Międzynarodowe planowanie podatkowe

Międzynarodowe planowanie podatkowe
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Międzynarodowe planowanie podatkowe to podejmowanie zgodnych z prawem działań, w ramach których przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania. Podkreślamy, że działania takie są w pełni legalne – potwierdzenia ich legalności można domagać się poprzez uzyskanie opinii zabezpieczającej.

Krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe

Optymalizacji podatkowej dokonywać można z zastosowaniem metod krajowych (np. powołując do życia np. tzw. wehikuły podatkowe – spółki z o.o. czy spółki komandytowe) lub też metod międzynarodowych – np. powołując do życia schematy z udziałem podmiotów zagranicznych.

Zamów konsultację już teraz

Metody działania podatników

Przy analizie czy działalność gospodarcza może być poddana optymalizacji podatkowej uwzględnia się:

 • rezydencję podatkową beneficjenta / udziałowca spółki – głównie ze względu na zasady opodatkowania udziałowców zagranicznych spółek kontrolowanych oraz instytucję agenta zależnego;
 • siedzibę spółki (konkretnie kraj lokalizacji siedziby w celu ustalenia czy np. dane państwo należy do tzw. rajów podatkowych;
 • stawkę podatkową – poniżej określonej w ustawie wartości należy dokonać analizy pod kątem zastosowania CFC;
 • charakter działalności – np. czy działalność będzie dot. uzyskiwania dochodów pasywnych czy też aktywnych;
 • kto należy do naszych odbiorców oraz dostawców – czynnik zagraniczny zwiększa szansę na skuteczną optymalizację;
 • fakt czy planujemy prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej (ze względu na klauzulę unikania opodatkowania);
 • ilość udziałowców;
 • wielkość przychodu a także spodziewanej korzyści podatkowej;
 • termin niezbędny na uzyskanie indywidualnej interpretacji lub opinii zabezpieczającej;
 • poziom zatrudnienia;
 • kompetencje managera (beneficjenta) oraz jego dotychczasową historię biznesową – ze względu na wymogi bankowe;
 • wiek klienta (niestety ma to znaczenie dla banków);
 • oraz inne.

Motywacja podatników

Optymalizacja podatkowa często wiąże się z ryzykiem negatywnej oceny zachowania podatnika przez organy podatkowy – wynika to głównie z pro-fiskalnego nastawienia aparatu skarbowego oraz niedoskonałości krajowych rozwiązań prawnych. Podatnicy przedstawiają następujące argumenty w celu wykorzystywania struktur międzynarodowych

 • niepewność prawa – ciągłe zmiany przepisów;
 • trudności interpretacyjne;
 • opresyjność organów skarbowych;
 • wspomniany wyżej pro-fiskalizm;
 • nadmierna biurokracja i rygoryzm;
 • zbyt wysokie kształtowanie podstawy opodatkowania względem faktycznego, niepodatkowego dochodu (ograniczenia dot. amortyzacji, leasingu pojazdów itp);
 • występowanie instytucji zaliczek w podatkach dochodowych (nieznane na Malcie, Cyprze, Anglii);
 • nienajlepsza renoma polski wśród zachodnich odbiorców towarów i usług;
 • sytuacja geopolityczna.

Czy warto stosować optymalizację podatkową?

Bez wątpienia optymalizacja nie powinna stać się centralnym punktem działań podatnika – w końcu podatki to rzecz wtórna – najpierw musi pojawić się sukces biznesowy w postaci udanego pomysłu oraz strumieniu środków płynących do kieszeni podatnika. O optymalizacji warto pomyśleć, gdy działalność nabiera rozpędu – tj. wykracza poza granice kraju, czy też dywersyfikuje się pionowo i poziomo (np. przy podziale działalności na produkcję i dystrybucję). Zapraszamy do skontaktowania się z nami celem otrzymania wstępnej propozycji przeprowadzenia optymalizacji podatkowej Państwa przedsięwzięcia. Zapytania mogą dotyczyć zarówno bieżących dochodów, jak i wynagradzania osób zarządzających przedsiębiorstwem, czy też konkretnych transakcji – np. zbycia udziałów, optymalizacji kwestii licencjonowania praw własności przemysłowej, praw autorskich lub usług niematerialnych.

O czym musisz pamiętać restrukturyzując swój biznes?

 • CFC (podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej);
 • zasady rezydencji podatkowej spółek zagranicznych;
 • exit tax;
 • podatek u źródła;
 • ceny transferowe;
 • przepisy antyrajowe;
 • klauzula ogólna i szczególne przeciwko unikaniu opodatkowania;
 • MDR;
 • automatyczna wymiana informacji w sprawach bankowych i podatkowych;
 • zasady ujmowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów;
 • dochody przerzucone;
 • ukryta dywidenda od 2023r.;
 • i inne!

Sprawdź naszą usługę dot. optymalizacji podatkowej.

Wyróżniony ekespert

<br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $fullname in <b>/home/ebwhjzgwhy/domains/spolki.cgolegal.pl/public_html/wp-content/uploads/cache/136c5961c23f8bf63e4454eece6364a99e48530f.php</b> on line <b>45</b><br />
”
class=”lazyload”></figure><div class=

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance