAT, jeżeli obrót przekracza 6 mln MUR rocznie. Jednak niektórzy usługodawcy (np. księgowi i audytorzy, adwokaci i radcy prawni, konsultanci, czy też rzeczoznawcy) powinni zarejestrować się do celów podatku VAT bez względu na ich obrót.

Podatnicy zarejestrowani w VAT, których roczny obrót podlegający opodatkowaniu przekracza 10 mln MUR, powinny składać deklarację VAT drogą elektroniczną co miesiąc, do końca miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca podlegającego opodatkowaniu. W przeciwnym razie składanie deklaracji VAT jest dokonywane kwartalnie (tj. w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału podlegającego opodatkowaniu). Kwartał podlegający opodatkowaniu to okres trzech miesięcy kończący się pod koniec marca, czerwca, września lub grudnia. Ponadto w przypadku, gdy osoby zarejestrowane w systemie VAT składają elektronicznie zwroty zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (PAYE) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (ITA), są zobowiązane do składania deklaracji VAT drogą elektroniczną do końca miesiąca następującego po okresie podatkowym.

Opłaty skarbowe

Na Mauritiusie nie ma podatku od zysków kapitałowych, jednak niektóre transakcje są opodatkowane jako zwykły zysk biznesowy. Jeżeli transakcja ma charakter handlowy, MRA może uznać, że jest to zwykła transakcja handlowa, i ocenić zyski uzyskane jako dochód. Wszelkie zyski pochodzące ze sprzedaży akcji posiadanych przez okres krótszy niż sześć miesięcy są klasyfikowane jako dochód z działalności handlowej, a zatem opodatkowane jako dochód zwykły.

Zyski zrealizowane ze sprzedaży nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach nabytych w ramach działalności gospodarczej, jako część przedsiębiorstwa lub programu nastawionego na zysk, podlegają opodatkowaniu jako dochód zwykły.

Chcesz założyć spółkę na Mauritiusie?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance