Zagraniczna spółka kontrolowana 2023 (CFC)

Zagraniczna spółka kontrolowana 2023 (CFC)
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat
Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023

Masz spółkę za granicą? Możesz nie wiedzieć, ale od 2022 r. jeśli za granicą płacisz mało podatku od swojej zagranicznej spółki kontrolowanej to prawie na pewno masz podatek CFC do zapłacenia w Polsce. Co więcej – sam musisz zadeklarować wysokość tego podatku do zapłaty. Jeśli tego nie zrobisz, możesz popełnić wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe! Z tego artykułu dowiesz się czym jest zagraniczna spółka kontrolowana i kiedy należy zapłacić podatek CFC.

Spis treści

Czym jest jednostka zagraniczna w przepisach CFC?

Zanim zapłacisz podatek CFC zweryfikuj czy Twoja spółka jest jednostką zagraniczną. Jednostkami zagranicznymi są m.in. osoby prawne, fundacje i trusty, umowy powiernicze, podatkowe grupy kapitałowe, spółki osobowe będące podatnikiem podatku CIT. Spółka taka może nie być jednostką zagraniczną jeśli ma w Polsce np. rejestracje lub siedzibę zarządu. Kolejny ważny warunek – to udział podatnika w takiej jednostce. Może to być udział w kapitale, prawo kontroli lub nawet kontrola faktyczna.

Raje podatkowe – definicja spółki z raju podatkowego

Czym są spółki z raju podatkowego? W praktyce chodzi o spółki z krajów z którymi Polska nie podpisała umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli jednostka zagraniczna jest z raju podatkowego – wówczas zawsze będzie zagraniczna jednostka kontrolowaną.

Jeżeli spółka zagraniczna nie jest z raju podatkowego, weryfikujemy czy podatnicy z Polski ją kontrolują. Na tym etapie sprawdzamy czy w zagranicznej spółce polski rezydent wspólnie z innymi polskimi rezydentami ma więcej niż 50% udziału w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych, lub faktycznie spółką zarządza. Jeśli tak to spełnione jest kryterium kontroli, a gdy podatek zagraniczny będzie niższy – wówczas może wystąpić CFC.

Jeśli posiadasz spółkę w raju podatkowym sprawdź nasz artykuł o zagranicznej spółce kontrolowanej z raju podatkowego.

Podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej

Do ustalenia że podatek CFC wystąpi konieczne jest jeszcze porównanie obciążeń podatkowych w Polsce i za granicą.

Jeśli interesuje Cię kwestia podstawy opodatkowania w podatku CFC koniecznie przeczytaj nasz artykuł pt. „Czy mogę obniżyć podatek CFC?”.

Faktycznie zapłacony podatek

Faktycznie zapłacony podatek za granicą musi być 25% niższy niż ten który spółka by zapłaciła w Polsce gdyby tutaj była podatnikiem. Co to oznacza? Że aby wiedzieć czy będzie CFC, musisz znać przychody i koszty spółki w danym roku podatkowym. Dodatkowo musisz mieć je odpowiednio posortowane – tak aby wiedzieć, że są to np. przychody pasywne, aby zakwalifikować swoją spółkę do odp. kategorii. Następnie musisz mieć prowadzoną księgowość zgodnie z polskimi zasadami, aby policzyć hipotetyczny podatek w Polsce. Ostatecznie – zobaczyć ile podatku zapłaciłeś poza Polską

Spółki holdingowe bez dochodu a podatek CFC

Czyli CFC, do 2022 dotyczył w większości dochodów pasywnych osiąganych przez spółki zagraniczne. Od 2022 r. dotyczy również spółek, które zarabiają na usługach niematerialnych. Czym są usługi niematerialne? To np. usługi reklamowe, doradcze, badania rynku. Obecnie CFC obejmuje również dochód z najmu. Największa jednak zmiana zawarta jest w dodanych ustępach, które przewidziały podatek od tzw. spółki wydmuszki. Czym jest spółka wydmuszka? W skrócie – chodzi o spółki które mają duży majątek, ale małe dochody, a także spółki o dużych dochodach i małym majątku. Oznacza to, że jeśli masz zagraniczną spółkę holdingową lub taką która jest właścicielem np. nieruchomości to zapłacisz podatek w Polsce. I to nie byle jaki – 19% CIT lub PIT od 8% wartości rynkowej aktywów. Jeśli natomiast dochód spółki przekracza 1/5 jej rocznych kosztów pracowniczych, wartości aktywów oraz odpisów amortyzacyjnych – również zapłacisz w Polsce 19% podatku CIT lub PIT.

Kiedy zapłacisz CIT a kiedy PIT?

Jeśli kontrolerem, udziałowcem, uprawnionym do zysku jesteś Ty – wówczas zapłacisz PIT od dochodu swoich spółek zagranicznych. Jeśli spółka – Twoja spółka. To kolejny powód dla którego warto kontrolować spółki zagraniczne poprzez spółki.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej sprawdź nasze artykuły odnośnie podatku CIT od zagranicznej spółki kontrolowanejpodatku PIT od zagranicznej spółki kontrolowanej.

Rzeczywista działalność gospodarcza a podatek CFC

Jeżeli Twoja spółka zagraniczna jest zarejestrowana w Unii Europejskiej, wówczas możesz uniknąć podatku od zagranicznej spółki (CFC) jeśli w kraju rejestracji prowadzisz rzeczywistą działalność gospodarczą. Co to znaczy?

Sprawdź jak opisał to ustawodawca. Pytanie – czy w sposób precyzyjny?

„20. Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2) zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
5) zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
20a. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.”

Warto zweryfikować czy działalność zagraniczna podmiotu realizuje wymóg istotności. Czy np. wartość przychodów jest zbyt duża w relacji do rzeczywistej działalności podmiotu. W praktyce spółka może mieć niewielki personel, niewielkie biuro i milionowe obroty. Czy w takim wypadku prowadzi rzeczywistą działalność? Ocenę takiej sytuacji najlepiej zawrzeć w defense file na wypadek kontroli – warto przygotować się zawczasu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rzeczywistej działalności spółki kontrolowanej sprawdź nasz artykuł pt. „Podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej, a rzeczywista działalność (CFC)”

Typy zagranicznych spółek kontrolowanych

Resumując: zagraniczne spółki kontrolowane to spółki z raju podatkowego, spółki z dochodem pasywnym lub spółki wydmuszki. Spółki z raju podatkowego to nic innego jak spółki z krajów z którymi polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub wymiany informacji w sprawach podatkowych. Spółki z dochodem pasywnym to spółki które osiągają przychody z należności licencyjnych, dywidend, odsetek itp. Dodatkowo tą kategorią objęte są spółki generujące przychody z określonych świadczeń niematerialnych. Łącznie przychody te muszą stanowić co najmniej 33% ogółu przychodów spółki. Wówczas warunek do podatku CFC jest spełniony. Spółki wydmuszki to spółki z określonym majątkiem i niskim dochodem, ewentualnie – z dużym dochodem ale z małym majątkiem.

Sprawdź czy zapłacisz CFC

Autorskie narzędzie do samodzielnej analizy podlegania pod podatek CFC. Pierwszy krok w Twoim rozliczeniu CFC.

Dodatkowe obowiązki

Już nie tylko rejestr spółek kontrolowanych stanowi podstawowy obowiązek podatnika. Nie wspominając o corocznej deklaracji (do końca września) – PIT lub CIT CFC.

Kluczowy obowiązek to konieczność prowadzenia podwójnej księgowości – jednej zapewne w kraju siedziby spółki, a drugiej – zgodnie z polską ustawą o rachunkowości. Czemu tak jest? Otóż każdy podatnik musi obliczyć hipotetyczny podatek do zapłacenia przez spółkę zagraniczną gdyby ta była polskim podatnikiem i porównać go z podatkiem faktycznie zapłaconym. Zrobić to musimy my – jeśli nie spełnimy tego obowiązku, mamy prostą drogę do oszacowania.

Nie zwlekaj – powierz sprawy specjalistom. Sprawdź czy możesz uniknąć CFC lub zleć przegląd podatkowy Twojej struktury.

Poznaj naszego eksperta

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Skontaktuj się z ekspertem
office@cgogroup.pl

Szef działu spółek zagranicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz, zajmując się problematyką modeli handlu międzynarodowego. Tak przetartą ścieżkę rozwoju w zakresie regulacji międzynarodowych, kontynuował po ukończonej aplikacji adwokackiej, realizując szeroko rozumianą obsługę prawną podmiotów polskich uczestniczących w międzynarodowy obrocie jako In-House Lawyer.

Obok tematyki obrotu międzynarodowego, w tym kwestii podatkowych, realizował blisko dwuletni cykl porad dla osób dotkniętych skutkami choroby alkoholowej i ich rodzin w PIK Bemowo Warszawa oraz zdobywał doświadczenie jako aplikant w obsłudze prawnej szpitali – Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Szpitala Dziecięcego ,,Niekłańska” w Warszawie.

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance