Spółka w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) – dlaczego warto założyć firmę w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)?

Spółka w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) – dlaczego warto założyć firmę w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 0%
  Stawka podatkowa
 • 10 dni
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2023

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest trudnym zadaniem – przede wszystkim ze względu na niesprzyjający przedsiębiorcom, skomplikowany system podatkowy. Poza tym trudno uznać, aby krajowy rynek funkcjonował na światowym, a nawet europejskim poziomie – zwłaszcza w perspektywie aktualnych perturbacji gospodarczych. Dla osób szukających alternatywy ciekawym rozwiązaniem mogą być Zjednoczone Emiraty Arabskie na czele z Dubajem. Oferują one przedsiębiorcom niezwykle przyjazny system podatkowy i prosty dostęp do globalnych rynków. W poniższym tekście znajdziesz dużo praktycznych informacji, które pomogą Ci ocenić czy założenie spółki w Dubaju jest dla Ciebie właściwym rozwiązaniem. Jeśli masz więcej pytań bądź będziesz potrzebował pomocy w rejestracji spółki w ZEA zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zjednoczone Emiraty Arabskie – kiedy warto założyć tam spółkę?

Zjednoczone Emiraty Arabskie to federacja siedmiu emiratów: DubajuAbu DhabiSharjahAjmanuRas al KhaimahUmm al-Quwain oraz Fujairah. ZEA są położone na Bliskim Wschodzie – nad Zatoką Perską i Omańską – co daje szeroki dostęp do bogatych złóż ropy naftowej. Tym samym zapewnia świetne warunki do dynamicznego rozwoju gospodarki. Co ciekawe – obecnie dochody z ropy naftowej nie są głównym czynnikiem wpływającym na wysokość PKB. W tym momencie odpowiadają one za jego mniejszość, szacowaną na ok. 18%. Zresztą w najbliższych latach złoża ropy naftowej zaczną się wyczerpywać. W związku z tym, władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich już od dawna poświęcają sporo uwagi rozwojowi innych gałęzi gospodarki.

Sektor finansowy, nowoczesne technologie oraz turystyka to obszary, które już teraz w zdecydowanym zakresie decydują o bogactwie ZEA. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tym państwie, mają także szeroki dostęp do taniej siły roboczej – głównie pracowników pochodzących z Indii i Filipin. Nie bez znaczenia jest także prestiż związany z lokalizacją biznesu. Dubaj – a więc największy spośród emiratów – jest miastem kojarzonym z luksusem oraz siedzibami wielu światowych marek. Warto dołączyć do tego grona, tym bardziej, że system prawny Dubaju oraz charakterystyczna dla całych Zjednoczonych Emiratów stabilność polityczna, stwarzają doskonałe warunki dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej w Dubaju?

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich system prawny dzieli się na dwie podstawowe kategorie: prawo federalne oraz prawo obowiązujące jedynie w poszczególnych emiratach. W każdym z nich funkcjonują zbliżone do siebie rozwiązania, a wspólną cechą rozwiązań prawnych obowiązujących na terytorium Zjednoczonych Emiratów, jest łączenie w nich instytucji prawa muzułmańskiego i europejskiego prawa kontynentalnego. Dobrym przykładem jest tutaj kwestia zakładania spółek: o ile ich formy są wspólne dla wszystkich emiratów, o tyle kwestie administracyjne czy podatkowe są regulowane na poziomie każdego z nich. Dlatego prowadząc biznes w Emiratach Arabskich trzeba pamiętać o prawie federalnym i regionalnym.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ustawodawca przewidział trzy główne typy spółek: Free Trade Zone CompanyLimited Liability Company oraz najczęściej wybierana przez zagranicznych przedsiębiorców spółka offshore. Z pierwszej z wymienionych tu form spółek mogą skorzystać obcokrajowcy – jej udziałowcami nie muszą być obywatele Emiratów, ale działalność gospodarczą można prowadzić jedynie w strefach wolnego handlu oraz poza terytorium Zjednoczonych Emiratów. Limited Liability Company to – mówiąc w pewnym uproszczeniu – odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce tej co najmniej 51% udziałów musi należeć do obywatela lub rezydenta Emiratów. W ramach tej formy prawnej można prowadzić działalność gospodarczą jedynie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Natomiast spółka offshore jest najprostszą, a jednocześnie najłatwiej dostępną dla obcokrajowców spółek. W jej strukturze kapitałowej mogą znajdować się tylko osoby nieposiadające rezydencji bądź obywatelstwa Zjednoczonych Emiratów, a rejestracja spółki offshore może nastąpić wyłącznie zdalnie – a więc bez wizyty w Emiratach Arabskich. Warunkiem rejestracji spółki jest założenie dla niej konta w banku oferującym usługi bankowości internetowej. Jednak – co bardzo istotne – spółka offshore nie może zatrudniać pracowników na umowę o pracę, ani sprzedawać swoich towarów rezydentom i obywatelom Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest to więc forma prawna dla tych, którzy chcą skorzystać z dobrodziejstw prawodawstwa tego państwa. Te zaś przejawiają się przede wszystkim w obszarze podatkowym.

Opodatkowanie spółek w Dubaju

Spółki zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie płacą VAT-u, podatku dochodowego od osób prawnych, ani podatku u źródła. Korzyści te nie dotyczą jedynie korporacji działających w sektorze paliwowym i energetycznym oraz bankowym. Warto podkreślić, że korzystanie z systemu podatkowego Zjednoczonych Emiratów jest w pełni bezpieczne pod względem prawnym. Państwo to znajduje się na białej liście OECD, co właściwie zamyka dyskusje nad legalnością stosowanych w nim rozwiązań podatkowych.

Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, istotną kwestią jest podpisanie przez Polskę i Emiraty Arabskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu jej zapisów przedsiębiorca, który zapłaci stosowne daniny w Dubaju nie będzie musiał regulować należności podatkowych w Polsce. Dzięki temu, zdecydowana większość zysków wypracowanych przez przedsiębiorcę pozostaje w jego kieszeni, a nie na koncie fiskusa.

Dlaczego warto rozważyć założenie spółki w Dubaju?

W związku z powyższym, korzyści płynące z założenia spółki w Dubaju można podzielić na dwie zasadnicze kategorie: podatkowe oraz wizerunkowe. W Dubaju obowiązuje niezwykle korzystny system podatkowy – niespotykany nie tylko w Polsce, ale w żadnym innym kraju europejskim – charakteryzujący się określeniem wysokości należności publicznoprawnych na bardzo niskim poziomie. Ze względu zaś na możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania – o ile stosowne mechanizmy prawne zostaną prawidłowo zastosowane – przedsiębiorca może mieć pewność, że podatki zapłacone w Dubaju będą jedynymi, które poniesie.

Natomiast z wizerunkowego punktu widzenia, prowadzenie spółki w Dubaju pozycjonuje przedsiębiorstwo wśród światowej czołówki biznesowej. Warto skorzystać z tych dobrodziejstw, tym bardziej, że spółkę offshore można założyć nawet bez wychodzenia z domu. Z drugiej jednak strony, należy pamiętać, że podjęcie decyzji o otwarciu firmy w Dubaju powinno zostać poprzedzone odpowiednimi analizami, które pozwolą na dobranie najlepszej dla danego rodzaju działalności formy prawnej.

Po podjęciu decyzji w tym zakresie, należy dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją spółki, a następnie zagwarantować by jej funkcjonowanie było zgodne z prawem. Każde z wymienionych tu działań musi być poparte solidną wiedzą w zakresie prawa obowiązującego w Dubaju oraz praktyki jego stosowania. Bez tego to, co jest szansą na udany i bardzo dochodowy biznes, może stać się zagrożeniem dla przedsiębiorcy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE W ZAKRESIE ZAKŁADANIA SPÓŁKI W DUBAJU

Dubaj, położony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kwitnie gospodarczo. Stolicą Emiratu jest miasto o takiej samej nazwie – Dubaj. Państwo, znajdujące się w centrum uwagi ze względu na rozwój ekonomiczny i projekty turystyczne, wyróżnia się niezwykłym bogactwem tworząc m.in. sztuczne wyspy Palm Island w kształcie palmy oraz lotniska położone na sztucznych wyspach na morzu. Dzięki posiadanemu statusowi raju podatkowego Dubaj przyciąga przedsiębiorców przejrzystym systemem prawa, brakiem podatków dochodowych i strefą wolnego handlu.

Jak założyć firmę w Dubaju

 • Spółka w Dubaju dedykowana jest osobom, które rozważają uzyskanie tamtejszej rezydencji,
 • Od 2018 r. wprowadzono VAT, więc księgowość jest obowiązkowa,
 • Należy składać coroczne sprawozdania finansowe za pośrednictwem miejscowego audytora
 • Otwarcie spółki trwa średnio 1-2 tygodnie, zmiany w strukturze udziałowej są czasochłonne
 • Polecana dla klientów którzy np. chcą inwestować w nieruchomości w Dubaju.

Rodzaje spółek w Dubaju z praktycznego punktu widzenia

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieją trzy rodzaje spółekktóre różnią się poszczególnymi wymaganiami przy rejestracjicenami takich usług oraz oczywiście możliwościami w zakresie prowadzenia działalności.

 • Pierwszy ze wspomnianych rodzajów to spółka offshore. Zgodnie z regulacjami prawa międzynarodowego dotyczącymi takich spółek – nie trzeba posiadać wizy na pobyt w danym kraju, aby założyć w nim spółkę offshore. Wszystko dlatego, że spółka ta nie jest uznawana za rezydenta, ale za wirtualną spółkę. Należy jednak pamiętać, że nie można wtedy prowadzić żadnej działalności wewnątrz tego kraju. Klient będzie posiadał 100% udziałów w spółce. Może otworzyć konto bankowe tylko w takim banku, który świadczy usługi bankowości internetowej. Co ważne, aby otworzyć spółkę offshore w ZEA, Klient nie musi przyjeżdżać na miejsce – my będziemy działać w jego imieniu. Wymagane jest natomiast, aby Klient przyjechał do banku celem założenia konta. Spółki offshore powstają także w dwóch innych emiratach, jakimi są Dubaj oraz Ajman. Obie te jurysdykcje wymagają jednak, aby Klient uczestniczył w procesie rejestracji spółki i podpisał się na odpowiednich dokumentach. Ponad to co roku musi on dostarczyć sprawozdanie przygotowane przez biegłego rezydenta, aby móc odnowić licencję na prowadzenie działalności. Stanowi to niestety dodatkowy koszt dla Klienta.
 • Drugim typem spółek w ZEA są spółki Free Zone, które podobnie jak offshore są w 100% własnością Klienta. Spółka ta daje Klientowi wizę na pobyt i pracę w ZEA przez okres 3 lat. W tym czasie nie może on jednak pozostawać poza granicami kraju dłużej niż 6 miesięcy. Klient może też otworzyć dla spółki konto bankowe wraz z książeczką czekową, kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. Co istotne, Klient będzie musiał przyjechać do ZEA zarówno dla utworzenia spółki, jak i otwarcia rachunku bankowego. Gdy tylko spółka zostanie utworzona, można już ubiegać się o wizy. Koszt jednej wizy dla rezydenta to wydatek ok. 7500 AED (co równa się ok. 700 USD), a w tej cenie mieści się wniosek, karta imigracyjna, karta zdrowia, dowód osobisty ZEA, zdjęcie odcisków palców, stempel wizowy w paszporcie itp.
 • Trzecim rodzajem spółek jest Mainland lub odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które powstają we współpracy z lokalnymi Emirati. Jest to lokalny partner i będzie on posiadał 51% udziałów w spółce, zaś Klient pozostałe 49% udziałów. W praktyce jest tak tylko na papierze. Klient może dość do porozumienia z lokalnym partnerem i zapłacić umówioną kwotę, aby móc prowadzić działalność z wykorzystaniem części udziałów lokalnego partnera. Dzięki tej formie spółki Klient może prowadzić działalność w dowolnym miejscu nie tylko na obszarze ZEA, ale i całego świata. Zakładając konto bankowe Klient również może mieć dostęp do książeczek czekowych, karty debetowej czy bankowości internetowej. Konieczne jest jednak, aby Klient przyjechał na ok.. 7 dni do Dubaju celem założenia spółki. Koszt to około 75000 AED (co równa się ok. 21000 USD), a cena ta obejmuje opłaty abonamentowe, opłaty sponsora, opłaty administracyjne, opłaty profesjonalnego agenta, wszystkie dokumenty w języku arabskim itp. Powierzchnie biurowe Klient organizuje na własną rękę zgodnie ze swoimi wymaganiami. My możemy w tym jednak pomóc – dzięki współpracy z licznymi agentami nieruchomości. Koszt wizy dla rezydenta do 7500 AED (co równa się ok. 700 USD).

Rozważasz utworzenie spółki w Dubaju? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Nie tylko zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, ale także pomożemy w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Procedura rejestracji spółki w ZEA

Rejestracja spółki na przykładzie spółki freezone i uzyskanie rezydencji:

 • sprawdzenie dostępności wybranej nazwy.
 • przyjazd do Emiratów,
 • wybór biura fizycznego,
 • wykazanie posiadania wykształcenia kierunkowego zgodnego z licencą spółki,
 • sporządzenie aktu założycielskiego i statutu spółki. Pozyskanie licencji ma dany rodzaj działalności,
 • złożenie wymaganych dokumentów do rejestru,
 • wystąpienie o tzw. placement card, celem uzyskania rezydencji w ZEA,
 • poddanie się badaniom medycznym na obecność chorob zakaźnych,
 • odbior karty rezydenta po uzyskaniu decyzji.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie maksymalnej liczby udziałowców, wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy, ale w praktyce udziałowcem musi być klient. W przypadku spółki lokalnej (LLC) wymagany jest co najmniej 51% udział obywatela Emiratów.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu nad spółką wymaganych jest minimum jeden dyrektor. Dyrektorzy nie muszą być rezydentami Dubaju.

Siedziba:

Spółka Freezone w Dubaju musi mieć fizyczne biuro ne terenie Emiratu. Dubaj nie zezwala na otwieranie spółek pod adresem wirtualnym. Koszt wynajęcia biura jest często jednym z większych składowych kosztowych projektu.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 10 dni.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego. W praktyce celem usprawnienia procesu otwierania rachunku warto wnieść kapital o wartości co najmniej 250 000 AED.\

Podatki i finanse spółki w ZEA

W Dubaju nie ma podatków dochodowych. Podatki płacą jedynie spółki zajmujące się wydobyciem ropy. Od 2018 r. Emiraty wprowadziły podatek VAT w stawce 5%. Mechanika VAT jest podobna do tej stosowanej w UE, analogicznie więc – VAT nie wystąpi jeżeli świadczenie usług lub dostawa towarów odbywa się na rzecz spółek lub osób fizycznych spoza krajow Zatoki Perskiej.

Księgowość

Prowadzenie księgowości jest obowiązkowe.

Pozostałe informacje

Konto bankowe

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM (istnieje możliwość uzyskania kilku kart).

Chcesz założyć spółkę w Dubaju?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

<br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $fullname in <b>/home/ebwhjzgwhy/domains/spolki.cgolegal.pl/public_html/wp-content/uploads/cache/136c5961c23f8bf63e4454eece6364a99e48530f.php</b> on line <b>45</b><br />
”
class=”lazyload”></figure><div class=

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance