Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) – sprawdź jak uniknąć zapłacenia podatku

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) – sprawdź jak uniknąć zapłacenia podatku
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Czy należy przejmować się podatkiem CFC? Zagraniczna spółka kontrolowana może być opodatkowana.

W 2022 r. w życie weszły przepisy polskiego ładu, które rozszerzyły zakres opodatkowania spółek zagranicznych podatkiem CFC. Zagraniczna spółka kontrolowana zapłaci podatek od szeroko ujętych kategorii źródeł przychodu, a nawet gdy go nie osiąga. Obecnie brak opodatkowania spółki zagranicznej w kraju stanowić będzie wyjątek, a rolą podatnika – udowodnienie że spełniamy warunki do zastosowania rzeczonego wyjątku.

Masz spółkę za granicą?

Sprawdź czy zapłacisz podatek od spółki zagranicznej

Kto skorzysta na naszej usłudze?

Wszyscy Ci, którzy kontrolują (choćby w najmniejszym stopniu) jednostki / spółki zagraniczne tj.:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółki niemające osobowości prawnej będące „CIT”-owcem;
 • fundacje, trusty lub inne podmioty albo stosunki prawne o charakterze powierniczym,
 • podatkowe grupy kapitałowe lub spółki z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
 • wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

Zagraniczna spółka kontrolowana

Jeśli spółka ma status kontrolowanej, to podatek najprawdopodobniej wystąpi – można tego jednak uniknąć. Warto wiedzieć kiedy.

Spółka jest kontrolowana jeśli:

 • zawsze gdy jest zarejestrowana w raju podatkowym;
 • podatnik ją kontroluje – tj. występuje więcej niż „50% kontroli rezydentów” polskich nad podmiotem;
 • spółka zagraniczna jest spółką wydmuszką – ma duże aktywa i niskie obroty lub małe aktywa i duże obroty;
 • spółka czerpie przychody pasywne, z podmiotami powiązanymi lub w wyniku świadczenia usług niematerialnych;
 • spółka zagraniczna płaci mało podatku w kraju siedziby (płaci mniej niż 25% tego co zapłaciłaby będąc podatnikiem w Polsce).

Podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi 19% od jej dochodu. Dochód należy ustalić stosując polskie przepisy podatkowe (sic!). Dla holdingów dochód stanowi 19% od 8% wartości rynkowej jej aybranych aktywów.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się czy podatek CFC Cię dotyczy. Uzyskaj indywidualną rekomendację legalnego działania w kontekście polskich przepisów podatkowych i karno-skarbowych.

Możesz przeprowadzić samodzielną weryfikację ryzyku wystąpienia CFC na podstawie wprowadzonych przez Ciebie przybliżonych danych finansowych i biznesowych. Raport nie obejmuje wyliczeń podatku oraz struktury przychodów jednostek.

Zapraszamy do zapoznania się z blogiem mecenasa Gawlaka i wpisami dot. CFC:

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance