Spółka offshore w Singapurze – dlaczego warto założyć spółkę w Singapurze?

Spółka offshore w Singapurze – dlaczego warto założyć spółkę w Singapurze?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 0%
  Stawka podatkowa
 • 15 dni
  Czas założenia spółki
 • Brak
  Kapitał minimalny

Singapur jest czwartym centrum finansowym świata, jako lider nowoczesnej infrastruktury i technologiczny potentat będzie dla Twojej działalności prestiżową wizytówką. W ramach korzystnego opodatkowania, Singapur oferuje system podatkowy oparty na zasadzie terytorialnej – co to oznacza? Płacisz podatek dochodowy jeżeli dochód uzyskujesz z terytorium Singapuru. Dla porównania – w przypadku spółki polskiej opodatkowuje się cały dochód – niezależnie czy pochodzi z terytorium RP, czy też nie.

Singapur jest szczególnie polecany spółkom holdingowym i handlowym. 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ ROZWAŻAJĄC ZAŁOŻENIE SPÓŁKI W SINGAPURZE?

Singapur nadaje się do wszelkiej działalności biznesowej. Jest to lokalizacja oferująca atrakcyjne warunki podatkowe jak i jedyną w swoim rodzaju reputację.
Singapur stosuje różnego rodzaju zachęty dla inwestorów zagranicznych takie jak:

 • International Headquarters Award (IHQ) – pozwalający zagranicznym firmom, które zdecydują się zarządzać swoją działalnością z Singapuru, obniżyć podatek do 15% (z 17%).
 • Global Trader Programme – pozwala obniżyć podatek dochodowy firmom zarejestrowanym
  w Singapurze i zaangażowanym w międzynarodowy oraz regionalny handel (obrót pow. USD 100 mln)
 • Rada Rozwoju Gospodarczego Singapuru (Economic Development Board) – może uznać niektóre rodzaje działalności, które w Singapurze nie są obecne w wystarczającym rozmiarze, za priorytetowe. Firmy prowadzące taką działalność mogą liczyć na ulgi podatkowe przez nawet 15 lat
 • Zamożne osoby prywatne posiadające osobiste aktywa o wartości netto co najmniej 20 mln dolarów singapurskich mogą, po spełnieniu pewnych warunków, otrzymać status miejsca stałego zamieszkania w Singapurze i korzystać z singapurskich stawek podatku dochodowego

Stawka podatku od osób prawnych w Singapurze jest jedną z najniższych w regionie Azji i Pacyfiku. Obecnie stawka podatku od osób prawnych w Singapurze wynosi 17%.

System podatkowy Singapuru ma terytorialny charakter. Oznacza to, że podatek dochodowy jest pobierany od dochodów netto spółek pochodzących ze źródeł ulokowanych w Singapurze oraz od dochodów pochodzących ze źródeł obcych w razie przekazania ich do Singapuru. Spółki singapurskie będące nierezydentami, jak również inne działalności biznesowe są opodatkowane na takich samych zasadach.

Podczas uzyskiwania dochodów podlegających obciążeniu podatkiem, koszty poniesione w całości i wyłącznie w celu generowania dochodu można odliczyć od przychodu. Generalnie, kosztu nie będzie można odliczyć, jeśli:

(A) jest to zabronione zgodnie z ustawą o podatku dochodowym;

(B) jest on w naturze; lub

(C) jest to zobowiązanie warunkowe.

W Singapurze nie ma podatku od zysków kapitałowych.
Singapur posiada monistyczny system opodatkowania osób prawnych. W ramach tego systemu, podatek dochodowy płacony od normalnego dochodu spółki podlegającego opodatkowaniu jest podatkiem ostatecznym i wspólnicy nie mają obowiązku odprowadzania podatku od dochodów z dywidend.

Singapur nie nakłada podatku u źródła od dywidend.

Odsetki, należności licencyjne lub płatności za wynajem sprzętu dokonywane na rzecz nierezydentów podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 15%.

KAPITAŁ MINIMALNY

Singapur nie nakłada obowiązku zakładania spółek z kapitałem minimalnym.

KONTO BANKOWE

Dla Państwa spółki zostanie utworzone konto bankowe wraz z internetowym dostępem, kartą VISA lub MasterCardATM.

ZARZĄD i UDZIAŁOWCY

Zarząd spółki może być dowolnego pochodzenia, a usługi tzw. dyrektorów nominowanych odpowiedzialnych za kierowanie spółką zapewnią Państwu dodatkową poufność. Usługi udziałowców nominowanych (tzw. nominee shareholder) to kolejne z rozwiązań gwarantujących zachowanie poufności i anonimowości.

REJESTRACJA SPÓŁEK W SINGAPURZE

Chcesz założyć spółkę w Singapurze bądź dowiedzieć się więcej na temat systemu podatkowego lub zasad uzyskiwania rezydencji podatkowej? Świetnie trafiłeś, nasza kancelaria już od ponad 10 lata pomaga klientom w zakładaniu i prowadzeniu spółek za granicą – jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Zarezerwowanie i zatwierdzenie nazwy firmy w rejestrze handlowych.
 • Złożenie wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem rejestracyjnym do ACRA.

Wymagane dokumenty:

 • Paszport beneficjenta rzeczywistego spółki;
 • Rachunek za media (prąd, gaz, woda) beneficjenta rzeczywistego;
 • opinia bankowa dot. beneficjenta.

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden udziałowiec do założenia spółki, maksymalnie może być ich 50. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy, wymaga się aby co najmniej 51% udziałów w spółce należało do rezydenta Singapuru.

Zarząd:

Wymagany jest minimum jeden dyrektor do prowadzenia firmy, może być nim udziałowiec. Przynajmniej jeden dyrektor musi być rezydentem Singapuru. Konieczne jest również powołanie sekretarza (który również musi być rezydentem), jeżeli firma ma tylko jednego dyrektora, nie może on być jednocześnie sekretarzem.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Singapuru, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 2 tygodni.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Stawka podatku od osób prawnych w Singapurze jest jedną z najniższych w regionie Azji i Pacyfiku. Obecnie stawka podatku od osób prawnych w Singapurze wynosi 17%. System podatkowy Singapuru ma terytorialny charakter. Oznacza to, że podatek dochodowy jest pobierany od dochodów netto spółek pochodzących ze źródeł ulokowanych w Singapurze oraz od dochodów pochodzących ze źródeł obcych w razie przekazania ich do Singapuru. Spółki singapurskie będące nierezydentami, jak również inne działalności biznesowe są opodatkowane na takich samych zasadach.

Podczas uzyskiwania dochodów podlegających obciążeniu podatkiem, koszty poniesione w całości i wyłącznie w celu generowania dochodu można odliczyć od przychodu. Generalnie, kosztu nie będzie można odliczyć, jeśli:

 • jest to zabronione zgodnie z ustawą o podatku dochodowym;
 • jest on w naturze; lub
 • jest to zobowiązanie warunkowe.

W Singapurze nie ma podatku od zysków kapitałowych. Singapur posiada monistyczny system opodatkowania osób prawnych. W ramach tego systemu, podatek dochodowy płacony od normalnego dochodu spółki podlegającego opodatkowaniu jest podatkiem ostatecznym i wspólnicy nie mają obowiązku odprowadzania podatku od dochodów z dywidend. Singapur nie nakłada podatku u źródła od dywidend. Odsetki, należności licencyjne lub płatności za wynajem sprzętu dokonywane na rzecz nierezydentów podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 15%.

Pełne zwolnienie z podatku

Pełne zwolnienie z podatku od osób prawnych przyznawane będzie w przypadku normalnych, podlegających opodatkowaniu dochodów kwalifikującego się przedsiębiorstwa do kwoty  $100,000, na pierwsze trzy kolejne lata, w których spółka ma obowiązek rozliczania podatku. Ponadto, dodatkowe  50% zwolnienie  z podatku przyznane będzie na dalszy podlegający opodatkowaniu dochód spółki w wysokości do $200 000. Aby zakwalifikować się do pełnego zwolnienia z podatku od osób prawnych na dany rok w ramach przedstawionego programu, spółka musi:

 • być spółką założoną w Singapurze
 • posiadać status rezydenta podatkowego w Singapurze na dany
 • mieć nie więcej niż 20 wspólników w okresie bazowym, za który w danym roku opłacony ma być podatek;
 • jej wspólnicy muszą być podmiotami indywidualnymi w okresie bazowym, za który w danym roku opłacony ma być podatek.

Efektywna stawka podatkowa może zatem zostać podsumowana w następujący sposób:

 • Pierwsze $100 000 dochodu – brak
 • Następne $200 000 dochodu – 8,5%
 • Stawka podatku od dochodu w zakresie przekraczającym $ 300 000 – 17%

Spółki, które nie kwalifikują się do pełnego  zwolnienia podatkowego, będą podlegały opodatkowaniu na podstawie częściowego zwolnienia z podatku od osób prawnych.

Częściowe zwolnienie z podatku

Częściowe zwolnienie dochodu spółki podlegającego opodatkowaniu do wysokości $300 000 (innego niż dywidendy singapurskie), podlegającego podatkowi od osób prawnych według normalnej stawki, przedstawia się w następujący sposób:

 • do wysokości pierwszych $10 000, 75% dochodu jest zwolnione z podatku;
 • do wysokości kolejnych $290 000, 50% dochodów jest zwolnione z podatku.

Tak więc skuteczną stawkę podatkową po pierwszych trzech latach (w przypadku spółki, która nie kwalifikuje się do pełnego zwolnienia podatkowego) można podsumować następująco:

Dochód podlegający obciążeniu podatkiem / skuteczna stawka podatkowa:

 • Pierwsze $10 000 – stawka 4,5%
 • Następne $290 000 – stawka 8,5%
 • Kwota powyżej $300 000 – stawka 17%

Spółka będąca rezydentem w Singapurze może korzystać ze zwolnienia podatkowego z dywidend zagranicznych, zysków oddziałów zagranicznych oraz dochodów z usług zagranicznych, które są przenoszone do Singapuru. Przed zmianą, każdy dochód uzyskany lub otrzymany przez spółkę będącą rezydentem w Singapurze podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Singapurze. Aby zakwalifikować się do zwolnienia od podatku dochodów ze źródeł zagranicznych:

 • najwyższa stawka podatku od osób prawnych w kraju obcym (stawka zasadnicza), z którego uzyskiwany jest dochód, wynosi co najmniej 15% w roku, w którym uzyskany został dochód, oraz
 • dochody pochodzące z zagranicznych źródeł zostały poddane opodatkowaniu w kraju, z którego zostały uzyskane

Definicja dochodu zagranicznego:

Dywidenda jest uznawana za pochodzącą z zagranicy, jeśli jest wypłacana przez spółkę, która nie jest rezydentem podatkowym w Singapurze. Zasada ta ma zastosowanie nawet jeśli otrzymana dywidenda może stanowić dochód z działalności handlowej lub biznesowej prowadzonej w Singapurze przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Singapurze. Ponadto, nie ma wymogu posiadania udziałów, aby być zwolnionym z podatku od dywidendy zagranicznej.

Oddział zagraniczny odnosi się do działalności gospodarczej spółki zarejestrowanej jako oddział (tzn. nie dotyczy spółki założonej za granicą) w obcej jurysdykcji. Zysk oddziału zagranicznego dotyczy zysku z działalności handlowej lub biznesowej prowadzonej przez oddział zagraniczny. Nie obejmuje dochodów niehandlowych (takich jak dochody odsetkowe lub dochód z tytułu praw autorskich) oddziału zagranicznego.

Dochód z usług (w odróżnieniu od dochodów z pracy) odnosi się do usług profesjonalnych, technicznych, doradczych lub innych świadczonych przez daną osobę w trakcie jej działalności handlowej, zawodowej lub działalności gospodarczej. Dochody z usług uznaje się za pochodzące z zagranicy, jeśli usługa jest świadczona za pośrednictwem stałego miejsca pracy (prowadzenia działalności) w obcym kraju.

Jak wspomniano powyżej, system podatkowy w Singapurze jest systemem terytorialnym i dochód zagranicznym podlega opodatkowaniu w Singapurze, jeśli zostanie przeniesiony do Singapuru. Dochód zagraniczny, który pozostaje poza Singapurem, nie podlega opodatkowaniu w Singapurze. Oprócz zwolnienia podatkowego dochodów pochodzących z zagranicznych źródeł, wspomnianego powyżej, Singapur jest atrakcyjny również jako miejsce prowadzenia spółki holdingowej, ponieważ przyznawana jest tam ulga podatkowa ze względu na podatek zapłacony za granicą. Oznacza to, że pomimo iż dywidendy otrzymane w Singapurze przez spółki będące rezydentami singapurskimi podlegają opodatkowaniu w Singapurze, przyznana może być ulga podatkowa ze względu na opłacony podatek zagraniczny. Ulgi podatkowe mogą obejmować zagraniczny podatek płacony od zysków korporacyjnych, z których wypłacono dywidendę zagraniczną. W związku z tym, w sytuacji gdy ulgi podatkowe na podatki zagraniczne przekraczają w sumie 20%, w Singapurze nie ma obowiązku uiszczenia podatku od dywidendy.

Ulgi te sprawiają, że Singapur stanowi atrakcyjne miejsce dla  inwestycji zagranicznych. Jeśli dochody z zagranicznych źródeł zostały już opodatkowane podatkiem w wysokości 18% lub wyższym w innym kraju, spółka  nie płaci żadnego podatku od tego dochodu w Singapurze i może wypłacić dywidendy z tych dochodów swoim udziałowcom na zasadzie zwolnienia z podatku.

Ponieważ Singapur nie opodatkowuje zysków kapitałowych, dodatkowe korzyści mogą powstać w związku ze zbyciem inwestycji w zagranicznej firmie.

Spółka jest rezydentem w Singapurze, jeśli w Singapurze prowadzone jest centralne zarządzanie spółką i kontrola jej działalności. Zważywszy, że takie zarządzanie i kontrola zwykle powierza się zarządowi, spółka generalnie traktowana jest jako rezydent w kraju, w którym odbywają się posiedzenia jej zarządu. Organizowanie posiedzeń zarządu w Singapurze jest najczęściej korzystne, ponieważ stawki podatku dla rezydenta są zazwyczaj niższe niż w przypadku nierezydentów. Ponadto, spółki niebędące rezydentami nie mają prawa do korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Singapur podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, w tym z Polską.

Pozostałe informacje

Serwis nominowany

Zarząd spółki może być dowolnego pochodzenia, a usługi tzw. dyrektorów nominowanych odpowiedzialnych za kierowanie spółką zapewnią Państwu dodatkową poufność. Usługi udziałowców nominowanych (tzw. nominee shareholder) to kolejne z rozwiązań gwarantujących zachowanie poufności i anonimowości.

Audyty

Ostatnie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym spółek w Singapurze zmniejszają obciążenia administracyjne przedsiębiorstw prywatnych, co za tym idzie – mniej firm będzie wymagało przeprowadzania audytu. Nowelizacja Ustawy o spółkach została przyjęta przez parlament w Singapurze dnia 8 października 2014 r., wprowadzając szeroki zakres zmian do ustawy o spółkach singapurskich (CA). Zmiany będą realizowane w dwóch fazach: pierwszy pakiet zmian wejdzie w życie 1 lipca 2015 r .; drugi pakiet wszedł w życie w pierwszym kwartale 2016r. W ramach pierwszej fazy poprawek do Ustawy o spółkach singapurskich, nowelizacja z 2014 r. (ogłoszenie o rozpoczęciu obowiązywania z 2015 r.), znaczna liczba firm, które wcześniej wymagały audytu, nie będzie go już potrzebować. Zmiany wchodzą w życie dla okresów finansowych rozpoczynających się 1 lipca 2015 roku lub później.

Poprzedni wymóg audytuNowy reżim
Wszystkie aktywne spółki, które posiadały akcjonariusza – osobę prawną lub osiągały roczny przychód powyżej 5 mln SGD, wymagały audytu.Wszystkie spółki prywatne, które spełniają definicję „małego przedsiębiorstwa” i wchodzą w skład „małej grupy” w każdym z ostatnich dwóch okresów finansowych, są zwolnione z audytu.

Poprzedni wymóg przeprowadzania audytu

Przed zmianami w Ustawie o spółkach, spółka musiała przeprowadzić kontrolę, jeśli:

 • miała co najmniej jednego akcjonariusza – osobę prawną;
 • miała ponad 20 udziałowców; lub
 • Roczne przychody przekraczały 5 mln SGD

Nieaktywne przedsiębiorstwa zostały zwolnione z tego wymogu.

Nowy reżim

Małe przedsiębiorstwa są zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytu. Zmieniona Ustawa o spółkach wprowadziła nową koncepcję „małego przedsiębiorstwa”, które jest zwolnione z obowiązku audytu. W ramach zmienionej ustawy, spółka może zostać zwolniona z wymogu przeprowadzenia audytu, jeśli kwalifikuje się jako „małe przedsiębiorstwo”. Spółka kwalifikuje się jako „małe przedsiębiorstwo” na dany rok finansowy, jeśli w ciągu ostatnich 2 okresów finansowych spełniła wymagane kryteria. Spółka przestaje zakwalifikować się jako „małe przedsiębiorstwo”, jeśli w ciągu ostatnich 2 okresów finansowych nie spełniła wymaganych kryteriów.

Definicja małego przedsiębiorstwa

Kryteria, które mają zostać spełnione, aby spółka kwalifikowała się jako „małe przedsiębiorstwo”:

 • Jest to spółka prywatna; i
 • Spełniła co najmniej 2 z 3 kryteriów w ciągu ostatnich 2 okresów finansowych:
  • całkowite przychody za okres finansowy ≤ 10 mln SGD
  • aktywa ogółem na dzień rozliczenia okresu finansowego ≤ 10 mln SGD
  • liczba pracowników na dzień rozliczenia okresu finansowego ≤ 50;
 • Jeśli firma należy do grupy spółek, powyższy test musi być spełniony również przez tę grupę (jako całość). Innymi słowy, grupa ta musi również zakwalifikować się jako „mała”, spełniając dwa z trzech kryteriów ilościowych w ujęciu skonsolidowanym w poprzednich dwóch okresach finansowych.

Wcześniej wymóg audytu miał zastosowanie do każdej spółki posiadającej akcjonariusza. Zasada ta już nie obowiązuje, zatem małe przedsiębiorstwo może korzystać ze zwolnienia, niezależnie od tego, czy posiada akcjonariusza czy nie. Firmy zwolnione z audytu są nadal zobowiązane do składania sprawozdań finansowych do Urzędu ds. Rachunkowości i Regulacji Korporacyjnej (ACRA).

Co to oznacza w praktyce:

Wiele przedsiębiorstw będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku przeprowadzania audytu. Powinno to znacznie obniżyć koszty przestrzegania przepisów, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw w pierwszych latach ich działalności handlowej. Audytorzy prywatnych spółek mogą zrezygnować poprzez złożenie wypowiedzenia. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami, audytorzy nie mogli zrezygnować przed upływem ich kadencji, chyba że firma znalazła zastępcę audytora. Zgodnie z nowymi przepisami audytorzy mogą złożyć rezygnację, składając spółce wypowiedzenie, a spółka ma trzy miesiące na ich zastąpienie. Ułatwia to znacznie firmom prywatnym zmianę audytorów. Zmiana nie ma wpływu na audytorów spółek giełdowych lub ich spółek zależnych, które muszą uzyskać zgodę Urzędu ds. Rachunkowości i Regulacji Korporacyjnej, jeśli chcą zrezygnować przed czasem.

Zmiany w emisji udziałów

 • Prywatne przedsiębiorstwa mogą świadczyć pomoc finansową. Przed nowelizacją, Ustawa o spółkach zakazywała spółkom udzielania pomocy finansowej na zakup udziałów w samej spółce lub w jej spółce holdingowej. Zakaz został zniesiony, a prywatna firma może obecnie udzielić w tym celu pomocy finansowej. Jednakże zakaz udzielania pomocy finansowej stosuje się nadal, jeżeli spółka lub którakolwiek z jej spółek holdingowych jest spółką publiczną.
 • Spółki mogą emitować udziały nieodpłatnie – spółka może teraz emitować udziały bez żadnego wynagrodzenia, pod warunkiem że zezwala na to jej akt założycielski i statut. Omawiana poprawka powinna obniżyć związane z tym koszty administracyjne.

Co to oznacza w praktyce:

Spółkom prywatnym łatwiej jest emitować udziały na rzecz pracowników lub osób trzecich poza systemem udziałów pracowniczych. Łatwiej będzie również przeprowadzać transakcje, w których equity – business swap lub equity-debt swap  (tzw. transakcje swapowe) stanowią część wynagrodzenia, skracając czas przeprowadzenia transakcji i zmniejszając koszty prawne.

Zmiana dyrektora spółki i obowiązki sekretarza

Złagodzone warunki ujawniania informacji przez dyrektorów nominowanych. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, dyrektor nominowany potrzebował specjalnego zezwolenia zarządu na ujawnienie udziałowcowi nominującemu informacji, którą posiadał jako dyrektor lub pracownik spółki. Teraz dyrektor nominowany może ujawnić takie informacje za ogólnym zezwoleniem zarządu, pod warunkiem, że ujawnienie jej nie szkodzi spółce. Co to oznacza w praktyce? Powinno to ułatwić przekazywanie informacji w dużych grupach przedsiębiorstw, poprawiając efektywność zarządzania.

Sekretarz firmy nie musi rezydować w siedzibie spółki.

Ta zmiana dotyczy sekretarzy prywatnych firm. Jeśli z sekretarzem łatwo jest się kontaktować telefonicznie lub za pomocą innej metody szybkiej komunikacji, nie musi fizycznie przebywać w siedzibie firmy. Co to oznacza w praktyce? Ta zmiana powinna obniżyć koszty firm, które nie prowadzą rejestru członków w siedzibie firmy.

CGO Legal współpracuje z renomowaną kancelarią z siedzibą w Singapurze specjalizującą się w obsłudze rezydentów polskich – naszych klientów – zapraszamy Państwa do kontaktu.

Chcesz założyć spółkę offshore w Singapurze?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance