Firma na Litwie – dlaczego warto założyć spółkę na Litwie?

Firma na Litwie – dlaczego warto założyć spółkę na Litwie?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 15%
  Stawka podatkowa
 • 2 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • 2500€
  Kapitał minimalny

Dlaczego warto założyć spółkę na Litwie?

Członkostwo Litwy w Unii Europejskiej i strefie euro sprawia, że prowadzenie w tym kraju działalności gospodarczej przez inwestorów z Państw Członkowskich napotyka na niewiele barier. Litewski rząd chętnie wita zagranicznych przedsiębiorców, oferując im niskie podatki i sprawny system rejestracji działalności gospodarczej.

Dodatkowo bliskość geograficzna względem innych krajów Unii sprawia, że łatwo jest zarządzać zagraniczną spółką. Z tego wpisu dowiesz się jakie są wady i zalety oraz procedura rejestracji firmy na Litwie.

Szukasz metody legalnej optymalizacji podatkowej?

Może wcale nie musisz przenosić biznesu za granicę. Sprawdź czy estoński CIT jest rozwiązaniem dla Ciebie. Kliknij w przycisk poniżej żeby dowiedzieć się więcej.

Rodzaje spółek na Litwie

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu biznesu przedsiębiorca powinien zadecydować, w jakiej postaci będzie prowadzona firma. Działalność gospodarcza na Litwie może być wykonywana w kilku różnych formach:

 • zamknięte spółki akcyjne (UAB) i zwykłe spółki akcyjne (AB);
 • spółki komandytowe (KUB);
 • przedsiębiorstwo państwowe (VI) i samorządowe (SI);
 • spółdzielnie (KB) i małe spółdzielnie (MB);
 • spółki rolnicze (ZUB);
 • spółki jawne (TUB);
 • europejskie grupy interesów gospodarczych (EEIG);
 • firmy indywidualne (II).

Sprawdź co oferuje firma w USA

Największą popularnością, zarówno wśród lokalnych przedsiębiorców, jak i inwestorów zagranicznych, cieszą się spółki akcyjne zamknięte (są one odpowiednikiem polskiej spółki z o.o.) oraz te, których akcje są emitowane na rynku publicznym.

W pierwszym przypadku minimalny kapitał zakładowy wynosi 2 500 euro i powinien być wpłacony w całości przed powstaniem spółki. W drugim minimalna kwota to 40 tys. euro.

Firma na Litwie - dokumenty

Regulacje dotyczące formowania i funkcjonowania poszczególnego typu spółek znalazły się w Kodeksie Cywilnym Republiki Litewskiej oraz ustawach szczególnych poświęconych konkretnym rodzajom działalności gospodarczej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze właściwej formy organizacyjno-prawnej dla swojej firmy, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy analizę Twoich celów biznesowych i dopasujemy do nich optymalne rozwiązania, które pomogą Ci zwiększyć potencjał gospodarczy Twojej firmy!

Jak wygląda założenie spółki na Litwie?

Pierwszymi czynnościami, jakie powinni podjąć założyciele spółki, są otwarcie rachunku bankowego w litewskim banku oraz wpłacenie przynajmniej minimalnego kapitału zakładowego. Skutkuje to wydaniem certyfikatu depozytu.

Kolejnym krokiem jest wybranie nazwy przedsiębiorstwa. Przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki wspólnicy powinni upewnić się, że nazwa nie jest już wykorzystywana w obrocie przez inne przedsiębiorstwo.

Jeśli szukasz optymalizacji podatkowej firma na Cyprze może być rozwiązaniem dla Ciebie

Następnie konieczne jest sporządzenie umowy lub statutu spółki i złożenie jej wraz z certyfikatem wpłaty kapitału zakładowego do litewskiego rejestru spółek. W tym samym czasie osoby zarządzające spółką powinny dokonać zgłoszenia do lokalnego organu skarbowego (Lithuanian State Tax Inspectorate) oraz organu zajmującego się ubezpieczeniami (State Social Insurance Fund Board, SODRA).

Ostatnie kroki to założenie bieżącego konta spółki oraz odebranie pieczęci, która pozwala na autoryzowanie dokonywanych czynności prawnych.

Firma na Litwie - pieniądze

Firma na Litwie – zamknięta spółka akcyjna (UAB)

Zamknięta spółka akcyjna to najbliższy odpowiednik polskiej spółki z o.o., idealny dla małych i średnich przedsiębiorców. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzykują więc jedynie wniesionym kapitałem. Przepisy nie przewidują konieczności powoływania organów spółki – zarządu i rady nadzorczej.

Spółka powstaje w oparciu o umowę lub traktat w przypadku podmiotów jednoosobowych. Maksymalna liczba wspólników to 249. Spółka może być powołana na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Firma na Litwie - karty kredytowe

Firma na Litwie – Spółka akcyjna (AB)

Spółka akcyjna częściej wybierana przez średnich i dużych przedsiębiorców. Każdy ze wspólników powinien wpłacić minimum ¼ kapitał odpowiadającego wartości nominalnej obejmowanych akcji oraz sumy zadeklarowanej ponad tę kwotę.

Spółka może być jedno- lub wieloosobowa. Jej założenie wygląda bardzo podobnie jak w przypadku UAB.

Sprawdź czy firma w Estonii to rozwiązanie dla Ciebie

Firma na Litwie – Spółka komandytowa (KUB)

To odpowiednik polskiej spółki komandytowej. Musi składać się przynajmniej z 2 osób – jednego komplementariusza i jednego komandytariusza.

Komplementariusze ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale są uprawnieni do jej reprezentacji i prowadzenia spraw.

Komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej, ale co do zasady nie partycypują w zarządzaniu spółką. Mogą jednak liczyć na określone korzyści, np. prawo do dywidendy.

Zagraniczni inwestorzy mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej również jako filia lub oddział. Te struktury nie mają jednak osobowości prawnej i działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę-matkę, które musi być zgodne z prawem litewskim.

Firma na Litwie - szuflady

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji spółki na Litwie?

W zależności od typu osoby prawnej lista wymaganych dokumentów będzie się różniła. W przypadku osób prawnych (UAB oraz AB) załączniki do wniosku rejestracyjnego i statutu obejmują:

 • protokół posiedzenia, na którym wspólnicy podjęli decyzję o założeniu spółki;
 • akt założycielski w przypadku spółki jednoosobowej;
 • listę wspólników-założycieli;
 • paszporty wspólników.

Dokumenty należy przedstawić w oryginale lub jako znotaryzowane kopie.

Opłaty związane z rejestracją obejmują koszty założenia rachunku bankowego, wybrania nazwy dla firmy oraz samej rejestracji. Dodatkowe wydatki są związane z usługą świadczoną przez notariusza. Spółka musi również posiadać adres na terenie Litwy, co pociąga za sobą opłaty związane z nabyciem lub najmem nieruchomości.

Firma na Litwie - telefon komókowy

Opodatkowanie spółek na Litwie

Zysk spółki jest opodatkowany podatkiem CIT w wysokości 15%. Po spełnieniu określonych przesłanek istnieje możliwość zredukowania go do 5% przez okres pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej.

Bazowa stawka podatku VAT to 21%. Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT powstaje, kiedy obrót w roku obrotowym przekroczy 45 tys. euro. Procedura może zostać dokonana osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub online, poprzez złożenie formularza FR 0388.

Opodatkowanie zysku spółki wypłacanego wspólnikom również podlega opodatkowaniu 15%. Co istotne, opodatkowanie dywidendy nie obowiązuje, jeżeli świadczenie jest wypłacane zagranicznemu podmiotowi, który posiada lub w inny sposób kontroluje minimum 10% udziałów spółki na litewskim rynku.

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z ulgi podatkowej poprzez założenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ulokowanej na terenie Kłajpedy.

W tym przypadku spółki korzystają ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT przez pierwsze 6 lat. Przez kolejne 10 lat zamiast bazowych 15% wynosi on zaledwie 7,5%.

Co więcej, inwestycje w SSE uprawniają do otrzymania dotacji na rozwój gospodarczy firmy z budżetu wspólnotowego.

Na Litwie nie obowiązuje również PCC od zakupu nieruchomości. Jest to więc korzystna lokalizacja do założenia firmy, której prowadzenie wymaga rozbudowanej infrastruktury, np. parków maszynowych lub magazynów.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, aby zadbać o planowanie podatkowe dla swojej firmy. Pomożemy Ci wykorzystać wszystkie dostępne ulgi podatkowe, aby zredukować koszty prowadzenia działalności i uczynić ją jeszcze bardziej opłacalną.

Założenie spółki na Litwie to nie tylko korzyści podatkowe. Strategiczne położenie państwa i rozbudowana infrastruktura lotnicza, morska, drogowa i kolejowa stwarzają szerokie perspektywy dla praktycznie każdej gałęzi biznesu. Litwa to także światowy lider na rynku IT, oferujący wykwalifikowanych pracowników za relatywnie niskie stawki.

Firma na Litwie - kalkulator

REJESTRACJA SPÓŁKI NA LITWIE

Chcesz założyć spółkę na Litwie bądź dowiedzieć się więcej na temat systemu podatkowego? Świetnie trafiłeś, nasza kancelaria już od ponad 10 lata pomaga klientom w zakładaniu i prowadzeniu spółek za granicą – jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Firma na Litwie – procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

Aby skutecznie przeprowadzić proces rejestracji spółki na Litwie należy:

 • Wybrać i zarezerwować nazwę spółki Rejestrze Podmiotów Prawnych
 • Sporządzić dokumenty założycielskie (umowę spółki oraz statut)
 • Wpłacić kapitał na konto bankowe
 • Przedstawić dokumenty notariuszowi i uzyskać wypis aktu notarialnego
 • Złożyć dokumenty i zarejestrować spółkę w Rejestrze Podmiotów Prawnych

Udziałowcy:

Liczba udziałowców jest ograniczona do maksymalnie 249, wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Sprawy spółki litewskiej prowadzi Zarząd. Jego członkami mogą być jedynie os. fizyczne w dowolnej ilości.

Nadzór:

Możliwe jest powołanie rady nadzorczej, jednak nie jest to obowiązkowe. Rada musi liczyć od 3 do 15 członków.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie Litwy.

Termin:

Procedura rejestracji spółki trwa około 2 tygodni.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 2500 Euro i jest on wpłacany w całości na konto w momencie rejestracji spółki. Jeżeli kapitał jest większy to można wpłacić tylko jego część (25% o ile nie jest to mniej niż 2500 Euro)

Firma na Litwie a podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki (firma na Litwie)

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Litwy. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim (nie licząc państw będących w EOG lub tych, z którymi Litwa podpisała umowy podatkowe). Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych na Litwie. Jest on nakładany na wpływy przedsiębiorstwa pochodzące z jego działalności, dochodów pasywnych oraz zysków kapitałowych.

Firma na Litwie a stawka CIT

15%; Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz, których roczny dochód nie przekracza 300,000 Euro mogą zostać zwolnione z płacenia podatku w pierwszym roku działalności, a w kolejnych może im przysługiwać obniżona stawka w wysokości 5%. Normalne wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową bądź degresywną. Prawo ustanawia maksymalne stopy amortyzacji, które nie mogą zostać przekroczone. Straty mogą być przenoszone na czas nieokreślony i być odliczane w dowolnym momencie w przyszłości pod warunkiem, że przedsiębiorstwo będzie kontynuowało działalność w wyniku której powstały. Jednakże mogą one być odliczone tylko od 70% zysków. Straty powstałe w wyniku sprzedaży udziałów mogą być odliczane tylko przez 5 lat. Odliczanie wsteczne jest niedozwolone. Zyski kapitałowe są zazwyczaj opodatkowane tak samo jak dochody (stawka 15%).

Podwójne opodatkowanie (firma na Litwie)

Litwa jest stroną wielu traktatów, zapewniających przedsiębiorcom wyłączenie spod podwójnego opodatkowania.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (firma na Litwie)

Litewskie wytyczne dotyczące cen transferowych w znacznej mierze powielają te, wydane przez OECD. Przedsiębiorstwa muszą mieć pełną dokumentację jeżeli ich roczny obrót przekracza 2,896,200 Euro. Zasady niedostatecznej kapitalizacji dotyczą odsetek wypłacanych podmiotom kontrolującym (aby nim być trzeba mieć minimum 50% udziałów w przedsiębiorstwie wypłacającym odsetki). Stosunek zadłużenia do kapitału własnego wynosi 4:1. Zasady te nie obowiązują jeżeli przedsiębiorstwo wykaże, że w tych samych okolicznościach wypłaciło by taką samą pożyczkę podmiotowi niepowiązanemu. CFC: Zagraniczna spółka jest kontrolowana przez litewskiego rezydenta jeżeli ten posiada pośrednio lub bezpośrednio minimum 50% jej udziałów bądź innych praw dających udział w zyskach.

Rachunkowość firmy na Litwie

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Może zostać przyjęty inny model roku jeżeli organy podatkowe wyrażą na to zgodę, jednakże zawsze musi on mieć 12 miesięcy. Deklaracje podatkowe muszą zostać złożone i podatek opłacony do 15 dnia szóstego miesiąca od zakończenia roku podatkowego. Jeżeli dochód firmy w poprzednim roku podatkowym przekroczył 300,000 Euro, musi ona również opłacać podatek z góry, do 15 dnia ostatniego miesiąca, każdego kwartału. Termin przedawnienia wynosi 5 lat. W przypadku podejrzenia oszustw bądź unikania podatków okres ten może być wydłużony do 10 lat.

Podatki u źródła (firma na Litwie)

 • Dywidendy wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu – stawka 15%, chyba że umowy podatkowe bądź Dyrektywy Unijne ją obniżają.
 • Odsetki wypłacane rezydentom bądź rezydentom państw członkowskich EOG nie podlegają opodatkowaniu. W innym wypadku stawka wynosi 10%.
 • Tantiemy wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu – stawka 10%, chyba że umowy podatkowe bądź Dyrektywy Unijne ją obniżają.

VAT (firma na Litwie)

Standardowa stawka wynosi 21% (obniżone mają kolejno 9%; 5% oraz 0%). Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, których roczny obrót przekracza 45,000 Euro rocznie. Podatek opłacany jest co miesiąc ale w szczególnych przypadkach dopuszczalne są również inne metody rozliczeń. Roczna deklaracja składana jest do 1 października po roku podatkowym.

Inne podatki (firma na Litwie)

 • Podatek od nieruchomości – w zależności od okręgu administracyjnego stawka wynosi 0,3% do 3% wartości nieruchomości.
 • Cło jest nakładane na produkty pochodzące z poza UE. Akcyza jest nałożona na alkohol i napoje alkoholowe; tytoń i wyroby tytoniowe; paliwa i oleje; prąd.
 • Podatek nałożony jest na zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska oraz na niektóre produkty (np. baterie).

Lokalne prawo pracy (firma na Litwie)

Stosunki między pracodawcą a pracownikiem reguluje kodeks pracy. Jego reforma z 2017 roku wprowadziła nowe rodzaje umów, zmiany w czasie pracy oraz ułatwiła procedury rozwiązywania kontraktów.

Umowa o pracę musi zawierać warunki zatrudnienia oraz być sporządzona w pisemnej formie. Zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony.

Jeżeli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników musi zostać utworzona rada zakładowa. W przypadku mniejszych zakładów, zatrudnieni mogą wyznaczyć osobę reprezentującą ich interesy.

Czas pracy:

Czas pracy nie powinien przekraczać 48 godzin tygodniowo (w niektórych przypadkach 60) oraz 12 godzin dziennie. Nadgodzin nie może być więcej niż 12 tygodniowo a 180 rocznie, chyba że układ zbiorowy pozwala na więcej.

Standardowo tydzień pracy ma 5 dni, ale może zostać wydłużony do 6. Pracownik ma prawo do 20 dni płatnego urlopu rocznie (24 w przypadku 6-dniowego tygodnia). Dodatkowe dni wolne są możliwe dla niektórych grup.

Płace:

Minimalne wynagrodzenie wynosi 400 Euro brutto miesięcznie, może ono być wypłacane tylko za pracę niewymagającą specjalnych kwalifikacji.

Ubezpieczenia społeczne:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę muszą być objęci przez system ubezpieczeń społecznych. Składki wynoszą 31% wysokości wynagrodzenia brutto dla pracodawców a dla pracowników 9% (składki dla pracodawców są zależne między innymi od liczby wypadków w miejscu pracy).

Pracodawcy opłacają również fundusz gwarancyjny, który ma chronić pracowników w przypadku gdy firma stanie się niewypłacalna.

Rozwiązanie stosunku pracy:

Pracodawca może zwolnić pracownika jeżeli pełniona przez niego funkcja staje się zbędna;  nie osiąga wcześniej wyznaczonych i uzgodnionych wyników; nie zgadza się na zmianę warunków zatrudnienia; pracodawca zaprzestaje działalności; pracodawca zmienia lokalizację a podwładny nie wyraża zgody na kontynuowanie zatrudnienia.

Jest to wymówienie bez winy pracownika i okres wypowiedzenia wynosi miesiąc (2 tygodnie jeżeli, zatrudnienie trwało krócej niż rok), w niektórych wypadkach może być wydłużony. Osobie zwolnionej przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznej pensji.

Firma na Litwie – pozostałe informacje

Litwa stała się ostatnio popularnym kierunkiem dla polskich inwestorów. Z czego wynika jej popularność? Są to przede wszystkim łagodny system podatkowy oraz niska stawka podatkowa. Nade wszystko jednak nasi klienci otwierają spółki litewskie aby podejmować działalność w zakresie handlu między Europą a Rosją.

Chcesz założyć spółkę na Litwie?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance