Spółka w Nigerii – dlaczego warto założyć firmę w Nigerii?

Spółka w Nigerii – dlaczego warto założyć firmę w Nigerii?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 0%*
  Stawka podatkowa
 • 24 godziny
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Nigeria to czołowa gospodarka kontynentu, świetnie przygotowana do inwestycji i zakładania spółek o różnym profilu działalności. Wciąż nie zmienia to faktu, że rozpoczęcie działalności w tym kraju może okazać się nie lada trudnym zadaniem. Potencjalny beneficjent rzeczywisty firmy napotka szereg wyzwań regulacyjnych ze strony uprawnionych ustawami ministerstw, departamentów i agencji (MDA). Oficjalną walutą Nigerii jest naira nigeryjska (1 naira = 100 kobo). Wprowadzona została w 1973 r., dzięki czemu Nigeria stała się ostatnim państwem, które zrezygnowało z systemu szylingowego. 1 naira nigeryjska = 0,011 polskich złotych (stan na 9 kwietnia 2020 r.).

Kancelaria CGO Legal Counseling pomoże Państwu sprawnie przejść przez skomplikowane procedury rejestrowe określone przez rząd federalny Nigerii.

Procedura rejestracji spółki

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie firmy w Komisji ds. Korporacyjnych, co w przeszłości stanowiło niezwykle czasochłonny proces. Tym niemniej, wprowadzone niedawno nowelizacje wprowadziły znaczne usprawnienie wyżej wymienionej procedury. Aktualna administracja stoi za powołaniem do życia tzw. Presidential Enabling Business Environment Council  (PEBEC), której za cel postawiono poprawę warunków prowadzenia w Nigerii działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, aktualny czas potrzebny na rezerwację nazwę firmy wynosi cztery godziny. Z kolei na zarejestrowanie działalności w Komisji Spraw Korporacyjnych (CAC) wystarczą dwadzieścia cztery godziny od momentu złożenia wymaganej i poprawnej dokumentacji do rejestracji w CAC.

Istotne ponadto jest zarejestrowanie firmy w Federalnym Urzędzie Skarbowym (FIRS) oraz
w Krajowej Agencji Podatkowej. Korzystne będzie również udanie się do rady samorządu lokalnego w celu zapoznania się z opłatami i zezwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej, czego powodem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia działalności, gdyż wiele firm w Nigerii bywało stale nękanych przez przedstawicieli władz lokalnych (głównie nieupoważniony personel).

Podatki i finanse

 • Spółki będące rezydentami podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od swoich dochodów na całym świecie, podczas gdy nierezydenci podlegają CIT jedynie od dochodu powstałego w Nigerii.
 • Stawka podatku CIT wynosi 30% dla dużych firm (spółek o obrocie brutto przekraczającym 100 mln NGN), obliczana na podstawie roku poprzedniego (tj. podatek jest naliczany od zysków za rok obrotowy kończący się w roku poprzedzającym ocenę).
 • Wymagane jest zarejestrowanie się do CIT i złożenie deklaracji podatkowych. Wszelkie WHT odliczone u źródła od dochodu pochodzącego ze źródła w Nigerii są dostępne jako potrącenie z tytułu zobowiązania z tytułu CIT, z wyjątkiem spółek niebędących rezydentami świadczących usługi PCMT, w których WHT zapłacony w wysokości 10% jest uważany za podatek końcowy.
 • Stawki dla małych firm – 0% dla firm o obrotach brutto poniżej 25 mln NGN
 • Średnie stawki firmowe – 20% dla firm o obrotach brutto większych niż 25 mln NGN i mniejszych niż 100 mln NGN.
 • Minimalny podatek – minimalny podatek jest płacony przez firmy, które nie osiągają dochodu do opodatkowania za dany rok lub tych, w których podatek od zysków jest niższy niż podatek minimalny.
 • Zwolnienia z podatku minimalnego obejmują w ciągu pierwszych czterech lat kalendarzowych prowadzenia działalności, a także małe przedsiębiorstwa oraz te zajmujące się rolnictwem.
 • Istnieje tzw. podatek od dystrybucji – obowiązuje, jeśli spółka wypłaca dywidendę przewyższającą dochód do opodatkowania.
 • Niektóre zyski należy odliczyć od dywidendy, która jest porównywana z zyskiem podlegającym opodatkowaniu, w tym dochód z dywidendy, który podlegał podatkowi potrącanemu u źródła, zyski zwolnione z podatku dochodowego od przedsiębiorstw, podatku od zysków kapitałowych, podatku od zysków z ropy naftowej, ustawy o rozwoju przemysłowym (zwolnienie z podatku dochodowego) oraz zyski zatrzymane, które wcześniej podlegały opodatkowaniu.
 • CIT jest płatny tylko na rzecz rządu federalnego, który pobiera podatki dochodowe od osób fizycznych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a samorządy lokalne mogą pobierać jedynie opłaty administracyjne i stawki, ale nie podatek dochodowy.
 • Firma jest uważana za rezydenta w Nigerii, jeśli taka firma jest zarejestrowana lub zarejestrowana zgodnie z ustawą o spółkach i sprawach pokrewnych. Oznacza to, że spółka utworzona poza Nigerią zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium zagranicznym zostanie uznana za spółkę niebędącą rezydentem do celów CIT.
 • Na podstawie ustawy o finansach od 1 lutego 2020 r. stawka VAT zostaje podwyższona do 7,5%.
 • Pozycje zwolnione obejmują zakłady i maszyny do użytku w strefach przetwórstwa eksportowego (EPZ) lub strefach wolnego handlu (FTZ), podstawowe artykuły spożywcze (na podstawie szczegółowej listy), produkty i usługi medyczne, produkty farmaceutyczne, książki i materiały edukacyjne oraz usługi eksportowe. Prowizje od transakcji na giełdzie są również zwolnione z podatku VAT.

Rejestracja produktu w NAFDAC

Jeśli sprzedajesz produkt, ważne jest, aby udostępnić go do kontroli i zatwierdzenia przez Narodową Agencję ds. Administracji i Kontroli Żywności i Leków (NAFDAC). Rejestracji produktu można dokonać online na stronie internetowej NAFDAC.

Podatek od zysków kapitałowych (CGT)

Zyski narosłe przez osobę (osobę fizyczną lub spółkę) z tytułu zbycia aktywów podlegających opodatkowaniu podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o CGT w wysokości 10%. Nie ma rozróżnienia między zyskami długoterminowymi i krótkoterminowymi oraz brak korekty inflacji do kosztów dla celów CGT. Wszelkie formy aktywów, w tym opcje, długi, wartość firmy i obca waluta, inne niż te wyraźnie zwolnione, są odpowiedzialne za CGT. Zyski ze zbycia akcji są zwolnione z CGT.

CGT ma zastosowanie do zysków podlegających opodatkowaniu otrzymanych lub wniesionych do Nigerii w odniesieniu do aktywów położonych poza Nigerią. Niedozwolone jest wykorzystanie strat finansowych, jako kompensaty zysków podatkowych przypadających na osobę z tytułu zbycia jakichkolwiek aktywów.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe płatne są na podstawie każdej umowy zawartej w Nigerii lub odnoszącej się do jakiejkolwiek nieruchomości znajdującej się w lub jakiejkolwiek sprawie lub rzeczy wykonanej
w Nigerii. Instrumenty finansowe muszą być ostemplowane – na podstawie ustawy o opłatach skarbowych – w ciągu 40 dni od pierwszej egzekucji.

Opłata skarbowa jest naliczana według stałych stawek lub według stawki ad valorem
(tj. proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia), w zależności od klasy instrumentu. Opłatę skarbową nakłada się w wysokości 0,75% na kapitał zakładowy w momencie zakładania spółki lub rejestracji nowych akcji.

Wszystkie banki depozytowe i instytucje finansowe są zobowiązane do pobierania opłat skarbowych w wysokości 50 NGN za każdą kwalifikującą się transakcję powyżej 10.000 NGN. Istnieją wyjątki w przypadku transakcji między rachunkami prowadzonymi przez tego samego klienta bankowego a rachunkami wynagrodzeń.

Chcesz założyć spółkę w Nigerii?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance