Sprawdź jak uniknąć zapłacenia podatku od spółki zagranicznej (CFC)

Sprawdź jak uniknąć zapłacenia podatku od spółki zagranicznej (CFC)
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

Czy należy przejmować się CFC?

Zdecydowanie. W 2022 r. w życie weszły przepisy polskiego ładu, które rozszerzyły zakres opodatkowania spółek zagranicznych w Polsce. Obecnie brak opodatkowania jednostki zagranicznej w kraju stanowić będzie wyjątek, a rolą podatnika – udowodnienie że spełniamy warunki do zastosowania rzeczonego wyjątku.

Masz spółkę za granicą?

Sprawdź czy zapłacisz podatek od spółki zagranicznej

Kto skorzysta na naszej usłudze?

Wszyscy Ci, którzy kontrolują (choćby w najmniejszym stopniu) jednostki zagraniczne tj.:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółki niemające osobowości prawnej będące „CIT”-owcem;
 • fundacje, trusty lub inne podmioty albo stosunki prawne o charakterze powierniczym,
 • podatkowe grupy kapitałowe lub spółki z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
 • wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

Zagraniczna spółka kontrolowana

Jeśli jednostka ma status kontrolowanej, to podatek najprawdopodobniej wystąpi – można tego jednak uniknąć. Warto wiedzieć kiedy.

Jednostka jest kontrolowana jeśli:

 • zawsze gdy jest zarejestrowana w raju podatkowym;
 • podatnik ją kontroluje – tj. występuje więcej niż „50% kontroli rezydentów” polskich nad podmiotem;
 • spółka zagraniczna jest spółką wydmuszką – ma duże aktywa i niskie obroty lub małe aktywa i duże obroty;
 • spółka czerpie przychody pasywne, z podmiotami powiązanymi lub w wyniku świadczenia usług niematerialnych;
 • spółka zagraniczna płaci mało podatku w kraju siedziby (płaci mniej niż 25% tego co zapłaciłaby będąc podatnikiem w Polsce).

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się czy podatek CFC Cię dotyczy. Uzyskaj indywidualną rekomendację legalnego działania w kontekście polskich przepisów podatkowych i karno-skarbowych.

Możesz przeprowadzić samodzielną weryfikację ryzyku wystąpienia CFC na podstawie wprowadzonych przez Ciebie przybliżonych danych finansowych i biznesowych. Raport nie obejmuje wyliczeń podatku oraz struktury przychodów jednostek.

Zapraszamy do zapoznania się z blogiem mecenasa Gawlaka i wpisami dot. CFC:

Wyróżniony ekesper

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance