Międzynarodowa optymalizacja podatkowa

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa to podejmowanie zgodnych z prawem działań, w ramach których przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania. Podkreślamy, że działania takie są w pełni legalne – potwierdzenia ich legalności można domagać się poprzez uzyskanie opinii zabezpieczającej.

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa

Krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe (optymalizacja podatkowa)

Optymalizacji podatkowej dokonywać można z zastosowaniem metod krajowych (np. powołując do życia np. tzw. wehikuły podatkowe – spółki z o.o. czy spółki komandytowe) lub też metod międzynarodowych – np. powołując do życia schematy z udziałem podmiotów zagranicznych.

Zamów konsultację już teraz

Metody działania podatników

Przy analizie czy działalność gospodarcza może być poddana optymalizacji podatkowej uwzględnia się:

 • rezydencję podatkową beneficjenta / udziałowca spółki – głównie ze względu na zasady opodatkowania udziałowców zagranicznych spółek kontrolowanych oraz instytucję agenta zależnego;
 • siedzibę spółki (konkretnie kraj lokalizacji siedziby w celu ustalenia czy np. dane państwo należy do tzw. rajów podatkowych;
 • stawkę podatkową – poniżej określonej w ustawie wartości należy dokonać analizy pod kątem zastosowania CFC;
 • charakter działalności – np. czy działalność będzie dot. uzyskiwania dochodów pasywnych czy też aktywnych;
 • kto należy do naszych odbiorców oraz dostawców – czynnik zagraniczny zwiększa szansę na skuteczną optymalizację;
 • fakt czy planujemy prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej (ze względu na klauzulę unikania opodatkowania);
 • ilość udziałowców;
 • wielkość przychodu a także spodziewanej korzyści podatkowej;
 • termin niezbędny na uzyskanie indywidualnej interpretacji lub opinii zabezpieczającej;
 • poziom zatrudnienia;
 • kompetencje managera (beneficjenta) oraz jego dotychczasową historię biznesową – ze względu na wymogi bankowe;
 • wiek klienta (niestety ma to znaczenie dla banków);
 • oraz inne.
Międzynarodowa optymalizacja podatkowa - telefon

Motywacja podatników

Optymalizacja podatkowa często wiąże się z ryzykiem negatywnej oceny zachowania podatnika przez organy podatkowy – wynika to głównie z pro-fiskalnego nastawienia aparatu skarbowego oraz niedoskonałości krajowych rozwiązań prawnych. Podatnicy przedstawiają następujące argumenty w celu wykorzystywania struktur międzynarodowych

 • niepewność prawa – ciągłe zmiany przepisów;
 • trudności interpretacyjne;
 • opresyjność organów skarbowych;
 • wspomniany wyżej pro-fiskalizm;
 • nadmierna biurokracja i rygoryzm;
 • zbyt wysokie kształtowanie podstawy opodatkowania względem faktycznego, niepodatkowego dochodu (ograniczenia dot. amortyzacji, leasingu pojazdów itp);
 • występowanie instytucji zaliczek w podatkach dochodowych (nieznane na Malcie, Cyprze, Anglii);
 • nienajlepsza renoma polski wśród zachodnich odbiorców towarów i usług;
 • sytuacja geopolityczna.

Czy warto stosować optymalizację podatkową?

Bez wątpienia optymalizacja nie powinna stać się centralnym punktem działań podatnika – w końcu podatki to rzecz wtórna – najpierw musi pojawić się sukces biznesowy w postaci udanego pomysłu oraz strumieniu środków płynących do kieszeni podatnika. O optymalizacji warto pomyśleć, gdy działalność nabiera rozpędu – tj. wykracza poza granice kraju, czy też dywersyfikuje się pionowo i poziomo (np. przy podziale działalności na produkcję i dystrybucję).

Zapraszamy do skontaktowania się z nami celem otrzymania wstępnej propozycji przeprowadzenia optymalizacji podatkowej Państwa przedsięwzięcia. Zapytania mogą dotyczyć zarówno bieżących dochodów, jak i wynagradzania osób zarządzających przedsiębiorstwem, czy też konkretnych transakcji – np. zbycia udziałów, optymalizacji kwestii licencjonowania praw własności przemysłowej, praw autorskich lub usług niematerialnych.

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa - pieniądze

O czym musisz pamiętać restrukturyzując swój biznes?

 • CFC (podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej);
 • zasady rezydencji podatkowej spółek zagranicznych;
 • exit tax;
 • podatek u źródła;
 • ceny transferowe;
 • przepisy antyrajowe;
 • klauzula ogólna i szczególne przeciwko unikaniu opodatkowania;
 • MDR;
 • automatyczna wymiana informacji w sprawach bankowych i podatkowych;
 • zasady ujmowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów;
 • dochody przerzucone;
 • ukryta dywidenda od 2023r.;
 • i inne!

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa – FAQ

Czym dokładnie jest międzynarodowa optymalizacja podatkowa?

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa to legalne działania podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych firmy, poprzez efektywne wykorzystanie obowiązujących przepisów prawa podatkowego różnych państw.

Czy międzynarodowa optymalizacja podatkowa jest legalna?

Tak, międzynarodowa optymalizacja podatkowa jest całkowicie legalna, pod warunkiem że jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy międzynarodowa optymalizacja podatkowa to samo co unikanie podatków?

Nie, międzynarodowa optymalizacja podatkowa polega na legalnym minimalizowaniu obciążeń podatkowych, natomiast unikanie podatków wiąże się z działaniami nielegalnymi i uchylaniem się od opodatkowania.

Jakie są przykłady legalnej optymalizacji podatkowej?

Legalne metody to między innymi wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania, wykorzystanie ulg podatkowych, optymalizacja kosztów uzyskania przychodu oraz prawidłowe stosowanie amortyzacji.

Czym różni się minimalizacja opodatkowania od uchylania się od opodatkowania?

Minimalizacja opodatkowania jest działaniem legalnym, polegającym na korzystaniu z przepisów prawa w celu obniżenia podatków, natomiast uchylanie się od opodatkowania to działania nielegalne, takie jak zatajanie dochodów czy fałszowanie dokumentów.

Czy każda firma może skorzystać z optymalizacji podatkowej?

Tak, każda firma może skorzystać z optymalizacji podatkowej, jednak najlepsze metody zależą od specyfiki działalności, formy prawnej i innych indywidualnych czynników.

Czy międzynarodowa optymalizacja podatkowa jest możliwa dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Tak, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej również mogą korzystać z niektórych form optymalizacji podatkowej, np. poprzez wykorzystanie ulg podatkowych.

Jakie są ryzyka związane z optymalizacją podatkową?

Ryzyka są minimalne przy stosowaniu legalnych metod optymalizacji, ale nieprawidłowe zastosowanie przepisów może prowadzić do zarzutów o unikanie podatków.

Czy potrzebuję doradcy podatkowego do przeprowadzenia optymalizacji podatkowej?

Korzystanie z usług doradcy podatkowego nie jest wymagane, ale może być pomocne w zapewnieniu, że wszystkie działania są zgodne z prawem i optymalne dla konkretnej sytuacji.

Czy optymalizacja podatkowa to jednorazowa akcja, czy proces ciągły?

Optymalizacja podatkowa powinna być procesem ciągłym, dostosowanym do zmieniających się przepisów podatkowych i sytuacji firmy.

Jakie są najczęstsze błędy w optymalizacji podatkowej?

Do najczęstszych błędów należy niewłaściwe zinterpretowanie przepisów, niekorzystanie ze wszystkich dostępnych ulg i preferencji czy błędne rozliczanie kosztów.

Czy optymalizacja podatkowa jest możliwa we wszystkich krajach?

Zasady optymalizacji podatkowej różnią się w zależności od kraju, ale w większości jurysdykcji istnieją legalne metody minimalizacji obciążeń podatkowych.

Czy międzynarodowa optymalizacja podatkowa wpływa na wizerunek firmy?

Odpowiednio przeprowadzona optymalizacja podatkowa, zgodna z prawem, generalnie nie wpływa negatywnie na wizerunek firmy. Wręcz przeciwnie, może być postrzegana jako dowód na świadome i odpowiedzialne zarządzanie finansami. Kluczowe jest jednak zachowanie transparentności i przestrzeganie przepisów prawa.

Czy istnieją branże, dla których międzynarodowa optymalizacja podatkowa jest szczególnie korzystna?

Optymalizacja podatkowa może przynieść korzyści firmom z każdej branży, ale szczególnie korzystna może być dla przedsiębiorstw o wysokiej rentowności, dużych inwestycjach kapitałowych, a także tych działających na rynkach międzynarodowych, gdzie zastosowanie różnych reżimów podatkowych może znacząco wpłynąć na ostateczne obciążenie podatkowe.

Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć proces optymalizacji podatkowej?

Pierwszym krokiem jest dokładna analiza obecnej sytuacji podatkowej firmy oraz zrozumienie przepisów prawa, które mają zastosowanie do jej działalności. Następnie warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże zidentyfikować możliwe obszary optymalizacji i zaplanować dalsze działania. Ważne jest również bieżące śledzenie zmian w przepisach podatkowych, aby móc szybko reagować i dostosowywać strategię optymalizacji podatkowej.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance