Firma na Cyprze

Firma na Cyprze
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2024

Firma na Cyprze. Ogólne informacje

 • 12,5%
  Stawka podatkowa
 • 1 tydzień
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Dlaczego warto założyć spółkę na Cyprze?

Cypr to państwo wyspiarskie położone na Morzu Śródziemnym. Ulokowane jest w pobliżu Turcji, Libanu i Syrii, co czyni je atrakcyjnym z biznesowego punktu widzenia ze względu na bliskość wielu szlaków handlowych.

Państwo cypryjskie powszechnie uchodzi na jedno z najbardziej liberalnych, jeśli chodzi o system podatkowy. Jednocześnie przynależność do Unii Europejskiej sprawia, że nie tworzy żadnych ograniczeń w handlu dla państw członkowskich.

Choć założenie spółki na Cyprze nie jest szczególnie skomplikowane, wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej pozwoli na skrócenie do minimum czasu rejestracji. Ułatwi również skorzystanie z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych.

W tym wpisie poznasz wady i zalety posiadania firmy na Cyprze.

Firma na Cyprze - rejestracja
Spółka na Cyprze może zostać zarejestrowana nawet w 3-5 dni roboczych

Prowadzisz działalność e-commerce?

Zastanawiasz się nad ekspansją zagraniczną? Świetnie trafiłeś! Specjalizujemy się w zagranicznej optymalizacji handlu internetowego. Umów konsultację z naszym ekspertem – mec. Kamilem Cymermanem – już dzisiaj.

Rodzaje spółek na Cyprze

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zdecydować, w jakiej postaci będzie prowadził swoją firmę na Cyprze. Cypryjskie prawo spółek wyróżnia kilka typów podmiotów:

Zakładanie, prowadzenie oraz likwidacja spółek na Cyprze są regulowane przez Ustawę prawo handlowe z 2003 r. (Cap. 113).

Chcesz założyć spółkę na Cyprze?

Korzystając ze wsparcia CGO Legal nie musisz obawiać się tego, że nie wiesz, jaka forma prawna będzie najlepsza, albo że rejestracja spółki niepotrzebnie się wydłuży. Zajmij się prowadzeniem swojego biznesu. My w pełni zadbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne. Skontaktuj się z nami już dziś!

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company)

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zarówno jedno jak i wieloosobowe. Maksymalna liczba wspólników wynosi 50. Kapitał zakładowy jest dzielony na udziały, a przepisy przewidują ograniczenia związane z ich transferem. Odpowiedzialność wspólników jest proporcjonalna do ilości posiadanych udziałów.

Sprawdź co oferuje firma w USA

Spółka jest reprezentowana przez jednoosobowy zarząd (dyrektora), ale wszystkie ważniejsze decyzje podejmuje zgromadzenie wspólników. Podmiot musi wybrać również sekretarza, który sprawuje pieczę nad dokumentacją spółki, w tym: rejestrem wspólników, rejestrem zabezpieczeń, rejestrem dyrektorów i sekretarzy, pieczęcią spółki oraz księgą protokołów i uchwał.

Wszystkie spółki na Cyprze muszą być wpisane do odpowiedniego rejestru (Company Registrar of Cyprus).

Rodzaj spółkiLimited Liability Company
Cechy charakterystyczneOgraniczenie odpowiedzialności udziałowców za zobowiązania spółki do wartości udziałów.
Minimalny wymagany kapitał zakładowyBrak
Minimalna wartość udziału / akcjiBrak
Wymóg wpłaty na udziały / akcjeBrak
Minimalna liczba wspólnikówod 1 do 50
Dopuszczalność posiadania udziałów przez podmioty zagraniczneTak
Konieczność powołania zarządu / dyrektorówDyrektor oraz sekretarz
Konieczność powołania dyrektora lokalnegoNie
Wymóg posiadania substancji podatkowej w kraju (biuro, pracownicy)Nie
Wymóg corocznych zgromadzeń wspólnikówTak
Wymóg prowadzenia księgowościTak
Szacunkowy czas rejestracji3 – 14 dni robocze.
Dokumenty wymagane do rejestracjiDowód tożsamości oraz potwierdzenie adresu beneficjentów. Osobiste stawiennictwo na Cyprze nie jest wymagane.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)12,5 %. CIT 20% – dotyczy tylko dochodów z nieruchomości położonych na Cyprze. Taksa notarialna: płatna w wysokości 0.6% przy każdej rejestracji lub zwiększeniu kapitału zakładowego.
Stawka podatku od towarów i usług (VAT)Stawka standardowa: 19% Stawki obniżone: 5% i 9%
Zwolnienia podatkoweBrak podatku od zysków kapitałowych      
Ulgi podatkoweAtrakcyjna ulga IP Box (2,5%) oraz B+R.  
Zestawienie ogólnych informacji dotyczących spółki na Cyprze
Firma na Cyprze - biznes
Firma na Cyprze

Spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (public limited liability company)

To forma organizacyjno-prawna zbliżona do polskiej spółki akcyjnej. Spółki publiczne nie mają maksymalnej liczby wspólników, a obrót udziałami nie podlega ograniczeniom.

Czas trwania spółki może być określony w umowie, ale w praktyce najczęściej będzie nieograniczony. Udziały mogą być zarejestrowana na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Cyprus Stock Exchange).

Firma na Cyprze. Spółka limited by guarantee

Ten typ firmy to kopia konstrukcji prawnej znanej z brytyjskiego systemu. Spółki tego typu są przeznaczone wyłącznie do realizacji celów charytatywnych oraz non-profit. Ich założenie nie wiąże się z koniecznością wpłacenia minimalnego kapitału zakładowego.

Spółka jawna na Cyprze (general partnership)

Opiera się na współpracy wspólników – maksymalnie 20 – działających pod jedną firmą i w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego. W przypadku działalności związanej z bankowością liczba wspólników ograniczona jest do 10.

Spółka jawna może być prowadzona zarówno przez lokalnych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Podmiot w ciągu 1 miesiąca od utworzenia musi zostać zarejestrowany w specjalnym rejestrze, Registrar of Partnerships.

Rodzaj spółkiGeneral partnership
Cechy charakterystycznewspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki
Minimalny wymagany kapitał zakładowyBrak
Minimalna wartość udziału / akcjiBrak
Wymóg wpłaty na udziały / akcjeBrak
Minimalna liczba wspólników2
Dopuszczalność posiadania udziałów przez podmioty zagraniczneTak
Konieczność powołania zarządu / dyrektorówNie
Konieczność powołania dyrektora lokalnegoNie
Wymóg posiadania substancji podatkowej w kraju (biuro, pracownicy)Nie
Wymóg corocznych zgromadzeń wspólnikówokreśla umowa spółki
Wymóg prowadzenia księgowościTak
Szacunkowy czas rejestracji3 – 14 dni robocze.
Dokumenty wymagane do rejestracjiDowód tożsamości oraz potwierdzenie adresu beneficjentów. Osobiste stawiennictwo na Cyprze nie jest wymagane.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)nie dotyczy, podmiot transparentny podatkowo
Stawka podatku od towarów i usług (VAT)Stawka standardowa: 19% Stawki obniżone: 5% i 9%
Zwolnienia podatkoweBrak podatku od zysków kapitałowych      
Ulgi podatkoweAtrakcyjna ulga IP Box (2,5%) oraz B+R.  
Firma na Cyprze – spółka jawna
Spółka na Cyprze - formalności
Firma na Cyprze

Spółka komandytowa na Cyprze (limited partnership)

To konstrukcja zbliżona do polskiej spółki komandytowej. Limited Partnership musi składać się przynajmniej z 2 osób, tzw. general partner i silent partner.

Pierwszy typ wspólników ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale zajmuje się prowadzeniem jej spraw i reprezentacją.

Drugi typ wspólników partycypuje w spółce poprzez wniesiony kapitał lub know-how. Odpowiada do wysokości wniesionych środków.

Indywidualna działalność gospodarcza (sole proprietorship) – firma na Cyprze

To najprostsza forma prowadzenia biznesu, przeznaczona do realizacji przedsięwzięć o małej skali. Przedsiębiorca za wszystkie długi odpowiada całym majątkiem osobistym.

Każdy przedsiębiorca zagraniczny może tworzyć na obszarze Cypru oddziały swojej firmy. Jedynym obowiązkiem jest coroczne składanie sprawozdań finansowych w języku greckim.

Do rejestracji oddziału niezbędne jest przedłożenie potwierdzenia rejestracji spółki-matki, umowy lub statutu oraz podanie danych managera zarządzającego.

Wybór formy organizacyjno-prawnej odpowiedniej dla danego biznesu powinien być każdorazowo skonsultowany z prawnikami i doradcami podatkowymi. Chcesz założyć firmę na Cyprze? Pomożemy Ci w tym!

Spółka na Cyprze - dokumenty
Firma na Cyprze

Jak wygląda założenie spółki na Cyprze?

Założenie firmy na Cyprze powinno być poprzedzone:

 • wybraniem formy prowadzenia biznesu i przygotowanie dokumentów;
 • sporządzenie umowy lub statutu spółki (w niektórych przypadkach wymagana jest forma aktu notarialnego);
 • przygotowaniem dokumentu pełnomocnictwa dla osoby lub osób działających w imieniu spółki;
 • wybraniem dyrektora (lub dwóch w spółkach publicznych) oraz sekretarza spółki, który musi mieć status rezydenta na Cyprze;
 • założeniem konta bankowego do wpłaty kapitału zakładowego;
 • wybraniem lokalizacji spółki i adresu (nie może być to wyłącznie adres wirtualny).

Rejestracja do VAT firmy na Cyprze

Do założenia firmy na Cyprze niezbędne jest złożenie wszystkich dokumentów do Wydziału Przedsiębiorstw Departamentu Rejestru Spółek.

Następnie spółka otrzymuje z Ministerstwa Handlu podatkowy numer rejestracyjny oraz numer VAT. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie spółki jako płatnika do ubezpieczeń społecznych w Ministerstwie Pracy.

Sprawdź czy firma w Estonii to rozwiązanie dla Ciebie

Numer EORI dla spółki na Cyprze

Firma może również uzyskać numer EORI. To unikalne oznaczenie, którym podmioty gospodarcze w państwach członkowskich posługują się w kontaktach z organami celnymi.

Minimalny kapitał zakładowy spółki na Cyprze

W określonych przypadkach niezbędne będzie wpłacenie na rachunek bankowy minimalnego kapitału zakładowego. Dla firm publicznych wynosi on 25 630 euro. Działalność indywidualna, spółki osobowe oraz prywatne spółki z o.o. nie mają minimalnego wkładu kapitałowego.

Opodatkowanie spółek na Cyprze

Korzyści podatkowe wynikające z rejestracji firmy na Cyprze to m.in. niski CIT w wysokości 12,5%. Lokalne przepisy przewidują również, pod pewnymi warunkami:

 • zwolnienie ze zryczałtowanego podatku od wypłaty należności licencyjnych;
 • zwolnienie z opodatkowania dywidendy w spółkach holdingowych.

Kolejne wyłączenia podatkowe mogą obejmować zysk z obrotu papierami wartościowymi oraz dochód z tytułu pełnienia funkcji w spółkach. Choćby dywidendy otrzymywane przez cypryjskie spółki oraz zyski cypryjskich spółek pochodzące z obrotu papierami wartościowymi co do zasady nie podlegają opodatkowaniu. 

Innym zyskiem jest możliwość ograniczenia podatku u źródła w branży IT, jeżeli prawo do programu komputerowego jest przenoszone na spółkę cypryjską. Z tego względu dużą popularnością na Cyprze cieszy się zakładanie firm właśnie z tego sektora.

Prawo cypryjskie nie przewiduje również podatku od majątku oraz od spadków.

Firma na Cyprze - podatki
Firma na Cyprze

Rejestracja spółki na Cyprze

Szukasz kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w zakładaniu spółek na Cyprze?

Dobrze trafiłeś! Jesteśmy na rynku od ponad 12 lat. Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z planowanym założeniem spółki? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Chcesz założyć spółkę na Cyprze bądź dowiedzieć się więcej na temat systemu podatkowego lub zasad uzyskiwania rezydencji podatkowej? Świetnie trafiłeś, nasza kancelaria już od ponad 10 lata pomaga klientom w zakładaniu i prowadzeniu spółek za granicą – jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Firma na Cyprze w pytaniach i odpowiedziach

Jak szybko można założyć spółkę na Cyprze?

Można wybrać gotową spółkę (off the shelf) dostępną od razu lub założyć nową spółkę w ciągu 3-5 dni roboczych, z możliwością późniejszej zmiany nazwy firmy.

Dlaczego warto założyć spółkę na Cyprze?

Głównym powodem jest korzystny system podatkowy Cypru oraz sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek korporacyjny wynosi najniższą stawkę w Europie, a zyski z transakcji nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, z wyjątkiem zysków z nieruchomości na Cyprze.

Ile wynosi podatek korporacyjny na Cyprze?

Podatek korporacyjny na Cyprze wynosi 12,5%. Istnieją ulgi dla osób niebędących rezydentami podatkowymi na Cyprze oraz dla przedsiębiorstw zajmujących się własnością intelektualną, gdzie efektywna stawka podatkowa wynosi 2,5%.

Ile kosztuje założenie spółki na Cyprze?

Koszty założenia spółki na Cyprze, w tym opłaty i VAT, zazwyczaj wynoszą od 1.200 do 2.000 euro, w zależności od wymagań i opłat, które muszą być uregulowane.

Jakie informacje są potrzebne do założenia spółki na Cyprze?

Do założenia spółki wymagany jest co najmniej jeden dyrektor, jeden udziałowiec, sekretarz i zarejestrowany adres biura firmy.

Czy można być jedynym dyrektorem i sekretarzem spółki na Cyprze, nie mieszkając na Cyprze?

Można być dyrektorem spółki, ale nie zaleca się tego w przypadku jednoosobowego dyrektoratu. Dla statusu podatkowego na Cyprze ważne jest, aby zarząd znajdował się na Cyprze.

Czy spółka na Cyprze potrzebuje numeru VAT?

Numer VAT jest wymagany, jeśli firma osiągnie określony próg VAT lub działa w określonej branży. Obowiązek rejestracji VAT powstaje, gdy obrót firmy przekroczy 15 600 euro.

Jakie są stawki VAT na Cyprze?

Ogólna stawka VAT na Cyprze wynosi 19%, ale obowiązują różne stawki dla różnych produktów i usług.

Jakie są roczne obowiązki spółki na Cyprze?

Spółka musi płacić roczną opłatę w wysokości 350 euro do Rejestru Spółek oraz składać roczne sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego.

Firma na Cyprze – procedura rejestracji spółki

Firma na Cyprze. Nazwa spółki

Pierwszym krokiem na drodze do zakładania firm na Cyprze jest otrzymanie zgody na zaproponowaną nazwę spółki od Rejestru Spółek. Rejestr nie przyjmie nazwy, jeżeli: jest zbyt podobna do już istniejącej nazwy istniejącej spółki, jest uważana za wprowadzającą w błąd, zbyt ogólną, sugeruje powiązania z rodzinami królewskimi, państwami i organizacjami międzynarodowymi lub zawiera takie słowa jak „Spółdzielnia”, „Ubezpieczenia”, „Bank”, „Usługi Finansowe”, chyba, że jest to uzasadnione rodzajem działalności spółki. Zaleca się, aby zaproponować więcej niż jedną nazwę w celu przyspieszenia procesu akceptacji.

SPÓŁKA NA CYPRZE – KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy spółki jest wyrażony w walucie euro i podzielony na udziały o dowolnej wartości. Może on być jednak wyrażony w innej walucie.

Statutowy kapitał zakładowy to łączny kapitał, który spółce mają udostępnić udziałowcy. Wpłacony kapitał to część statutowego kapitału akcyjnego, który został faktycznie opłacony. Zarówno statutowy kapitał akcyjny jak i kapitał wpłacony mogą być łatwo podniesione poprzez podjęcie uchwały o podwyższeniu zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego spółki. Nie ma żadnych restrykcji, jeżeli chodzi o nominalną wartość akcji, ale zwykle kapitał jest podzielony na akcje o wartości 1 euro.

FIRMA NA CYPRZE – UDZIAŁOWCY

Spółka musi posiadać przynajmniej jednego udziałowca. Każdy udziałowiec składa do rejestru następujące informacje, przy rejestracji spółki: pełne imię i nazwisko, narodowość, adres, zawód, kopia paszportu, życiorys oraz liczba obejmowanych akcji. Cypryjskie spółki Partnership mogą mieć nawet 100 udziałowców.

Zagraniczna spółka może być udziałowcem firmy na Cyprze – w tym celu musi złożyć uwierzytelnione dokumenty korporacyjne do cypryjskiego rejestru spółek.

Anonimowość: wszystkie udziały są imienne i w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie można wydawać papierów na okaziciela ich właścicielom, jednakże właściciele udziałów, którzy nie chcą widnieć jako zarejestrowani udziałowcy mogą wyznaczać powierników (nominees) widniejących w rejestrze jako udziałowcy, podczas gdy bezpośrednia kontrola pozostaje w rękach faktycznych właścicieli.

FIRMA NA CYPRZE – DYREKTORZY

Firma na Cyprze musi mieć przynajmniej jednego dyrektora, ale zaleca się wyznaczenie co najmniej dwóch dyrektorów. Dla każdego dyrektora wymaga się następujących informacji: pełne imię i nazwisko, narodowość, adres, zawód i kopia paszportu.

Dyrektorzy mogą być Cypryjczykami lub obcokrajowcami. Należy jednak zaznaczyć, że miejsce zamieszkania dyrektorów cypryjskiej spółki decyduje o tym, czy spółka jest lub nie jest rezydentem podatkowym Cypru.

FIRMA NA CYPRZE – SEKRETARZ

Spółka musi mieć sekretarza. Sekretarze działają pod kontrolą i zgodnie z instrukcjami dyrektorów, prowadzą rejestry ewidencyjne spółki oraz pełnią funkcje administracyjne o charakterze nie-kierowniczym. Dla celów praktycznych, zwykle mianuje się jako sekretarza członka firmy zakładającej spółkę lub jego wyznaczonego przedstawiciela.

FIRMA NA CYPRZE – ADRES REJESTROWY

Cypryjskie spółki muszą mieć adres rejestrowy na Cyprze. Zarejestrowane biuro jest miejscem gdzie pisma procesowe, zawiadomienia i inne oficjalne dokumenty mogą być doręczane spółce. Spółki zarejestrowane na Cyprze mają prawo działać poprzez kancelarie prawne lub własne biura, jeżeli chcą założyć takowe na Cyprze. W praktyce (przynajmniej w przypadku spółek, które nie utrzymują własnych biur na Cyprze) to firma podejmująca się utworzenia spółki działa jako zarejestrowane biuro spółki.

FIRMA NA CYPRZE – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Zwyczajowo zakreśla się tzw. PKD jak najszczerzej, jednakże do dobrego zwyczaju należy opisanie wiodącej działalności spółki w pierwszych paragrafach aktu założycielskiego. Należy każdorazowo sprawdzić, czy dana działalność nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia, tak jak np. działalność powiernicza, bankowa,

FIRMA NA CYPRZE – AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI

Jest to opracowywany przez naszych prawników dokument określający ustrój spółki, składa się z dwóch części:

 • akt założycielski, który przede wszystkim zawiera cele i przedmiot działalności spółki. Dodatkowo określa jej typ – tj. np. czy jest spółką z ograniczeniem odpowiedzialności udziałami (tj. limited by shares) oraz zawiera postanowienia dot. jej kapitału statutowego;
 • umowa spółki, która zawiera regulacje dotyczące działania spółki jako osoby prawnej i reguluje prawa udziałowców. Akt założycielski i umowa spółki, razem z innymi potrzebnymi dokumentami, które są tworzone przez firmę podejmującą się utworzenia spółki, są zgłaszane do rejestru spółek.

Pełne zestawy dokumentów rejestracyjnych (świadectwo zarejestrowania spółki, akt założycielski i umowa spółki, certyfikat wskazujący dyrektorów i sekretarza, certyfikat wskazujący udziałowców oraz certyfikat zarejestrowanego biura) są dostarczone tak szybko, jak spółka zostaje zarejestrowana. Procedura tworzenia zajmuje około 10 dni od daty złożona zamówienia, wypełnienia formularza i przesłania oryginałów dokumentów KYC (patrz niżej).

Każdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner), dyrektor i udziałowiec spółki jest zobligowany dostarczyć następujące dokumenty:

Spółka na Cyprze. Potwierdzenie tożsamości

 • Aktualny, ważny paszport (poświadczona notarialnie kopia musi zawierać narodowość, miejsce i datę urodzenia, numer paszportu, datę jego wygaśnięcia, fotografię oraz podpis).

Spółka na Cyprze. Potwierdzenie adresu zamieszkania

 • Faktura VAT za media (nie starsza niż trzy miesiące – wskazująca imię, nazwisko i adres osoby) – np. za gaz, elektryczność, wodę lub telefon stacjonarny (ale nie za telefon komórkowy).

Spółka na Cyprze. Opinia bankowa

 • Dokument musi wskazywać okres, dla którego osoba jest znana instytucji (nie krótszy niż trzy lata) oraz charakter relacji między jednostką i instytucją. Musi być oryginalny, datowany nie później niż na 3 miesiące wstecz. Najlepiej, gdyby był on w języku angielskim.

Spółka na Cyprze a podatki i finanse

Firma na Cyprze jest zobowiązana do prowadzenia księgowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

Na koniec roku podatkowego wymagane jest złożenie sprawozdania rocznego w języku greckim. Sprawozdanie musi być uprzednio poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli firma na Cyprze jest podatnikiem VAT, niezbędne jest także składanie kwartalnych deklaracji VAT.

Firma na Cyprze a podatek dochodowy od osób fizycznych

Spółka na Cyprze. Przedmiot opodatkowania

Cypryjski rezydent podatkowy jest podatnikiem podatku od dochodów z źródeł położonych na Cyprze lub za granicą. Na osoby fizyczne, które nie są rezydentami podatkowymi Cypru nałożono podatek na dochody ze źródeł zlokalizowanych na Cyprze.

Osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym na Cyprze jeśli spędza na Cyprze więcej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym. Dni poza i na Cyprze są obliczane w następujący sposób:

 • dzień wyjazdu z Cypru zalicza się jako dzień pobytu poza Cyprem,
 • dzień przyjazdu na Cypr zalicza się jako dzień pobytu na Cyprze,
 • przyjazd i wyjazd z Cypru tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu na Cyprze,
 • wyjazd i przyjazd na Cypr tego samego dnia zalicza się jako pojedynczy dzień pobytu poza Cyprem.

Spółka na Cyprze. Stawki podatkowe dla osób fizycznych

Dochód podlegający opodatkowaniu w ciągu roku podatkowego /stawka podatku/łączny podatek:

Przychód opodatkowany w roku podatkowymStawka podatkuSkumulowany podatek
%
do 19,500
19,501 – 28,000201,700
28,001-36,300253,775
36,301-60,0003010,885
ponad 60,00035
Firma na Cyprze – podatki

Zagraniczne renty i emerytury są opodatkowane stawką liniową w wysokości 5 %. Przyznaje się roczną ulgę w wysokości 3420 euro. Podatnik jednakże może wybrać normalne stawki podatkowe oraz progi podane powyżej. Taki wybór może być dokonany każdego roku.

Firma na Cyprze. Zwolnienia podatkowe

Rodzaje dochodu/typ zwolnienia:

 • Odsetki, poza odsetkami płynącymi ze zwykłej działalności gospodarczej lub blisko związane ze zwykłą działalnością gospodarczą osoby fizycznej /całość (1);
 • dywidendy
 • wynagrodzenie za pracę świadczoną na Cyprze przez osobę fizyczną która nie była rezydentem Cypru przed podjęciem pracy, zwolnienie dotyczy okresu pięcioletniego dla zatrudnień zaczynających się od 1 stycznia 2012 roku jeżeli roczne wynagrodzenie przewyższa 100000 euro /połowę wynagrodzenia;
 • wynagrodzenie za pracę świadczoną na Cyprze przez osobę fizyczną która nie była rezydentem Cypru przed podjęciem pracy, zwolnienie dotyczy okresu trzech lat rozpoczyna się od 1 stycznia roku następującego po roku kiedy rozpoczęło się zatrudnienie /20 % wynagrodzenia, maksymalnie 8,550 euro rocznie;
 • wynagrodzenie za płatne usługi wykonane poza Cyprem przez więcej niż 90 dni roku podatkowego dla pracodawcy nie będącego rezydentem Cypru lub dla stałej zagranicznej placówki pracodawcy będącej rezydentem Cypru /całość;
 • zyski stałej placówki zagranicznej pod pewnymi warunkami /całość;
 • jednorazowa opłata otrzymana jako odprawa, w zamian za zmniejszenie renty lub jako odszkodowanie za śmierć lub uszkodzenie ciała /całość;
 • sumy kapitału otrzymane przez osoby fizyczne z jakikolwiek opłat na rzecz przyjętych funduszy (na przykład na fundusz oszczędnościowy) /całość;
 • dochody ze sprzedaży papierów wartościowych (2) /całość.

Firma na Cyprze. Uwagi

 • Taki dochód z dywidend i odsetek podlega specjalnej składce na rzecz obronności – chyba, że uzyska się status non (zapytaj nas o szczegóły)
 • Termin „papiery wartościowe” zdefiniowany jest jako akcje, obligacje, skrypty dłużne, akcje założycieli oraz inne papiery wartościowe spółek oraz innych osób prawnych, założonych na Cyprze lub zagranicą oraz opcje na te instrumenty. Okólnik wydany przez władze podatkowe w 2008 roku dalej wyjaśnia co zawiera się w pojęciu „papierów wartościowych”.
 • Według okólnika termin obejmuje między innymi, opcje na papiery wartościowe, pozycje krótkie papierów wartościowych, kontrakty terminowe typy future i forward dotyczące papierów wartościowych, swapy dotyczące papierów wartościowych, kwity depozytowe dotyczące papierów wartościowych (ADR, GDR), prawo do dochodzenia obligacji i skryptów dłużnych (prawo do odsetek od tych instrumentów nie zawiera się), udziały w indeksie jeżeli mają wpływ na papiery wartościowe, umowy odkupu papierów wartościowych, jednostki w otwartych lub zamkniętych programach zbiorowego inwestowania.
 • Okólnik także wyjaśnia jakie szczególne typy udziałów w zagranicznych podmiotach są traktowane jako papiery wartościowe.

Spółka na Cyprze. Ulgi podatkowe

Występują następujące ulgi podatkowe:

 • od składek na rzecz związków zawodowych lub organizacji zawodowych /całość;
 • straty z bieżącego roku i poprzednich lat (dla osób fizycznych które mają obowiązek przygotować audytowane oświadczenie finansowe ulga dotyczy wyłącznie strat z bieżącego roku oraz poprzednich pięciu lat) /całość;
 • dochód z czynszów /20 % dochodu z czynszów;
 • darowizny na rzecz zarejestrowanych organizacji charytatywnych (wraz z kwitami) /całość;
 • wydatki poniesione na rzecz utrzymania zabytkowego budynku /do 1200, 1100 lub 700 euro na metr kwadratowy (zależy od wielkości budynku);
 • ubezpieczenie społeczne, fundusz oszczędnościowy, fundusz medyczny (maksimum 1 % wynagrodzenia), składki na rzecz funduszu emerytalnego oraz składki ubezpieczenia na życie (maksimum 7 % ubezpieczonej kwoty) /do 1/6 dochodu podlegającego opodatkowaniu;

Spółka na Cyprze. Przykładowe wyliczenie podatku za rok 2013

 • Pensja (5.885 euro miesięcznie) – 70.620 euro.
 • Otrzymany czynsz – 5,000 euro.
 • Otrzymane odsetki – 700 euro.
 • Dochód z dywidend – 600 euro.
 • Składki na ubezpieczenie społeczne – 3,699 euro.
 • Składka specjalna – 620 euro.
 • Składki ubezpieczenia na życie – 8,500 euro.
 • Ubezpieczona kwota – 100,000 euro.
 • Składki na fundusz oszczędnościowy – 3,000 euro.
 • Darowizny na rzecz zarejestrowanych organizacji charytatywnych (wraz z kwitami) – 300 euro.

Spółka na Cyprze. Wyliczenie podatku

 • Pensja – 70,620 euro.
 • Otrzymany czynsz – 5,000 euro.
 • Otrzymane odsetki (zwolnione od podatku)
 • Otrzymane dywidendy (zwolnione o podatku)
 • Dochód brutto – 75,620 euro.

Odjęte ulgi

 • Darowizny (wraz z kwitami)- 300 euro
 • składka specjalna – 620 euro
 • 20 % dochodu z czynszów – 1,000 euro / 1,920 euro
 • Dochód netto – 73,700 euro

Składki ubezpieczenia na życie

 • Do 7 % ubezpieczonej sumy (7% @ 100,000 euro = 7,000 euro)
 • Fundusz oszczędnościowy, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie na życie do 1/6 dochodu netto (3,000 euro + 3,699 euro + 7,000 euro = 13,699 euro do 1/6 75,000 euro*) (12,500)
 • Dochód podlegający opodatkowaniu – 61,200 euro

*kwota 75,000 euro składa się z dochodu netto wraz z odsetkami i dywidendami

Podatek do zapłacenia

 • do pierwszego progu – 19,500 euro / 0
 • do drugiego progu – 8,500 euro / 1,700 euro
 • do trzeciego progu – 8,300 euro / 2,075 euro
 • do czwartego progu- 23,700 euro / 7,110 euro
 • reszta- 1200 euro / 420 euro
 • Podatek do zapłaty od dochodów- 11,305 euro
 • Specjalna składka na rzecz obronności*
 • Otrzymane dywidendy w kwocie 600 euro razy 20 % – 120 euro
 • Otrzymane odsetki w kwocie 700 euro razy 30 %*** – 210 euro
 • Otrzymany czynsz – 5,000 euro – 25 % = 3,750 euro x 3 % = 112 euro / 442 euro
 • składka specjalna**- 620 euro
 • Ubezpieczenie społeczne – 3,699 euro

Łączny podatek do zapłacenia – 16,066 euro

*Zobacz sekcję dotyczącą specjalnej składki na rzecz obronności (strona 23)

**zobacz sekcję dotyczącą składki specjalnej (strona 10)

***Otrzymane po 28 kwietnia 2013

Spółka na Cyprze. Opodatkowanie spółek na Cyprze:

Firma na Cyprze. Przedmiot opodatkowania

Na wszystkie spółki będące rezydentami podatkowymi Cypru nałożony jest podatek od dochodów płynących ze wszystkich źródeł podlegających opodatkowaniu, zarówno na Cyprze jak i zagranicą. Na spółki nie będące rezydentami podatkowymi Cypru nałożony jest podatek od dochodu wynikającego z działalności gospodarczej prowadzonej poprzez stałą placówkę na Cyprze oraz pewne rodzaje dochodu uzyskane ze źródeł na Cyprze. 

Spółka jest rezydentem Cypru jeżeli jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze. Podatki zapłacone za granicą mogą zostać zapisane na poczet odpowiedzialności za podatek dochodowy od osób prawnych.

Firma na Cyprze a Stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla wszystkich spółek wynosi 12,5 %.

Firma na Cyprze. Rodzaj dochodu / limit zwolnienia:

 • zyski ze sprzedaży papierów wartościowych (1) /całość;
 • dywidendy /całość (2);
 • odsetki nie wynikające ze zwykłych czynności lub nie związane blisko ze zwykłymi czynnościami spółki (3) /całość (4);
 • zyski ze stałych placówek zagranicznych, pod pewnymi warunkami /całość.

Uwagi

 • Definicja papieru wartościowego – jak w systemie opodatkowania osób fizycznych.
 • Dochód z dywidend może podlegać specjalnej składce na rzecz obronności.
 • Każdy dochód z odsetek zbiorowego planu inwestycyjnego jest uważany za wynikający ze zwykłych czynności lub jako związany blisko ze zwykłymi czynnościami programu.
 • Dochód z odsetek podlega specjalnej składce na rzecz obronności.

Ulgi podatkowe dla osób prawnych dotyczące kosztów

Generalnie na koszty poniesione wyłącznie uzyskując dochód podlegający opodatkowanie oraz odpowiednio udokumentowane przysługuje ulga podatkowa w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, włączając (rodzaj dochodu /limit ulgi):

 • kosztom odsetek poniesionych na bezpośrednie lub pośrednie uzyskanie 100 % kapitału zakładowego spółki zależnej przysługuje ulga podatkowa w ramach podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli spółka zależna nie posiada (bezpośrednio lub bezpośrednio) aktyw nie wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli spółka zależna posiada (bezpośrednio lub pośrednio) aktywa nie wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej wysokość ulgi jest ograniczona do wysokości powiązanej z wysokości aktywów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to pozyskiwania spółek zależnych od 1 stycznia 2012 roku. / Całość kosztów odsetek jeżeli spółka zależna nie posiada (bezpośrednio lub pośrednio) żadnych aktyw nie wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ograniczona ilość kosztów odsetek jeżeli spółka zależna posiada (bezpośrednio lub pośrednio) aktywa nie wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • 80 % dochodu netto z tytułu należności licencyjnych z posiadanych aktywów niematerialnych, a także 80 % zysku netto pochodzącego ze zbycia aktywów niematerialnych (1,2) /80 %;
 • darowizny na rzecz zarejestrowanych organizacji charytatywnych (wraz z kwitami) /całość;
 • składki pracodawcy na rzecz ubezpieczenia społecznego oraz zatwierdzanych funduszy od wynagrodzenia pracowników /całość;
 • wydatki poniesione na rzecz utrzymania zabytkowego budynku /do 1200, 1100 lub 700 euro na metr kwadratowy (zależy od wielkości budynku);
 • wydatki na rozrywkę poniesione dla celów działalności gospodarczej /17.086 euro lub 1 % dochodu brutto działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę niższą z tych dwóch.

Spółka na Cyprze. Uwagi

 • Termin „aktywa niematerialne” zawiera w sobie prawa autorskie, patenty oraz znaki towarowe.
 • Dodatkowo na każdy wydatek o charakterze inwestycyjnym poniesiony na rzecz uzyskania lub stworzenia takich aktywów niematerialnych może przysługiwać ulga na rok w którym został poniesiony oraz na cztery kolejne lata metodą liniową, ale nie włączając:
  • wydatków poniesionych na prywatny pojazd motorowy /całość;
  • odsetek dotyczących kosztu uzyskania prywatnego pojazdu motorowego, niezależnie od jego wykorzystania, oraz kosztów pozyskania wszystkich innych aktywów nie wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej /całość na okres 7 lat od daty uzyskania aktywów;

Spółka na Cyprze. Przeniesione straty

Straty podatkowe poniesione w ciągu roku podatkowego i te które nie mogą być pokryte z innych dochodów są przeniesione warunkowo oraz pokryte z zysków z pięciu następnych lat.

Straty jednej spółki z bieżącego roku mogą być pokryte warunkowo z zysków innej spółki jeżeli spółki są rezydentami podatkowymi Cypru należącymi do grupy. Grupę definiujemy jako:

 • sytuację gdy spółka posiada 75 % udziałów innej spółki uprawniających do głosowania;
 • sytuację gdy 75 % udziałów obu spółek uprawniających do głosowania jest w posiadaniu spółki trzeciej.

Spółka osobowa lub przedsiębiorca indywidualny przenoszący działalność gospodarczą do spółki mogą przenieść straty podatkowe do spółki aby je w przyszłości wykorzystać.

Straty ze stałej placówki zagranicznej mogą być pokryte z zysków spółki na Cyprze. Dalsze zyski z takiej stałej placówki zagranicznej podlegają opodatkowaniu do wysokości dopuszczalnych strat.

Spółka na Cyprze. Transformacje spółek na Cyprze

Transfery aktyw i pasywów pomiędzy spółkami mogą być dokonane bez poniesienia konsekwencji podatkowych w ramach reorganizacji a straty podatkowe mogą być przeniesione przez osobę otrzymującą.

Do transformacji zaliczamy:

 • fuzje
 • podziały
 • wydzielenia
 • transfer aktywów
 • wymiana udziałów
 • transfer zarejestrowanego biura spółki europejskiej lub spółdzielni europejskiej

Spółka na Cyprze. Odpisy z tytułu zużycia dotyczące materialnych środków trwałych

Następujący odpisy w formie procentów kosztów uzyskania są odliczane z dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Urządzenia i maszyny:

 • Urządzenia i maszyny (1) – 10 %
 • Sprzęt meblowy i wyposażenie – 10 %
 • Wykładziny przemysłowe – 10 %
 • Otwory wiertnicze – 10 %
 • Maszyny i narzędzia wykorzystywane w działalności rolniczej – 15 %

Budynki:

 • Budynki o charakterze komercyjnym – 3 %
 • Budynki o charakterze przemysłowym, rolniczym i hotelarskim (2) – 4 %
 • Mieszkania – 3 %
 • Metalowe konstrukcje szklarniowe – 10 %
 • Drewniane konstrukcje szklarniowe – 33 1/3 %

Pojazdy oraz inne środki transportu:

 • pojazdy mechaniczne– 20 %
 • Motocykle – 20 %
 • Koparki, traktory, buldożery, samojezdne ładowarki i walce dla spółek naftowych– 25 %
 • Opancerzone pojazdy motorowe (na przykład wykorzystywane przez świadczących usługi bezpieczeństwa) – 20 %
 • Wyspecjalizowane maszyny służące do kładzenia torów kolejowych (na przykład lokomotywy, wagony sypacze, wagony kontenerowe i wagony kontenerowe z sypialnią) – 20 %
 • Nowe samoloty – 8 %
 • Nowe helikoptery – 8 %
 • Statki żaglowe – 4,5 %
 • Jachty motorowe – 6 %
 • Parowce, holowniki i łodzie rybackie – 6 %
 • Barkasy – 12,5 %
 • Nowe statki towarowe – 8 %
 • Nowe statki pasażerskie – 6 %
 • Używane statki towarowe/pasażerskie – w całym okresie ich użytkowania.

Inne:

 • Telewizory i urządzenia video – 10 %
 • Sprzęt komputerowy i systemy operacyjne – 20 %
 • Oprogramowanie komputerowe – 33 1/3 %
 • Wydatki na oprogramowanie komputerowe mniejsze niż 1.709 euro, odliczone w roku uzyskania.
 • Wiatrowe generatory energii – 10 %
 • Systemy fotowoltaiczne – 10 %
 • Narzędzia ogólnie – 33 %
 • Taśmy wideo będące własności klubów wideo – 50 %

Firma na Cyprze. Uwagi

 • Na urządzenia i maszyny pozyskane w latach podatkowych 2012, 2013 i 2014 przysługuje przyśpieszona amortyzacja podatkowa w stawce 20 % (wyłączając takie środki na które już przysługuje wyższa roczna stawka ulgi podatkowej).
 • Na budynki o charakterze przemysłowym i hotelarskim pozyskane w latach podatkowych 2012, 2013 i 2014 może przysługiwać przyśpieszona amortyzacja podatkowa w stawce 7 % na rok.

Podatek VAT nałożony jest na sprzedaż towarów i usługi dostępne na Cyprze, jak i na kupno towarów z Unii Europejskiej jak i import towarów na Cypr.

Firmy na Cyprze podlegające opodatkowaniu wliczają VAT do cen sprzedawanych towarów podlegających podatkowi VAT (podatek należny nakładany na sprzedaż) a także wlicza się VAT do dóbr i usług które otrzymują (podatek naliczony). Jeżeli podatek należny w okresie rozliczeniowym podatku VAT przekracza łączny podatek naliczony, należy się zapłata na rzecz państwa. Jeżeli podatek naliczony przekracza podatek należny, nadmierna wartość podatku należnego jest przeniesiona i zaliczona na poczet przyszłego podatku należnego.

Firma na Cyprze a zwrot podatku VAT

Natychmiastowy zwrot podatku naliczonego ponad normę może być uzyskany przez firmę na Cyprze w następujących przypadkach:

 • okres trzech latach upłynął od czasu kiedy VAT zaczął podlegać zwrotowi (zmniejszone do dwóch lat od 1/1/2014, roku od 1/1/2015 i ośmiu miesięcy od 1/1/2016);
 • naliczony podatek VAT który nie może być zaliczony na poczet należnego podatku VAT do końca ostatniego okresu rozliczeniowego VAT roku który następuje po roku w którego okresie rozliczeniowego powstała nadpłata;
 • podatek naliczony VAT jest powiązany z transakcjami objętymi stawką zerową;
 • podatek naliczony VAT jest powiązany z zakupem środków trwałych spółki,
 • podatek naliczony VAT jest powiązany z transakcjami poza domeną podatku VAT ale które podlegałyby podatkowi VAT jeżeli byłyby przeprowadzone na Cyprze;
 • podatek naliczony VAT jest powiązany z usługami ubezpieczeniowymi i finansowymi podlegającymi zwolnieniu dostarczanych klientom nie będącymi rezydentami Unii Europejskiej (usługi którym przyznano prawo do odzyskania powiązanego podatku naliczonego VAT).

Spółka na Cyprze. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a firma na Cyprze

Dla dóbr pozyskanych wewnątrz Wspólnoty (za wyjątkiem dóbr podległych opłacie celnej) handlowiec nie płaci podatku VAT za otrzymanie produktów na Cyprze ale zaksięguje VAT za pomocą metody nabycia. Polega to na zwykłym zaksięgowaniu w księgach biznesowych tego, że nałożono samodzielnie VAT a jednocześnie odebrano go z powrotem jeżeli powiązany jest z towarami w związku z którymi prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego jest przyznane, nie tworząc żadnych kosztów dla działalności gospodarczej.

W przypadku nabycia związanego z transakcją dla której nie jest przyznane prawo do odzyskania podatku naliczonego VAT, handlowiec musi zapłacić VAT odpowiadający nabyciu.

Od 1 stycznia 2010 roku nastąpiły poważne zmiany w legislacji VAT Cypru i Unii Europejskiej w następujących obszarach:

 • zmiany w kraju opodatkowania usług świadczonych pomiędzy dwoma biznesami mającymi siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (B2B);
 • zmiany w kraju opodatkowania usług świadczonych konsumentom (B2C);
 • zmiany terminu kiedy odbiorca jest zobowiązany do zapłaty VAT nałożonego na świadczenie usług;
 • procedura zwrotu VAT zapłaconego w innym kraju członkowskim;
 • dodatkowy obowiązek zgodności dla składania drogą elektroniczną co miesięcznej deklaracji VIES za usługi podległe podatkowi VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej poprzez przepisy o odwrotnym obciążeniu.

Firma na Cyprze. Cypr – zmiany w VAT

Dodatkowo, od 1 stycznia 2011 weszły zmiany w legislacji VAT Cypru oraz Unii Europejskiej dotyczące kraju opodatkowania usług kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych, edukacyjnych, rozrywkowych oraz podobnych usług włączając to usługi organizatorów podobnych działalności, świadczonych pomiędzy biznesami (B2B).

Do 31 grudnia 2010 powyższe usługi podlegały opodatkowaniu VAT w kraju gdzie były fizycznie świadczone.

Od 1 stycznia 2011, wyłącznie dopuszczenie takiej działalności jest podległe podatkowi VAT w kraju w którym taka działalność jest fizycznie wykonywana. Usługi inne niż dopuszczenie takich działalności, podlegają opodatkowaniu VAT w kraju gdzie odbiorcy usług zarejestrowali swoją działalność.

Firma na Cyprze. VAT od wypożyczalni na Cyprze

Od 1 stycznia 2013 długoterminowe wypożyczenie środków transportu osobom nie podlegającym opodatkowaniu (to znaczy osobom fizycznym lub prawnym nie zaangażowanym w działalność gospodarczą) jest podległe podatkowi VAT w miejscu gdzie klient obecnie przebywa lub jest na stale zameldowany.

Jednakże, w przypadku gdy wypożyczenie odnosi się do wypożyczenia łodzi wypoczynkowych, miejsce opodatkowania VAT gdzie łódź wypoczynkowa jest oddana klientowi do użytku o ile usługodawca udostępnia usługą z siedziby swojej działalności gospodarczej lub stałej placówki usytuowanej na miejscu gdzie łódź wypoczynkowa jest oddana klientowi do użytku. ???

Do 31 grudnia 2012 roku powyższe usługi podlegają podatkowi VAT w miejscu gdzie usługodawca zarejestrował swoją działalność gospodarczą.

Firma na Cyprze. Spółka na Cyprze a stawki VAT

Legislacja przewiduje następujące cztery stawki podatkowe:

 • stawka zerowa (0%)
 • zredukowana stawka w wysokości pięciu procent (5 %)
 • zredukowana stawka w wysokości ośmiu procent (8 % do 12 stycznia 2014 i 9 % od 13 stycznia 2014)
 • stawka zwyczajna (15 % do 29 lutego 2012, 17 % od 1 marca 2012 do 13 stycznia 2013, 18 % od 14 stycznia 2013 do 12 stycznia 2013 oraz 19 % od 13 stycznia 2013)

Zwolnienia

Pewne towary lub usługi są zwolnione od podatku VAT. Są to:

 • najem nieruchomości (najem nieruchomości wraz z prawem do zakupu nie jest zwolniony)
 • większość bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych usług
 • większość szpitalnych, medycznych i dentystycznych usług
 • pewne działalności kulturalne, edukacyjne i społeczne
 • obrót nieruchomościami (oprócz nowymi budynkami przed ich pierwszym wykorzystaniem) włączając w to obrót ziemią oraz używanymi budynkami
 • usługi pocztowe udostępnione przez narodowe władze pocztowe
 • losy loteryjne oraz kupony zakładowe dotyczące piłki nożnej i wyścigów konnych
 • usługi zarządzana na rzecz funduszy wspólnego zarządzania

Nałożenie zredukowanej stawki w wysokości 5% na zakup i/lub konstrukcji rezydencji dla użytku jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania.

Zredukowana stawka w wysokości 5% dotyczy kontraktów które zostały zawarte od 1 stycznia 2011 jeżeli dotyczą zakupu i/oraz konstrukcji rezydencji które będą wykorzystywane jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania przez następne dziesięć 10 lat.

Firma na Cyprze. Pozwolenie na zastosowanie obniżonej stawki VAT na Cyprze

Dla kontraktów zawartych do 30 września 2011 na zakup i/oraz konstrukcję rezydencji które będą wykorzystywane jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania, osoba które może się o taką stawkę ubiegać musi złożyć wniosek o przyzwolenie. Zredukowana stawka w wysokości 5% dotyczy pierwszych 200 metrów kwadratowych rezydencji obejmujących całkowitą powierzchnię do 275 metrów kwadratowych. W przypadku rodzin z więcej niż 3 dziećmi dozwolona całkowita powierzchnia zwiększa się o 15 na każde dziecko przekraczające liczbę trzech dzieci.

Zredukowana stawka jest nałożona wyłącznie po zdobyciu poświadczonego potwierdzenia od komisarza do spraw VAT.

Osoba która może się o niego ubiegać musi złożyć wniosek na specjalnym formularzu, wydanym przez komisarza do spraw VAT, który stwierdza, że dom będzie wykorzystywany jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania.

Aplikant musi załączyć dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości i stwierdzające fakt, żę nieruchomość będzie wykorzystywana jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania. Wniosek musi być złożony przed rzeczywistym przeniesieniem rezydencji na uprawnioną osobą.

Spółka na Cyprze. Zmiany w VAT na Cyprze

Od 8 czerwca 2012 roku uprawnione osoby to także rezydenci państw nie wchodzących w skład Unii Europejskiej jeżeli rezydencja będzie wykorzystywana jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania na Cyprze.

Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości muszą być wniesione wraz z wnioskiem. Dokumenty stwierdzające fakt, że rezydencja będzie wykorzystywana jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania (kopia rachunków za telefon, wodę lub elektryczność albo podatków lokalnych) muszą być wniesione w ciągu sześciu miesięcy od daty kiedy osoba uprawniona wejdzie w posiadanie rezydencji.

Osoba która przestaje wykorzystywać rezydencję jako swoje podstawowe i stałe miejsce zamieszkania musi przed upływem 10 letniego okresu powiadomić o tym komisarza do spraw VAT, w ciągu trzydziestu dni od zaprzestania wykorzystywania rezydencji, oraz zapłacić różnicę wynikającą z wniosku o zmniejszoną i standardową stawkę VAT przypisaną do reszty 10 letniego okresu kiedy nieruchomość nie będzie wykorzystywana jako główne miejsce zamieszkania.

Osoby które składają fałszywe oświadczenia aby odnieść korzyść ze zredukowanej stawki VAT są zobowiązane zapłacić różnicę. Dodatkowa, według legislacji takie osoby są winne przestępstwa i mogą być skazane na grzywnę nie przekraczające podwójnej wartości należnego podatku VAT lub/i być skazane na pozbawienie wolności w wymiarze do 3 lat.

Spółka na Cyprze. Dotacja na uzyskanie pierwszej rezydencji a firma na Cyprze

Dotacja jest przyznawana uprawnionym osobom na konstrukcję, zakup lub przeniesienie nowej rezydencji która będzie wykorzystywana jako główne miejscem zamieszkania. Pozwolenie dotyczy kontraktów zawartych do 30 września 2011.

Wniosek o dotację jest składany do Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o rezydencje dla których wniosek o przyznanie zgody na planowanie budowy został złożony po 1 maja 2004 roku. Osobami uprawnionymi do przyznania tego pozwolenia są osoby fizyczne które są obywatelami Cypru lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przebywają na stałe na Cyprze i które osiągnęły wiek 18 lat w momencie złożenia wniosku.

Dotacja jest przyznawana na rezydencje których łączna powierzchnia nie przekracza 250 metrów kwadratowych.

Wysokość dotacji jest ograniczona do 130 metrów kwadratowych (podwyższona dla rodzin z 4 lub więcej dziećmi) i zależy od rodzaju nieruchomości i tego czy dom został zbudowany lub zakupiony. Właściwy przepis mówi, że wysokość dotacji będzie dostosowywana co roku biorąc pod uwagę wzrost indeksu cen detalicznych.

Firma na Cyprze. Różnica pomiędzy stawką zerową a zwolnionymi od podatku VAT towarami

Różnica pomiędzy stawką zerową a zwolnionymi od podatku towarami jest taka, że przedsiębiorstwa które produkują zwolnione od podatku VAT towary nie są uprawnione do zwrotu VAT nałożonego na ich zakupy, koszty oraz importowanie.

Firma na Cyprze. Podatek naliczony VAT nie podlegający zwrotowi

Jako wyjątek od normalnych zasad, podatek naliczony VAT nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

 • nabyte produkty wykorzystywane do produkcji zwolnionych towarów;
 • zakup, import lub wynajem aut salonowych;
 • koszty zapewnienia rozrywki i pokoi gościnnych (poza tymi związanymi z pracownikami i dyrektorami);
 • koszty zakwaterowania dyrektorów.

Spółka na Cyprze. Rejestracja do VAT spółek na Cyprze

Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw z obrotem podległym opodatkowaniu VAT w wysokości przekraczającej 15.600 euro w czasie poprzednich 12 miesięcy lub oczekiwanym obrotem podległym opodatkowaniu VAT w wysokości przekraczającej 15.600 euro w ciągu najbliższych 30 dni.

Przedsiębiorstwa z obrotem mniejszym niż 15.600 euro lub towarami poza zakresem opodatkowania VAT ale za które jest przyznane prawo do zwrotu ilości powiązanego podatku naliczonego VAT, mogą zarejestrować się dobrowolnie.

Spółka na Cyprze. Obowiązek rejestracji w VAT na Cyprze

Zobowiązane do rejestracji są także te firmy na Cyprze, które nabywają towary od innych państw członkowskich Unii Europejskiej w wartości przekraczającej 10.251,61 euro w ciągu dowolnego roku kalendarzowego. Dodatkowo od 1 stycznia 2010 roku do rejestracji zobowiązane są przedsiębiorstwa zaangażowane w dostarczenia wewnątrz-wspólnotowych usług których odbiorca podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z przepisami dotyczącymi samo naliczania.

Także do rejestracji zobowiązane są przedsiębiorstwa prowadzące działalność ekonomiczną odbierając usługi zagraniczne które są podległe cypryjskiego opodatkowaniu VAT zgodnie z przepisami dotyczącymi samo naliczania jeżeli podchodzą pod próg rejestracji 15.600 euro za jakikolwiek kolejny 12 miesięczny okres. Nie istnieje żaden próg rejestracji dla przepisów dotyczących dostarczania wewnątrz-wspólnotowych usług.

Produkty i usługi podlegające zwolnieniu, oraz zbycie przedmiotów o naturze inwestycyjnej nie są brane pod uwagę jeżeli chodzi o wyznaczenie rocznego obrotu na potrzeby rejestracji. Rejestracja jest dokonana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Spółka na Cyprze. Deklaracja VAT – zapłata/refundacja VAT przez firmę na Cyprze

Deklaracja VAT musi być składana co kwartał i zapłata VAT musi być dokonana do 10 dnia drugiego miesiąca który następuje po miesiącu w którym kończy się okres podatkowy.

Osoby zarejestrowane mają prawo poprosić o inny okres składania deklaracji. Zgoda organów zajmujących się opodatkowaniem VAT jest wymagana. Komisarz do spraw podatku VAT ma także prawo żądać od osoby podlegającej opodatkowaniu aby złożyła swoje deklaracje VAT w innym okresie.

Kiedy kwartalny podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego, różnica podlega refundacji lub jest przeniesiona na następny kwartał.

Spółka na Cyprze. Zwrot VAT

Od 19 lutego 2013 podatnicy którzy proszą o refundację VAT są uprawnieni do zwrotu kwoty głównej wraz z odsetkami w przypadku gdy zwrot jest opóźniony o okres przekraczający cztery miesiące od daty złożenia prośby.

Okres prolongaty dla organów zajmujących się podatkiem VAT aby zwrócić kwoty podlegające refundacji jest przedłużony o cztery miesiące (osiem miesięcy razem) w przypadku gdy komisarz prowadzi dochodzenie w sprawie złożonej prośby.

Progi i kary /wysokość w euro

 • Próg rejestracji (towary podlegające opodatkowaniu na Cyprze) /15.600 euro.
 • Próg rejestracji dla sprzedaży na odległość (sprzedaży dóbr dla osób nie podległych rejestracji na Cyprze, przez odbiorców rezydujących w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej) /35.000 euro.
 • Próg rejestracji dla nabycia dóbr na Cyprze od dostawców rezydujących w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej /10.251,61 euro.
 • Próg rejestracji dla wewnątrz-wspólnotowego dostarczania usług /brak progu.
 • Próg rejestracji dla odbioru usług zagranicznych za które odbiorca podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z przepisami dotyczącymi samo naliczania /15.600 euro.
 • Kara za opóźnione złożenie deklaracji VAT /51 za każdą deklarację.
 • Kara za niedochowanie prowadzenia ksiąg i zapisów za okres 6 lat /341 euro.
 • Kara za opóźnione złożenie deklaracji VIES – 50 euro za każdą deklarację.
 • Kara za opóźnione złożenie deklaracji VIES nanoszącej poprawki /15 euro za każdą deklarację
 • Niedochowanie złożenia deklaracji VIES stanowi przestępstwo z maksymalną karą grzywny w wysokości – 850 euro.
 • Kara za opóźnioną rejestrację – 85 euro za każdy miesiąc zwłoki.

Podatek od nieruchomości jest nałożony na wartość rynkową na dzień 1 stycznia 1980 roku i dotyczy nieruchomości położonej na Cyprze która jest własnością podatnika 1 stycznia każdego roku. Podatek ten podlega zapłacie do 30 września każdego roku. Osoby fizyczne i prawne odpowiadają za podatek od nieruchomości.

Od 1 stycznia 2013 roku przedziały i stawki dla podatku od nieruchomości nałożonego na nieruchomości znajdujące się na Cyprze zostały zmienione zgodnie z tabelką poniżej która dotyczą właściciela, nie pojedynczych nieruchomości. Właściciele nieruchomości których własność ma łączną wartość 12,500 euro lub mniej (biorąc pod uwagę wartości z 1.1.1980) są zwolnieni od podatku od nieruchomości.

Spółka na Cyprze. Stawki podatkowe

Wartość podatku (na dzień 1 stycznia 1980 roku) (euro)stawka (promile)Skumulowany podatek (euro)
Do 40.0006240
40.001 – 120.0008880
120.001 – 170.00091.330
170.001 – 300.000112.760
300.001 – 500.000135.360
500.001 – 800.000159,860
800.001 – 3.000.0001747,260
Ponad 3.000.00019
Firma na Cyprze. Cypr – podatek od nieruchomości

Zwolnienia

Podatkowi od nieruchomości nie podlegają:

 • cmentarze publiczne;
 • kościoły oraz inne budynki religijne (częściowo zwolnione);
 • szpitale publiczne;
 • szkoły;
 • nieruchomości których właścicielem jest państwo;
 • ambasady zagraniczne oraz konsulaty;
 • miejsca użyteczności publicznej;
 • nieruchomości pod turecką okupacją;
 • budynki zabytkowe;
 • budynki organizacji charytatywnych;
 • grunty rolnicze wykorzystywane do uprawy roli lub hodowli, przez rolnika lub hodowcę mieszkającego w danym obszarze.

Spółka na Cyprze. Trusty

Trust może być zdefiniowany jako zobowiązanie osoby (powiernik) na którego własność została przeniesiona przez właściciela własności i tworzącego trust (założyciel), aby zarządzać taką własnością prze określony okres zależny od życzeń założyciela, ustnych lub pisemnie wyrażonych w akcie trustu lub testamencie, na rzecz określonej osoby, osób lub klasy osób (beneficjentów). Trust nie jest osobnym podmiotem prawnym.

Prawo definiuje międzynarodowy trust jako trust którego:

 • założyciel nie jest rezydentem podatkowym Cypru w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok założenia trust;
 • przynajmniej jeden z powierników jest od czasu do czasu rezydentem podatkowym Cypru w czasie trwania trustu; i
 • żaden z beneficjentów jest rezydentem podatkowym Cypru w czasie roku kalendarzowego który poprzedza rok założenia trustu.

Zgodnie z prawem:

 • jeżeli beneficjent przebywa na Cyprze, zarobiony dochód i zyski cypryjskiego międzynarodowego trustu uważa się za zarobione ze źródeł wewnątrz i poza Cyprem, podlegają każdej formie opodatkowania nakładanej na Cyprze;
 • jeżeli beneficjent nie jest rezydentem Cypru, dochód i zyski cypryjskiego międzynarodowego trustu które są zarobione lub uważa się za zarobione ze źródeł na Cyprze, podlegają każdej formie opodatkowania nakładanej na Cyprze.
 • Opłaty transferowe pobierane przez Departament do spraw Gruntów i Pomiarów
 • Opłaty nakładane przez Departament do spraw Gruntów i Pomiarów na osoby na które transferowane są nieruchomości:
Wartość rynkowa (euro)Stawka (%)Opłata (euro)Skumulowana opłata (euro)
Do 85.00032.5502.550
Od 85.001 do 170.00054.2506.800
Ponad 170.0008
Firma na Cyprze. Powiernicze nabywanie nieruchomości na Cyprze

Aby ożywić rynek nieruchomości, kontrakty zakupu-sprzedaży zawarte pomiędzy 2 grudniem 2011 i 31 grudnia 2016 które podlegające opodatkowaniu VAT będą zwolnione od powyższych opłat transferowych, a te nie podlegające opodatkowaniu VAT będą uprawnione do 50 % zwolnienia od powyższych opłat transferowych (pod pewnymi warunkami).

W przypadku własności przeniesionej z spółki której udziałowcy są małżonkami i/lub ich dziećmi do jednego z małżonków lub ich dzieci lub krewnego do trzeciego stopnia pokrewieństwa nakłada się poniższe opłaty transferowe na wartość nieruchomości:

 • jeżeli jest przeniesiona na małżonka – 8 %;
 • jeżeli jest przeniesiona na dziecko – 4 %;
 • jeżeli jest przeniesiona na krewnego – 8 %;

Także poniższe stawki stosuje się w przypadku bezpłatnych przeniesień:

 • pomiędzy rodzicami a dziećmi – 0,2 %;
 • pomiędzy małżonkami – 0,4 %;
 • pomiędzy krewnymi do trzeciego stopnia pokrewieństwa – 0,4 %;
 • pomiędzy powiernikami – 50 euro,

Wartość w tych przypadkach odnosi się do wartości na dzień 1 stycznia 1980 roku. Opłaty za rejestrację hipoteki to 1 % obecnej wartości rynkowej. W przypadku reorganizacji spółek, transfery nieruchomości nie podlegają opłatom transferowym lub opłatom za rejestrację hipoteki.

Firma na Cyprze a składki na ubezpieczenie społeczne

 • Pracodawca – 7,8 %
 • Pracownik – 7,8 %

Stawka składki na ubezpieczenie społeczne jest nałożona na maksymalny poziom wynagrodzeń. Maksymalny poziom wynagrodzeń za rok 2014 i 2013 wynosi 54.396 euro (tygodniowo 1.046 euro / miesięcznie 4,533 euro). Stawka za 2014 to 7,8 % zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Stawka za 2013 wynosiła 6,8 % zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Firma na Cyprze. Inne składki pracodawcy

Pracodawca płaci poniższe stawki bazując na wynagrodzeniu pracownika

 • Fundusz spójności społecznej – 2,0 %*
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych – 1,2 %**
 • Funduszy kształcenia pracowników – 0,5 %**
 • Fundusz urlopowy (jeżeli nie obowiązuje zwolnienie) – 8,0 %**

*Składka na rzecz funduszu spójności społecznej nałożona jest na łączne wynagrodzenie i nie ma maksymalnego poziomu

**Ograniczone do maksymalnego poziomu wynagrodzenia tak jak składki ubezpieczenia społecznego.

Składki osób samo zatrudnionych wynosi 14,6 % (12,6 % na rok 2013) dochodu. Wysokość składek podlega dolnemu i maksymalnemu limitowi, biorąc pod uwagę profesję lub rzemiosło samo zatrudnionej osoby. Limity te są wyznaczane corocznie.

Pozostałe informacje dotyczące spółki na Cyprze

Poniższa tabela przedstawia wysokość lub stawkę opłaty skarbowej nakładanej na pewne czynności obejmujące np. wystawienie określonego dokumentu. Transakcje które wchodzą w skład transformacji spółek są zwolnione od opłaty skarbowej. Także dokumenty związane z aktywami poza Cyprem lub sprawami biznesowymi mającymi miejsce poza Cyprem są zwolnione z opłaty skarbowej.

Rodzaj dokumentu:

 • czeki – 5 euro centów;
 • listy kredytowe – 2 euro;
 • listy gwarancyjne – 4 euro;
 • weksle (podlegające spłacie w ciągu trzech dni, na żądanie lub okaziciela) – 1 euro;
 • kontrakty na określoną wysokość (od 1 marca 2013 roku)

– do 5.000 euro – 0

– 5.001 – 170.000 euro – 1,5 promila

– ponad 170.000 euro – 2 promile*

 • kontrakty bez określonej sumy – 25 euro;
 • oświadczenia celne (w zależności od rodzaju) – 18 – 35 euro;
 • konosamenty – 4 euro;
 • umowa czarterowa – 18 euro;
 • pełnomocnictwa:

– ogólne– 6 euro;

– szczególne– 2 euro;

 • poświadczone kopie kontraktów i dokumentów – 2 euro.

*Maksymalnie do 20.000 euro od marca 2013 roku.

Spółka na Cyprze. Podatek kapitałowy (zakładając spółkę na Cyprze)

Autoryzowany kapitał zakładowy – 102,52 euro plus stawka 0,6 % nałożona na autoryzowany kapitał zakładowy.

Wyemitowany kapitał akcyjny – brak podatku kapitałowego jeżeli akcje są wydane po cenie nominalnej. Liniowy podatek w wysokości 17,09 euro jeżeli akcje są wydane po wyższej cenie.

Spółka na Cyprze. Podniesienie kapitału spółki cypryjskiej

Autoryzowany kapitał zakładowy – 0,6 % na dodatkowy kapitał zakładowy.

Wyemitowany kapitał akcyjny – linowy podatek w wysokości 17,09 euro za każdą emisję, niezależnie czy akcje wydane są po cenie nominalnej lub wyższej cenie.

Spółka na Cyprze. Unikanie podwójnego opodatkowania a firma na Cyprze

Poniższe tabele przedstawiają podsumowanie podatków u źródła w ramach umów o podwójnym opodatkowaniu zawartych przez Cypr.

Proszę zauważyć, że w ramach cypryjskiego ustawodawstwa krajowego nie ma podatku u źródła na dywidendy i odsetki płacone osobom nie będącym rezydentami Cypru cały czas więc stawki umów podane poniżej nie mają zastosowania.

Płacone z Cypru
Płacone doDywidendy (1) %Odsetki (1) %Opłaty licencyjne %
Państwa z którymi nie zawarto umowyNilNilNil (2)
ArmeniaNil (30)55
Austria10NilNil
Białoruś5 (17)55
Belga10 (8)10 (16,18)Nil
Bułgaria5 (22)7 (6)10
Kanada1515 (4)10 (5)
Chińska R.L.101010
CzechyNil (26)NilNil (29)
DaniaNil (6,32)NilNil
Egipt151510
EstoniaNilNilNil
Finlandia5 (35)CNil
FrancjaNil10 (10)Nil (3)
Niemcy5 (36)NilNil
Indie10 (37)10 (10)10 (15)
Republika IrlandiiNilNilNil (11)
WłochyNil10Nil
Kuwejt005
Libanon55Nil
Malta151010
MauritiusNilNilNil
Mołdawia5 (26)55
Czarnogóra (25)101010
NorwegiaNilNilNil
Polska101010
Portugalia101010
KatarNilNil5 (27)
Rumunia1010 (6)5 (7)
Rosja5 (16)NilNil
San MarinoNilNilNil
Serbia (25)101010
SeszeleNilNil5
SingapurNil10 (6,24)10
Słowacja1010 (6)5 (7)
Słowenia5 (31)55
Południowa AfrykaNilNilNil
Hiszpania (36)Nil (39)NilNil
Szwecja5 (6)10 (6)Nil
SyriaNil (3)10 (4)10
Tajlandia1015 (20)5 (21)
Ukraina5 (19)25 (33)
Wielka BrytaniaNil10Nil (3)
Firma na Cyprze
Płacone na Cypr
Płacone zDywidendy (1) %Odsetki (1) %Opłaty licencyjne %
ArmeniaNil (30)55
Austria10NilNil
Białoruś5 (17)55
Belga10 (8)10 (6,18)Nil
Bułgaria5 (22)7 (6,23)10 (23)
Kanada1515 (4)10 (5)
Chińska R.L.101010
CzechyNil (28)NilNil (29)
DaniaNil (6,32)NilNil
Egipt151510
EstoniaNilNilNil
Finlandia5 (35)NilNil
Francja10 (36)10 (10)Nil (3)
Niemcy5 (36)NilNil
Grecja2510Nil (11)
Węgry5 (8)10 (6)Nil
Indie10 (37)10 (10)15 (14)
IrlandiaNilNilNil (11)
Włochy1510Nil
Kuwejt005
Libanon55Nil
MaltaNil1010
MauritiusNilNilNil
Mołdawia5 (26)55
Czarnogóra (25)101010
NorwegiaNil (12)NilNil
PolslaNil (34)5 (6)5
Portugalia101010
KatarNilNil5 (27)
Rumunia1010 (6)5 (7)
Rosja5 (16)NilNil
San MarinoVNilNil
Serbia (25)101010
SeszeleNilNil5
SingapurNil10 (6,24)10
Słowacja1010 (6)5 (7)
Słowenia5 (31)55
Południowa AfrykaNilNilNil
Hiszpania (36)Nil (39)NilNil
Swecja5 (3)10 (6)Nil
SyriaNil (6)10 (4)10
Tajlandia1015 (20)5 (21)
Ukraina5 (19)25 (33)
Wielka Brytania15 (13)10Nil (3)
Stany Zjednoczone5 (9)10 (10)Nil
Firma na Cyprze – podatki

Spółka na Cyprze. Uwagi:

 1. Według cypryjskiego ustawodawstwa w systemie nie występuje podatek u źródła na dywidendy i odsetki płacone na rzecz osób nie będących rezydentami Cypru.
 2. Opłaty zarobione na prawach wykorzystywanych na Cyprze podlegają podatkowi u źródła w wysokości 10 %.
 3. Stawka 5 % na opłaty licencyjne za filmy i telewizję.
 4. Brak jeżeli płacona na rzecz rządu /Banku Centralnego/ organu publicznego lub na gwarancje eksportowe.
 5. Brak na dzieła literackie, teatralne, muzyczne i artystyczne.
 6. Brak jeżeli płacone na rzecz rządu /Banku Centralnego/ organu publicznego innego państwa.
 7. Ta stawka dotyczy patentów, znaków towarowych, schematów lub modeli, planów, sekretnych formuł, lub procesów, lub jakiegokolwiek wyposażenia przemysłowego, komercyjnego lub naukowego, lub dla informacji dotyczących doświadczeń przemysłowych, komercyjnych lub naukowych.
 8. Stawka 15 % jeżeli otrzymane przez spółkę posiadającą mniej niż 25 % kapitału udziałowego płacącej spółki oraz we wszystkich przypadkach jeżeli otrzymane przez osobę indywidualną.
 9. Stawka 15 % jeżeli otrzymane przez spółkę kontrolująca mniej niż 10 % głosów płacącej spółki oraz we wszystkich wypadkach jeżeli otrzymane przez osobę fizyczną. Jeżeli spółka kontroluje przynajmniej 10 % głosów płacącej spółki to w celu aby odnieść korzyść ze stawki podatku u źródła w wysokości 5 % inne warunki związane z dochodem spółki płacącej muszą być spełnione, inaczej stawka podatku u źródła wynosi 15 %.
 10. Brak jeżeli zapłacone rządowi, bankowi lub instytucjom finansowym.
 11. Stawka 5 % na opłaty licencyjne za filmy.
 12. Stawka 5 % jeżeli otrzymane przez spółkę kontrolującą mniej niż 50 % głosów oraz we wszystkich przypadkach jeżeli otrzymane przez osobę fizyczną.
 13. Ta stawka dotyczy indywidualnych udziałowców niezależnie od wielkości ich udziałów w procentach. Ta stawka przysługuje także spółkom kontrolującym mniej niż 10 % akcji uprawniających do głosowania. Spółkom kontrolującym przynajmniej 10 % akcji uprawniających do głosowania przysługuje stawka zerowa podatku u źródła.
 14. Stawka 10% za płatności o technicznej, zarządzającej lub konsultingowej naturze.
 15. Stawka umowna wynosi 15%. Jednakże, maksymalna stawka podatku u źródła według ustawodawstwa cypryjskiego wynosi 10% (zobacz nr 2).
 16. Rata w wysokości 10 % na dywidendy jeżeli zapłacone przez spółkę której właściciel ostateczny zainwestował mniej niż 100.000 euro w kapitał zakładowy spółki płacącej dywidendy.
 17. Jeżeli kwota zainwestowana jest mniejsza niż 200.000 euro, dywidendy podlegają podatkowi u źródła w wysokości 15 % który jest zmniejszony do 10 % jeżeli spółka otrzymująca kontroluje 25 % lub więcej spółki płacącej.
 18. Brak podatku u źródła na odsetki od depozytów w instytucjach bankowych.
 19. Stawka 15 % jeżeli dywidenda jest płacona przez spółkę w której właściciel ostateczny posiada mniej niż 20 % kapitału zakładowego spółki płacącej oraz właściciel ostateczny zainwestował mniej niż 100.000 euro.
 20. Stawka 10 % na odsetki otrzymane przez instytucję finansową lub kiedy ma to związek ze sprzedażą na kredyt jakiegokolwiek sprzętu przemysłowego, komercyjnego lub naukowego, lub towarów.
 21. Ta stawka dotyczy każdych praw autorskich na dzieła literackie, teatralne, muzyczne, artystyczne lub naukowe. Stawka 10 % dotyczy sprzętu przemysłowego, komercyjnego lub naukowego. Stawka 15 % dotyczy patentów, znaków towarowych, schematów lub modeli, planów, sekretnych formuł, lub procesów.
 22. Ta stawka dotyczy spółek posiadających bezpośrednio przynajmniej 25 % kapitału zakładowego spółki płacącej dywidendę. We wszystkich innych przypadkach podatek u źródła wynosi 10 %.
 23. Stawka ta nie dotyczy zapłaty dokonanej na rzecz międzynarodowego biznesowego podmiotu cypryjskiego przez rezydenta Bułgarii będącego bezpośrednim lub pośrednim właścicielem przynajmniej 25 % kapitału zakładowego podmiotu cypryjskiego.
 24. Stawka 7 % jeżeli zapłacone na rzecz banku lub instytucji finansowej.
 25. Serbia oraz Czarnogóra stosują umowę podpisaną pomiędzy Cyprem a Jugosławią.
 26. Tą stawkę się stosuje jeżeli otrzymane przez spółkę (wyłączając spółki osobowe) która posiada bezpośrednio 25 % udziałów. Stawkę 10 % stosuje się we wszystkich innych przypadkach.
 27. Dotyczy jakiegokolwiek wynagrodzenia za użytkowanie, lub prawa do użytkowania, jakiegokolwiek prawa autorskiego na dzieła literackie, artystyczne lub naukowe (włączając filmy wyświetlane w kinach oraz filmy, taśmy lub płyty dla nadawania drogą radiową lub telewizyjną), oprogramowania komputerowego, jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, schematu lub modelu, planu, sekretnej formuły lub procesu, lub dla informacji dotyczącej doświadczenia przemysłowego, komercyjnego, lub naukowego.
 28. Tą stawkę stosuje się jeżeli otrzymane przez spółkę (wyłączając spółki osobowe) która posiada przynajmniej 10 % kapitału zakładowego spółki płacącej przez nieprzerwany okres nie mniejszy niż rok. Stawkę 5 % stosuje się we wszystkich innych przypadkach.
 29. Stawka 10 % na patent, znak towarowy, schemat lub model, plan, sekretną formułę lub proces, lub dla informacji dotyczącej doświadczenia przemysłowego, komercyjnego, lub naukowego.
 30. Stawka 5 % jeżeli dywidenda jest płacona przez spółkę której właściciel ostateczny zainwestował mniej niż 150.000 euro.
 31. Stosuje się przepisy unijnej dyrektywy o spółkach macierzystych i zależnych.
 32. Stawka 15 % jeżeli otrzymane przez spółkę kontrolującą mniej niż 10 % kapitału zakładowego spółki płacącej lub trwanie jakiegokolwiek posiadania jest mniejszy niż jeden nieprzerwany rok. Stawkę 15 % także się stosuje jeżeli otrzymane przez osobę fizyczną.
 33. Stawka 5 % podatku u źródła będzie nałożona na zapłatę opłat licencyjnych jeżeli chodzi o jakiekolwiek prawa autorskiego na dzieła naukowe, jakiegokolwiek patent, znak towarowy, schemat lub model, plan, sekretną formułę lub proces, lub informację dotyczącą doświadczenia przemysłowego, komercyjnego, lub naukowego. Podatek u źródła w wysokości 10 % będzie nałożony we wszystkich innych przypadkach.
 34. Stawka 5 % podatku u źródła będzie nałożona na zapłatę opłat licencyjnych jeżeli chodzi o jakiekolwiek prawa autorskiego na dzieła naukowe, jakiegokolwiek patent, znak towarowy, schemat lub model, plan, sekretną formułę lub proces, lub informację dotyczącą doświadczenia przemysłowego, komercyjnego, lub naukowego. Podatek u źródła w wysokości 10 % będzie nałożony we wszystkich innych przypadkach.
 35. Tą stawkę stosuje się jeżeli otrzymująca spółka (za wyłączeniem spółek osobowych) posiada bezpośrednio 10 % udziałów kapitału zakładowego spółki płacącej poprzez nieprzerwany okres 2 lat. Stawka 5 % we wszystkich innych przypadkach.
 36. Stawkę 15 % stosuje się jeżeli otrzymane przez spółkę kontrolującą mniej niż 10 % głosów w spółce płacącej, a we wszystkich innych wypadkach jeżeli otrzymane przez osobę fizyczną.
 37. Stawka 15 % jeżeli otrzymane przez spółkę posiadającą mniej niż 10 % kapitału zakładowego spółki płacącej i we wszystkich innych przypadkach jeżeli otrzymane przez osobę fizyczną.
 38. Stawka 15 % jeżeli otrzymane przez spółkę posiadającą mniej niż 10 % udziałów spółki płacącej i we wszystkich innych przypadkach jeżeli otrzymano przez osobę fizyczną.
 39. Oczekuje się, że umowa z Hiszpanią będzie efektywna w 2014 roku w związku z podatkiem u źródła. Przepisy umowy dotyczące podatku u źródła będą efektywne po okresie 3 miesięcy od daty wymiany not pomiędzy dwoma państwami.
 40. Stawka 5 % jeżeli otrzymane przez spółkę posiadająca mniej niż 10 % kapitału zakładowego spółki płacącej oraz we wszystkich przypadkach jeżeli otrzymane przez osobę fizyczną lub spółką nie ograniczoną przynajmniej częściowo przez udziały.

Spółka na Cyprze. Przykładowy kalendarz podatkowy dla firmy na Cyprze na rok 2014

Koniec każdego miesiąca:

 • zapłata podatku odjętego z pensji pracowników (PAYE) w poprzednim miesiącu;
 • zapłata składki specjalnej na rzecz obronności potrącanej od wypłat dywidend, odsetek lub czynszów (jeżeli najemcą jest spółka, spółka osobowa, państwo lub władze lokalne) na rzecz rezydentów podatkowych Cypru w poprzednim miesiącu;
 • zapłata podatku w poprzednim miesiącu potrąconego od wypłat dla osób niebędących rezydentami Cypru.

31 stycznia

 • Wniesienie deklaracji dystrybucji domniemanych dywidend (IR623) dla roku zakończonego 31 grudnia 2011.

31 marca

 • Wniesienie drogą elektroniczną deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych 2012 roku (IR4) dla okresu rozliczeniowego kończącego się 31 grudnia 2012 (IR4).
 • Wniesienie drogą elektroniczną deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowujących audytowane oświadczenia finansowe na rok 2012 (2).

30 kwietnia

 • Zapłata podatku od składek nałożonego na spółki ubezpieczeń na życie – pierwsza rata na rok 2014.

30 czerwca

 • Zapłata składki specjalnej na rzecz obronności za pierwsze sześć miesięcy 2014 roku nałożonej na czynsze, dywidendy lub odsetki ze źródeł poza Cyprem.

31 lipca

 • Wniesienie drogą elektroniczną przez pracodawcę listy płac za rok 2013 (Formularz IR7).
 • Wniesienie prowizorycznej deklaracji podatkowej za rok 2014 i zapłata pierwszej raty.
 • Wniesienie drogą elektroniczną deklaracji na rok 2013 podatku dochodowego od osób fizycznych których dochody nie włączają dochodu z handlu/działalności gospodarczej, czynszu, dywidend, odsetek, opłat licencyjnych lub dochodu powiązanego z wartością marki (1).

1 sierpnia

 • Zapłata ostatniej raty podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok używając metody samooceny.
 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowujących audytowane oświadczenia finansowe na rok 2013 używając metody samooceny (2)

31 sierpnia

 • Zapłata podatku od składek nałożonego na spółki ubezpieczeń na życie – druga rata na rok 2014.

30 września

 • Wniesienie na rok 2013 deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych niezobowiązanych do przygotowania audytowanych oświadczeń finansowych ale których dochody włączają dochód z handlu/działalności gospodarczej, czynszu, dywidend, odsetek, opłat licencyjnych lub dochodu powiązanego z wartością marki (1) (2) oraz zapłatę podatku używając metody samooceny.
 • Zapłata podatku od nieruchomości za rok 2014.

31 grudnia

 • Zapłata prowizorycznego podatku (druga i ostatnia rata za rok 2014).
 • Zapłata składki specjalnej na rzecz obronności za ostatnie sześć miesięcy 2014 roku nałożonej na czynsze, dywidendy lub odsetki ze źródeł poza Cyprem.
 • Zapłata podatku od składek nałożonego na spółki ubezpieczeń na życie (trzecia i ostatnia rata na rok 2014).

Spółka na Cyprze. Odsetki i kary

Oficjalną stawką odsetek, ustaloną przez ministra finansów, jest 4,50 % w skali rocznej za wszystkie sumy wymagalne po 1 stycznia 2014 (4,75 % za 2013, 5 % za 2012 i 2011, 5,35 % za 2010, 8 % za 2007-2009 oraz 9 % do 31 grudnia 2006)

Oprócz odsetek, kary są także naliczane w zależności od okoliczności.

Uwagi:

 • Osoby fizyczne są zobowiązane składać deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych jeżeli ich przychód brutto przekracza 19.500 euro
 • Osoba fizyczna jest zobowiązana do złożenia audytowanych oświadczeń finansowych jeżeli jej obroty przekraczają 70.000 euro w skali rocznej.

Spółka na Cyprze. Usługi prawne i podatkowe dla firm na Cyprze

Nasze usługi prawne i podatkowe to usługi global i local compliance, podatki pośrednie i bezpośrednie oraz usługi prawne

Spółka na Cyprze. Usługi global compliance

Usługi takie jak obsługa prywatnych klientów, porady dotyczące założenia i administrowania lokalnymi spółkami biznesowymi, zbiorowymi programami inwestowania, UCITS, firmami inwestycyjnymi i trustami.

Spółka na Cyprze. Podatki bezpośrednie

Od osób prawnych – Usługi doradztwa w zakresie planowania podatkowego, międzynarodowej strukturyzacji podatkowej, fuzji i wykupów oraz innych spraw biznesowych, administracji deklaracjami podatkowymi, zgoda z władzami podatkowymi oraz zdobywanie wyroków w sprawach podatkowych.

Od osób fizycznych – Planowanie podatkowe, wypełnianie i złożenie wniosków oraz zgodność deklaracji podatkowych, usługi podatkowe dla osób będących na emigracji, emerytów oraz innych osób fizycznych nie rezydujących na Cyprze

Spółka na Cyprze. Podatki pośrednie

VAT. Usługi doradztwa w sprawie VAT, zwrotu VAT oraz minimalizacji VAT i zgodności z przepisami podatkowymi (administrowanie deklaracjami VAT, komunikacja z organami podatkowymi, zgoda w sprawie dyskusyjnych wycen, i tym podobne).

Spółka na Cyprze. Usługi local compliance (LCS)

Nasze usługi local compliance są adresowane do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw które działają na szczeblu lokalnym. Takie przedsięwzięcia zawierają w sobie szeroki wachlarz działalności i włączają prywatne i publiczne spółki, organizacje rządowe i częściowo rządowe, fundacje, a także osobiste i rodzinne przedsięwzięcia. Nasze usługi pokrywają szerokie spektrum księgowości, podatków oraz zgodności z przepisami VAT, strukturyzacją finansową oraz usługami zgodności z przepisami korporacyjnymi.

Chcesz założyć spółkę na Cyprze?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance