Fundacja w Holandii – dlaczego warto założyć Fundację w Holandii?

Fundacja w Holandii – dlaczego warto założyć Fundację w Holandii?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 0%
  Stawka podatkowa
 • 3 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • 0,01€
  Kapitał minimalny

Holandia od 2010 r. jest wyjątkowo atrakcyjną jurysdykcją służącą zabezpieczeniu majątku i wprowadzeniu prostych zasad sukcesji majątkowej między pokoleniami. Wszystko za sprawą fundacji Stak -Stichting Administratiekantoor.

Holenderska prywatna fundacja może posiadać udziały w aktywnych korporacjach, w pasywnych funduszach inwestycyjnych, w kolekcjach sztuki itp. Jeden przepisów w holenderskim kodeksie cywilnym zabrania aby cel fundacji obejmował dokonywanie płatności dla jej założycieli, osób, które stanowią jej organy, lub dla innych, chyba że płatności mają charakter altruistyczny lub społeczny. Ten warunek ma na celu powstrzymanie wykorzystywania fundacji jako alternatywy dla korporacji. W związku z tym można argumentować, że zakaz ten nie ma zastosowania do fundacji rodzinnych, które nie prowadzą przedsiębiorstwa. Ponadto wypłaty członkom rodziny (w tym założycielom lub osobom obsadzającym organy fundacji) do odpowiednich celów (studia, utrzymanie, zabiegi zdrowotne) kwalifikują się jako „społeczne”. Można zatem powiedzieć, że zakaz ma na celu uniknięcie stworzenia „samolubnej” fundacji. Ponadto, jeżeli zbywający życzy sobie, aby zarząd fundacji dokonywał wypłat na rzecz wyznaczonych członków rodziny lub w wyznaczonych celach, przekazujący może wyrazić te życzenia w umowie darowizny z fundacją. Podsumowując, w praktyce ograniczenie to zostaje przezwyciężone dzięki połączeniu dokładnie sporządzonych dokumentów założycielskich i umowy darowizn między przekazującym a fundacją.

Najważniejsze cechy

 • Holenderska fundacja jest w pełni niezależna od swojego założyciela. Nie przysługują mu żadne specjalne prawa ani uprawnienia do kontroli, które mogą być przepisane na osoby trzecie.
 • Rodzina może zachować pełną kontrolę nad fundacją jako Rada Rodzinna pełniąca funkcję Rady Nadzorczej, posiadające silne uprawnienia kontrolne (prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu oraz prawo do pełnej informacji o aktywach i działaniach fundacji). Kontrola może być zwiększona przez obecność członków rodziny w zarządzie.
 • Dla prywatnej fundacji to nie założyciel jest najważniejszy lecz osoba, która przekazuje aktywa do tej fundacji. Osoba ta zawiera z fundacją osobną umowę (przekazania lub darowizny), która może zawierać różne dodatkowe warunki, uprawnienia i postanowienia. Nie mogą one jednak przekraczać poziomu, który pozbawiłby zarząd przysługującej mu autonomii.
 • Zamiast przenosić pełne prawo własności do prywatnej fundacji, rodzina może zachować prawo głosu w stosunku do przekazanych aktywów stosując kombinację fundacji prywatnej i powierniczej, która ma jedynie prawo głosu co do aktywów, którymi zarządzają członkowie rodziny. Zastosowanie takiej struktury wzmacnia kontrolę.

Korzyści holenderskiej fundacji:

 • Trwała ochrona aktywów
 • Pośrednia ale efektywna kontrola członków rodziny
 • Nie podlega holenderskim podatkom gdy jest używana przez nierezydentów
 • Brak odpowiedzialności względem beneficjentów
 • Nie podpada pod CRS
 • Bardzo elastyczna (dużo swobody w jej kreowaniu i prowadzeniu)

Procedura rejestracji spółki

Procedura i dokumenty

Fundację zakłada się przez sporządzenie dwóch dokumentów: aktu założycielskiego oraz statutu. Oba te dokumenty muszą zostać podpisane w obecności notariusza. Powołanie fundacji, nie wymaga uzyskania żadnych pozwoleń od lokalnej administracji czy rządu, chyba że będzie ona aktywnie prowadzić działalność komercyjną (w tym wypadku zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorstw Holenderskiej Izby Handlowej). Dokumenty muszą być sporządzone w języku niderlandzkim z ewentualnymi tłumaczeniami w języku angielskim. Oprócz nich, mogą zostać utworzone dodatkowe, w pełni poufne regulacje.

Założyciel

Założycielem może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, będąca obywatelem lub rezydentem każdego kraju.

Beneficjent

Beneficjentami są konkretne osoby bądź grupa osób dowolnej narodowości i rezydencji. O ile nie zostały im przyznane specjalne uprawnienia, beneficjenci nie mają żadnego wpływu na działalność ani kontrolę fundacji.

Zarząd

Zarząd nie ma obowiązków powierniczych, jest on reprezentantem prawa własności aktywów podobnie jak ma to miejsce w spółce. Członek zarządu, który narusza/przekracza swoje obowiązki ponosi odpowiedzialność względem fundacji. W przypadku złego kierowania fundacją przez jej zarząd, każda zainteresowana osoba w tym beneficjent ma prawo zwrócić się do sądu o zwolnienie jego członków.

Podatki i finanse

Osoby, które nie są rezydentami Królestwa Niderlandów nie podlegają holenderskiemu opodatkowaniu. Jeżeli fundacja ma zamiar prowadzić działalność komercyjną podlega standardowemu opodatkowaniu, tak jak reszta przedsiębiorstw. Więcej o spółkach w Holandii TUTAJ.

Lokalne prawo pracy

O prawie pracy w Holandii czytaj tutaj.

Pozostałe informacje

Fundacja holenderska Stak to doskonały wybór dla tych z Państwa którzy chcą zabezpieczyć swój majątek przed potencjalnymi niepowodzeniami biznesowymi. Wiemy, że ochrona prezesów spółek z o.o. i akcyjnych przed potencjalnymi wierzycielami spółek to często fikcja – oddanie majątku do fundacji to często najbezpieczniejsza forma zabezpieczenia dla zamożnych klientów.

Chcesz założyć spółkę w Holandii?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance