Firma w Gruzji – komu spółka w Gruzji się opłaca?

Firma w Gruzji – komu spółka w Gruzji się opłaca?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 15% lub 0%
  Stawka podatkowa
 • 24 godziny
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Czy firma w Gruzji to dobry pomysł? Po przemianach politycznych XX i XXI wieku rząd Gruzji dołożył wszelkich starań, aby państwo było atrakcyjnie dla inwestorów nie tylko ze względu na korzystną lokalizację, lecz również dzięki prostym i korzystnym dla przedsiębiorców przepisom, małej i skutecznej administracji państwowej, łagodnym podatkom a także stabilnemu sektorowi bankowemu. Dzięki temu spółka w Gruzji może się opłacać.

Firma w Gruzji

Gruzińska ustawa o przedsiębiorcach wymienia jakie formy prawne mogą wybrać przyszli przedsiębiorcy, są to:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka Akcyjna
 • Spółka Komandytowa
 • Spółka Jawna

A także

 • Oddział Spółki
 • Kooperatywa
 • Działalność jednoosobowa

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest bez wątpienia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej popularność wynika z ograniczeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, prostej procedury rejestracji, a także stosunkowo niskich kosztów prowadzenia działalności.

Spółka w Gruzji

Spółka w Gruzji. Specjalne strefy ekonomiczne

Gruzja uruchomiła program specjalnych stref ekonomicznych, pozwalających inwestorom na uzyskanie dodatkowych zachęt podatkowych polegających na całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz lokalnego VAT. 

W przeciwieństwie do standardowego systemu, w strefie ekonomicznej spółka gruzińska nie będzie pełnić funkcji płatnika podatku od wynagrodzeń (pracownicy samodzielnie rozliczą podatek dochodowy), nie ma ograniczeń związanych z repatriacją zysków, nie wystąpi podatek u źródła oraz cła.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie statutu spółki.
 • Złożenie wymaganych dokumentów wraz z formalnym wnioskiem o założenie spółki do Rejestru Podmiotów Prawnych w Rejestrze Publicznym.

Wymagane dokumenty:

 • Decyzja założycieli o zarejestrowaniu spółki w Gruzji w wybranej formie.
 • Certyfikat rejestracji jeżeli założycielem jest inna firma.
 • Decyzja o wyznaczeniu dyrektora
 • Kopie paszportów
 • Umowa wynajmu lokalu notarialnie potwierdzona (jeżeli spółka wynajmuje biuro)
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej

Jeżeli spółka będzie miała tylko jednego udziałowca, będącego osobą fizyczną wymagane są tylko: wniosek o rejestrację oraz dowód tożsamości.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden udziałowiec do założenia spółki. Założycielem może być zarówno człowiek jak i firma. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Firma w Gruzji - pieniądze

Zarząd:

Do sprawowania zarządu nad spółką, oprócz udziałowców, wymagany jest minimum jeden dyrektor dowolnej narodowości.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Gruzji, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu, bądź fizycznego biura.

Czas:

Czas założenia spółki wynosi 24 godziny od złożenia wszystkich dokumentów.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Firma w Gruzji. Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest uznawane za rezydenta jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Gruzji. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Gruzji.

Spółka w Gruzji. Stawka CIT

15% – dochód spółek gruzińskich podlega opodatkowaniu dopiero w momencie dystrybucji do majątku prywatnego udziałowców. Gruzja uruchomiła również program specjalnych stref ekonomicznych. Spółka zarejestrowana w takiej strefie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w całości – bez żadnych dodatkowych warunków. 

Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metodą malejącego salda. Maksymalna stawka wynosi 20% dla większości aktywów. Dzięki rejestracji w strefie ekonomicznej stawkę CIT i VAT można obniżyć  do 0.

Firma w Gruzji. Podwójne opodatkowanie

Gruzja jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Spółka w Gruzji. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Wdrożony przez Gruzję system cen transferowych w znacznej mierze powiela zalecenia wydane przez OECD. Obowiązuje zasada pełnej konkurencji.

Podatnicy muszą prowadzić dokumentację, która w razie konieczności musi zostać złożona do organów podatkowych w ciągu 30 dni od żądania. Nie ma zasad dotyczących niedostatecznej kapitalizacji ani kontrolowanych spółek zagranicznych.

Firma w Gruzji. Rachunkowość

Okres podatkowy wynosi miesiąc. Złożenia deklaracji oraz płatności podatku od rozdystrybuowanych zysków za dany miesiąc, dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 3 lata.

Firma w Gruzji - podpis

Spółka w Gruzji. Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki i Tantiemy wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu – stawka 5%, chyba że umowy podatkowe ją obniżają. Odsetki i tantiemy wypłacane rezydentom jurysdykcji znajdujących się na czarnej liście rajów podatkowych są objęte 15% podatkiem.

Firma w Gruzji. VAT

Standardowa stawka wynosi 18%. Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców z obrotem przekraczającym 100 tysięcy GEL.

Złożenia deklaracji i dokonania płatności za dany miesiąc dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca. Dzięki rejestracji w specjalnej strefie ekonomicznej można obniżyć stawkę do 0.

Firma w Gruzji. Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości – stawka nie przekracza 1% wartości nieruchomości.
 • Cło – stawki 0%; 5%; 12%. Akcyza – nakładana jest na alkohol; ropę i jej pochodne; tytoń; samochody.

Pozostałe informacje

Obecnie jedna z najatrakcyjniejszych jurysdykcji na świecie nieposiadająca statusu raju podatkowego, a jednocześnie gwarantujaca poziom anonimowosci i bezpieczeństwa wyższy niż przeciętna jurysdykcja offshore.

Zapraszamy na blog mecenasa Michała Gawlaka po więcej informacji dotycących spółek w Gruzji.

Chcesz założyć spółkę w Gruzji?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance