Spółka w Gruzji – dlaczego warto założyć firmę w Gruzji?

Spółka w Gruzji – dlaczego warto założyć firmę w Gruzji?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 15% lub 0%
  Stawka podatkowa
 • 24 godziny
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny
 • Po przemianach politycznych XX i XXI wieku rząd Gruzji dołożył wszelkich starań, aby państwo było atrakcyjnie dla inwestorów nie tylko ze względu na korzystną lokalizację, lecz również dzięki prostym i korzystnym dla przedsiębiorców przepisom, małej i skutecznej administracji państwowej, łagodnym podatkom a także stabilnemu sektorowi bankowemu.

Gruzińska ustawa o przedsiębiorcach wymienia jakie formy prawne mogą wybrać przyszli przedsiębiorcy, są to:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka Akcyjna
 • Spółka Komandytowa
 • Spółka Jawna

A także

 • Oddział Spółki
 • Kooperatywa
 • Działalność jednoosobowa

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest bez wątpienia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej popularność wynika z ograniczeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, prostej procedury rejestracji, a także stosunkowo niskich kosztów prowadzenia działalności.

Specjalne strefy ekonomiczne

Gruzja uruchomiła program specjalnych stref ekonomicznych, pozwalających inwestorom na uzyskanie dodatkowych zachęt podatkowych polegających na całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz lokalnego VAT. W przeciwieństwie do standardowego systemu, w strefie ekonomicznej spółka gruzińska nie będzie pełnić funkcji płatnika podatku od wynagrodzeń (pracownicy samodzielnie rozliczą podatek dochodowy), nie ma ograniczeń związanych z repatriacją zysków, nie wystąpi podatek u źródła oraz cła.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Sporządzenie statutu spółki.
 • Złożenie wymaganych dokumentów wraz z formalnym wnioskiem o założenie spółki do Rejestru Podmiotów Prawnych w Rejestrze Publicznym.

Wymagane dokumenty:

 • Decyzja założycieli o zarejestrowaniu spółki w Gruzji w wybranej formie.
 • Certyfikat rejestracji jeżeli założycielem jest inna firma.
 • Decyzja o wyznaczeniu dyrektora
 • Kopie paszportów
 • Umowa wynajmu lokalu notarialnie potwierdzona (jeżeli spółka wynajmuje biuro)
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej

Jeżeli spółka będzie miała tylko jednego udziałowca, będącego osobą fizyczną wymagane są tylko: wniosek o rejestrację oraz dowód tożsamości.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden udziałowiec do założenia spółki. Założycielem może być zarówno człowiek jak i firma. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu nad spółką, oprócz udziałowców, wymagany jest minimum jeden dyrektor dowolnej narodowości.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Gruzji, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu, bądź fizycznego biura.

Czas:

Czas założenia spółki wynosi 24 godziny od złożenia wszystkich dokumentów.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest uznawane za rezydenta jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Gruzji. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Gruzji.

Stawka CIT

15% – dochód spółek gruzińskich podlega opodatkowaniu dopiero w momencie dystrybucji do majątku prywatnego udziałowców. Gruzja uruchomiła również program specjalnych stref ekonomicznych. Spółka zarejestrowana w takiej strefie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w całości – bez żadnych dodatkowych warunków. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metodą malejącego salda. Maksymalna stawka wynosi 20% dla większości aktywów. Dzięki rejestracji w strefie ekonomicznej stawkę CIT i VAT można obniżyć  do 0.

Podwójne opodatkowanie

Gruzja jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Wdrożony przez Gruzję system cen transferowych w znacznej mierze powiela zalecenia wydane przez OECD. Obowiązuje zasada pełnej konkurencji. Podatnicy muszą prowadzić dokumentację, która w razie konieczności musi zostać złożona do organów podatkowych w ciągu 30 dni od żądania. Nie ma zasad dotyczących niedostatecznej kapitalizacji ani kontrolowanych spółek zagranicznych.

Rachunkowość

Okres podatkowy wynosi miesiąc. Złożenia deklaracji oraz płatności podatku od rozdystrybuowanych zysków za dany miesiąc, dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 3 lata.

Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki i Tantiemy wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu – stawka 5%, chyba że umowy podatkowe ją obniżają. Odsetki i tantiemy wypłacane rezydentom jurysdykcji znajdujących się na czarnej liście rajów podatkowych są objęte 15% podatkiem.

VAT

Standardowa stawka wynosi 18%. Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców z obrotem przekraczającym 100 tysięcy GEL. Złożenia deklaracji i dokonania płatności za dany miesiąc dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca. Dzięki rejestracji w specjalnej strefie ekonomicznej można obniżyć stawkę do 0.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości – stawka nie przekracza 1% wartości nieruchomości.
 • Cło – stawki 0%; 5%; 12%. Akcyza – nakładana jest na alkohol; ropę i jej pochodne; tytoń; samochody.

Pozostałe informacje

Obecnie jedna z najatrakcyjniejszych jurysdykcji na świecie nieposiadająca statusu raju podatkowego, a jednocześnie gwarantujaca poziom anonimowosci i bezpieczeństwa wyższy niż przeciętna jurysdykcja offshore.

Zapraszamy na blog mecenasa Michała Gawlaka po więcej informacji dotycących spółek w Gruzji.

Chcesz założyć spółkę w Gruzji?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance