Spółka w Szwajcarii – dlaczego warto założyć firmę w Szwajcarii?

Spółka w Szwajcarii – dlaczego warto założyć firmę w Szwajcarii?
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

Ogólne informacje

 • 11%
  Stawka podatkowa
 • 5 dni
  Czas założenia spółki
 • 20000 CHF
  Kapitał minimalny

Spółka w Szwajcarii

Państwo Helwetów znane jest ze swojego przyjaznego systemu finansowego i tajemnicy bankowej. Osoby oraz przedsiębiorstwa o globalnej reputacji wybierają Szwajcarię także ze względu na konkurencyjną, stabilną gospodarkę, praworządność czy wykwalifikowaną siłę roboczą. Zalet tego państwa jest więcej, a wszystkie one sprawiają, że nie brakuje chętnych, aby założyć i prowadzić spółkę w Szwajcarii. Z tego wpisu dowiesz się jakie są wady i zalety firmy w Szwajcarii i czy warto ją założyć.

Spółka w Szwajcarii: kto może założyć firmę?

Obowiązujące w Szwajcarii prawo umożliwia zakładanie firm zagranicznym rezydentom. W celu rozpoczęcia działalności należy spełnić określone wymagania, które różnią się w zależności od obywatelstwa.

Łatwiejszą drogę do otwarcia spółki w Szwajcarii mają obywatele Unii Europejskiej i EFTA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W celu założenia firmy trzeba zarejestrować się w lokalnym kantonie, aby uzyskać stosowne pozwolenie. W kolejnym kroku należy przedstawić dowód prowadzenia działalności np. numer VAT, szczegółowy biznesplan czy wpis do rejestru handlowego. Po dopełnieniu formalności spółka zostaje formalnie zawiązana.

Obywatele spoza UE/EFTA muszą uzyskać zezwolenie na pobyt. W tym celu należy złożyć wniosek do lokalnych władz kantonalnych. Jednak wymagań jest więcej i dotyczą one np. konieczności udowodnienia, że biznes przyniesie korzyści dla szwajcarskiego rynku pracy. Co istotne, osoba spoza UE/EFTA będąca w związku małżeńskim z obywatelem Szwajcarii lub stałym rezydentem nie musi trzymać się wspomnianych wytycznych.

Spółka w Szwajcarii powinna spełniać określone wymagania, w tym finansowe. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona jest od typu zakładanej firmy i jej struktury prawnej. O formalności możesz zadbać we własnym zakresie, ale nasi doświadczeni pracownicy chętnie zrobią to za Ciebie. Skontaktuj się z nami.

Struktury prawne firm w Szwajcarii

Forma prowadzonej działalności wpływa na wiele elementów prowadzonego biznesu. Zależy od tego wysokość kapitału zakładowego i podatków, a także powszechnie znana oraz szanowana tajemnica bankowa. Dlatego wybór struktury biznesowej to ważna decyzja, którą warto dobrze przeanalizować.

Formy prawne firm w Szwajcarii:

 • firma jednoosobowa lub jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • spółka jawna;
 • spółka komandytowa;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/spółka akcyjna (SA/AG);
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH/Sarl);
 • spółdzielnia.

Większość Klientów wybiera dwie struktury biznesowe: odpowiednik polskiej spółki z o.o. (GmbH) lub polskiej spółki akcyjnej (AG). Do otwarcia GmbH potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości 20 000 CHF, a w przypadku AG – 100 000 CHF. Wśród tych dwóch form dominują spółki akcyjne. Dzieje się tak dlatego, że umożliwiają one zachowanie pełnej anonimowości przez fakt emisji akcji na okaziciela.

Zdobycie rezydencji podatkowej w Szwajcarii i utrata polskiego odpowiednika daje możliwość uzyskania pełnej anonimowości co do Twojej osoby i sytuacji finansowej w stosunku do władz państw trzecich, w tym Polski.

Spółka w Szwajcarii to rozwiązanie, po które sięgają głównie osoby zamożne. Najczęściej rejestracja firmy w państwie Helwetów wiąże się jednocześnie z transferem majątku do tamtejszych banków.

Firmowe podatki w Szwajcarii

Wszystkie przedsiębiorstwa będące podmiotami prawnymi, jak chociażby GmbH, muszą płacić podatek od osób prawnych w Szwajcarii. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka jawna odprowadzają podatek dochodowy od indywidualnego udziału w zyskach.

Z kolei w przypadku zagranicznych firm i spółek zależnych w Szwajcarii zobowiązanie podatkowe powstaje od dochodu uzyskanego w tym państwie. Państwo Helwetów podpisało wiele umów, które pozwaliły uniknąć podwójnego opodatkowania.

W Szwajcarii podatki od osób prawnych pobiera się na poziomie kantonalnym i federalnym. Warto podkreślić, że istnieje szereg zwolnień, potrąceń oraz kredytów, o które można się ubiegać. Warunki ich przyznawania i wysokość uzależnione są od zasad obowiązujących w konkretnym kantonie.

Firma uzyskująca obroty powyżej 100 000 CHF musi zarejestrować się jako płatnik VAT. W 2021 r. stawka tego podatku wynosiła w Szwajcarii 7,7%. Należy zauważyć, że w przypadku niektórych towarów, jak np. żywność i książki, jest ona obniżona. Spółka z obrotami poniżej 100 000 CHF może, ale nie musi zarejestrować się jako płatnik VAT.

Chcesz pozbyć się wysokich podatków? Myślisz o większej anonimowości i poufności w kwestii swoich finansów? Wiemy, jak Ci pomóc. Zostaw swój kontakt, a my oddzwonimy do Ciebie.

Spółka w Szwajcarii i kwestie administracyjne

Firmy działające w Szwajcarii są zobligowane do prowadzenia i przechowywania ewidencji swoich rachunków przez dziesięć lat. Jednak szczegółowość gromadzonych informacji uzależniona jest od wielkości firmy.

Zakres prowadzenia księgowości

Firmy zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych:Firmy, które mogą prowadzić księgowość metodą kasową (wyłącznie ewidencja przychodów i kosztów):
Osoby prowadzące jednoosobową działalność i spółki osobowe, które wypracowały przychody ze sprzedaży w minionym roku obrotowym na poziomie minimum 500 000 CHF.Osoby prowadzące jednoosobową działalność i spółki osobowe, które wypracowały przychody ze sprzedaży poniżej 500 000 CHF.
Osoby prawne – spółki, fundacje i stowarzyszenia.Stowarzyszenia i fundacje, które nie muszą być wpisane do rejestru handlowego.
Fundacje zwolnione z wymogów audytu zgodnie z art. 83b.2 szwajcarskiego kodeksu cywilnego.
Spółka w Szwajcarii – księgowość

Wszystkie podmioty prawne w Szwajcarii muszą przeprowadzać coroczny audyt. Wyjątkiem są firmy, które mają mniej niż 10 pracowników, a ich właściciele jednogłośnie decydują się na rezygnację z badania. Mniejsze firmy przechodzą uproszczoną ocenę. Sytuacja się zmienia, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia tzw. pełnego audytu. Kiedy należy go wykonać?

W przypadku pełnego audytu należy spełnić 2 z 3 poniższych kryteriów:

 • suma bilansowa 20 mln CHF;
 • przychód 40 mln CHF;
 • 250 pełnoetatowych pracowników.

Jeśli spełniony jest tylko jeden warunek, podmiot nie musi wykonywać kompleksowego audytu – wystarczy wariant uproszczony. Można też całkowicie zrezygnować z jego przeprowadzania.

Spółka w Szwajcarii: Wymagania dotyczące rejestracji firmy

Każda firma w Szwajcarii musi zarejestrować swoją nazwę. Służy do tego platforma internetowa EasyGov. Nazwa przedsiębiorstwa powinna być unikatowa, a listę już zarejestrowanych znaleźć można w centralnym indeksie nazw firm.

Nazwy działalności jednoosobowych muszą zawierać nazwisko założyciela. Z kolei w nazwie spółki powinno znaleźć się nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników. W momencie rejestracji Twoja firma zostaje automatycznie wpisana do Szwajcarskiego Rejestru Firm i Przedsiębiorców (BER), uzyskuje też indywidualny numer identyfikacyjny (UID).

W Szwajcarii istnieje rejestr handlowy. Muszą się w nim znaleźć wszystkie firmy, które mają obroty poniżej 100 000 CHF. Z tego obowiązku wyłączone są jednoosobowe działalności gospodarcze. Wymagania co do informacji na temat spółki zależą od formy prawnej.

Spółka w Szwajcarii musi być zarejestrowana, aby uzyskać ubezpieczenie społeczne i podatek. Podmiot ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia biznesowego. W niektórych branżach wymagane jest zdobycie licencji lub pozwolenia na prowadzenie działalności.

Rejestracja spółek w Szwajcarii

W państwie Helwetów tajemnica bankowa, poufność i anonimowość to główne cnoty. Jednocześnie Szwajcaria ma jeden z najstarszych, a zarazem najbardziej stabilnych systemów bankowych na świecie. To świetne miejsce do prowadzenia firmy. Znajdziesz tu prosty i transparentny system podatkowy.

Po założeniu spółki istnieje możliwość ubiegania się o rezydencję w Szwajcariiktórą uzyskuje się już po upływie 30 dni. Dzięki uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego Szwajcarii, prowadząc tam spółkę akcyjną, możesz zachować pełną anonimowość.

Spółka w Szwajcarii daje znaczne korzyści, może też zapewnić anonimowość i pozytywnie wpłynąć na wizerunek prowadzonej przez Ciebie działalności. W przyjaznym otoczeniu biznesowym i podatkowym prowadzenie firmy jest dużo prostsze.

Szukasz bezpiecznego miejsca dla swoich pieniędzy? Potrzebujesz większej anonimowości? Skorzystaj z przywilejów, jakie daje szwajcarska bankowość i stabilny system polityczny. Postaw na prestiż oraz sięgnij po nowe możliwości, a my zajmiemy się formalnościami. Skontaktuj się z nami.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Rejestrację spółki rozpoczynamy od wpłacenia kapitału na tymczasowe konto bankowe spółki.
 • Następnie należy sporządzić akt założycielski wraz z statutem spółki, które muszą zostać potwierdzone notarialnie – czynność tą realizujemy w trakcie wizyty w Szwajcarii jednocześnie łącząc procedurę otwarcia spółki z meldunkiem w wybranym kantonie.
 • Dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację należy złożyć w Rejestrze Handlowym.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki (może być to osoba fizyczna lub prawna). Oczywiście dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Minimum jeden członek zarządu. Członkowie zarządu mogą reprezentować firmę na zewnątrz. Przynajmniej jeden reprezentant musi mieszkać w Szwajcarii – istnieje możliwość zatrudnienia dyrektora nominowanego.

Nadzór:

Nadzór nad firmą sprawują audytorzy. Są oni powoływani kiedy spółka przez dwa następujące po sobie lata spełnia 2 z 3 warunków: wartość wszystkich aktywów przekracza 20 milionów CHF; osiąga zyski na poziomie 40 milionów CHF; średnio w ciągu roku zatrudnia minimum 250 pracowników.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy – siedzibę w którymś z kantonów Szwajcarii. Wybór kantonu ma daleko idące skutki – decyduje o języku urzędowym spółki, jej opodatkowaniu oraz prawie publicznym rządzącym jej funkcjonowaniem. Rekomendujemy otwarcie spółki z kantonach Glarus lub Appenzell ze względu na niską stawkę podatku dochodowego od osób prawnych.

Termin:

Czas założenia spółki to około 5 dni roboczych

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 20000 CHF i musi on być wpłacony w całości w momencie rejestracji spółki.

Podatki i finanse

W Szwajcarii podatek od osób prawnych jest pobierany na dwóch poziomach: rządowym (8,5%) i kantonów. Dochody szwajcarskich spółek (lub spółek zależnych) podlegają tej samej rządowej stawce podatku, natomiast na poziomie kantonów stawki się różnią. Rejestrujemy spółki w kilku kantonach. Najchętniej wybierane to Zurych z efektywną stawką podatku (w tym podatku federalnego) to Zug, Glarus i Appenzell. W praktyce spółki naszych klientów opodatkowane są 13% podatkiem od dochodów od osób prawnych. W Szwajcarii nie obowiązują przepisy CFC, a rezydenci podatkowi Szwajcarii cieszą się zwolnieniem z podatku zysków kapitałowych (wykorzystywane przez posiadaczy kryptowalut) oraz preferencyjnym opodatkowaniem dywidendy (podatek od dywidendy kalkulowany od 60% kwoty wypłaconej dywidendy).

W Szwajcarii oficjalne wsparcie dla inwestycji na poziomie rządowym jest niewielkie. Jednakże rząd oferuje dofinansowane w 25% pożyczki na wydatki infrastrukturalne (turystyka, komunikacja i szkolenia). Władze kantonów proponują wiele ulg podatkowych, zwłaszcza w regionach rolniczych.

Księgowość

Spółka szwajcarska musi prowadzić rachunkowość oraz sporządzać coroczne sprawozdania finansowe. W Szwajcarii wydatki prywatne często mogą być zaliczane do kosztów uzyskana przychodów spółki szwajcarskiej – nawet wydatki na pojazd prywatny są w pełni odliczane od dochodu.

Stawka podatku:• Podatek dochodowy: 12% – 24% (podatek federalny + kantonu), Minimalny podatek od spółek GmbH i AG w wysokości 1092 € w pierwszym roku, 1750 € od spółek GmbH w drugim roku i 3500 € od spółek AG.
• Podatek od zysków kapitałowych: 25%
• Należności licencyjne 20%
• Przychód spółek zagranicznych: 25%
• Podatek lokalny (pracownicy): 3% wynagrodzenia brutto
• VAT: 7,7% Brak podatku majątkowego lub od osób prawnych.
Kapitał minimalnyMinimum 20000 CHF – GmbH, 100 000 CHF – AG
UdziałowcyMinimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcyTak. Przy spółce AG i akcjach na okaziciela oraz zmianie rezydencji podatkowej – pełna anonimowość
ZarządWymagany miejscowy dyrektor
Holding zagranicznyTak
Rezydencja podatkowa os. fiz. zatrudnienie we własnej spółce (pensja min. 4000 CHF / mies.), ewentualnie na zasadzie – self sufficient, tj. posiadania środków na utrzymanie
Termin5 dni od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaAdres firmy, wirtualne biuro w wybranym kantonie
KsięgowośćProwadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe roczne sprawozdania finansowe.
Spółka w Szwajcarii – ogólne informacje

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Szwajcarskie prawo pracy jest bardzo liberalne. Firmy mogą zatrudniać i zwalniać pracowników wedle własnego uznania.

Czas pracy:

Maksymalny czas pracy wacha się od 45 do 50 godzin tygodniowo w zależności od zajmowanego stanowiska i sektora gospodarki w jakim działa firma. Układy zbiorowe lub indywidualne umowy o pracę mogą zmniejszyć liczbę godzin nawet do 43 tygodniowo. Pracodawca musi przyznać pracownikowi 4- tygodni płatnego urlopu.

Płace:

Warto pamiętać, że w Szwajcarii minimalne wynagrodzenie za pracę przekracza 3000 CHF / mies. Tam gdzie nie działają związki zawodowe wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i są zależne od panujących warunków ekonomicznych. W pozostałych przypadkach stawki są ustalane przez układy zbiorowe.

Ubezpieczenia społeczne:

Federalne ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla całego personelu. Składka wynosi 10.3% rocznego wynagrodzenia brutto i jest równo podzielona między pracownika i pracodawcę.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych. Wkład wynosi 2,2% dla wynagrodzenia do 126000 CHF a 1% powyżej tej kwoty i jest on równo podzielony między pracownika i pracodawcę.

W każdym kantonie obowiązkowe są zasiłki rodzinne. Wysokość składek na nie zależy od kantonu.

Ubezpieczenie zdrowotne również jest obowiązkowe ale organizowane jest prywatnie na indywidualnych zasadach.

Rozwiązanie stosunku zatrudnienia:

Nie ma żadnych restrykcji w przypadku zwolnienia. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc dla pracowników, którzy przepracowali mniej niż rok, 2 miesiące dla zatrudnionych do 9 lat oraz 3 miesiące dla tych, którzy pracują dłużej niż 9 lat. Termin wymówienia może wydłużony za porozumieniem stron i liczy się go od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Jeżeli pracodawca planuje grupowe zwolnienia, musi to najpierw skonsultować z podwładnymi. Firmy zazwyczaj oferują hojne odprawy dla zwalnianych pracowników (zwłaszcza gdy powodem jest restrukturyzacja).

Pozostałe informacje

Szwajcaria wybierana jest przez wymagających klientów, którzy cenią sobie atuty tej jurysdykcji, tj. renomę, przejrzysty system podatkowy i legendarny wręcz system bankowy. Wielu inwestorów łączy otwarcie spółki szwajcarskiej ze zmianą rezydencji podatkowej – koszt uzyskania rezydencji i wynajmu mieszkania może okazać się konkurencyjny porównując go z takimi krajami jak Malta, Cypr czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednocześnie korzyści osobiste (poziom życia, jakość usług publicznych), a także reputacja osoby będącej szwajcarskim rezydentem podatkowym będzie zawsze dodatkowym atutem w kontaktach biznesowych i w trakcie potencjalnych kontroli podatkowych.

Śledź nasze aktualności aby dowiedzieć się więcej o naszej jurysdykcji:

https://cgolegal.pl/2021/10/szwajcaria-w-obawie-przed-kryptowalutami-finma-zaostrza-zasady-aml/

Chcesz założyć spółkę w Szwajcarii?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekesper

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance