Spółka offshore w Ras Al-Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie – dlaczego warto założyć firmę offshore w Ras Al-Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie?

Spółka offshore w Ras Al-Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie – dlaczego warto założyć firmę offshore w Ras Al-Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ogólne informacje

 • 0%
  Stawka podatkowa
 • 2 tygodnie
  Czas założenia spółki
 • 1000 AED
  Kapitał minimalny

Ras Al-Khaimah jest jednym z siedmiu emiratów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Znajduje się 80 km od Dubaju, jest najbardziej liberalnym pośród emiratów i posiada politykę przyciągającą przedsiębiorców podatkiem dochodowym w wysokości 0%. Jest to stosunkowo nowa jurysdykcja offshore konkurująca z Dubajem. Dyrektor i udziałowcy spółki mogą być tutaj dowolnej narodowości, możliwe jest też założenie spółki z emisją udziałów na okaziciela. Pod względem systemu prawnego Ras Al-Khaimah jest częścią Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stabilna sytuacja geopolityczna Emiratów oraz ich wsparcie czynią ją wiodącym centrum przemysłowym. Jest to np. wiodący producent ceramiki na świecie.

O czym należy pamiętać

Ras Al-Khaimah to pro-gospodarcza lokalizacja przyciągająca inwestorów swą elastycznością oraz systemem podatkowym. Rząd i szejk sprzyjają inwestorom zagranicznym, z wyobraźnią starają się przyciągnąć kapitał liberalną polityką, która znosi wszystkie podatki, cła dla spółek. Po olbrzymim wzroście gospodarczym Dubaju i Abu Dhabi, obecnie i Ras Al-Khaimah staje się coraz popularniejsza, w szczególności w sektorze offshore, który przyciągnął już ponad 3000 spółek w ciągu 2 lat.

Warto pamiętać, że Emiraty wprowadził wraz z początkiem 2018 r. podatek VAT do swojego systemu podatkowego. Spółki o obrocie powyżej 375 000 AED mają obowiązek rejestracji do VAT. Stawka VAT wynosi 5%.

Rodzaje spółek

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieją trzy podstawowe rodzaje spółek, które różnią się poszczególnymi wymaganiami przy rejestracjicenami takich usług oraz oczywiście możliwościami w zakresie prowadzenia działalności.

 • Pierwszy ze wspomnianych rodzajów to spółka offshore. Zgodnie z regulacjami prawa międzynarodowego dotyczącymi takich spółek – nie trzeba posiadać wizy na pobyt w danym kraju, aby założyć w nim spółkę offshore. Wszystko dlatego, że spółka ta nie jest uznawana za rezydenta, ale za wirtualną spółkę. Należy jednak pamiętać, że nie można wtedy prowadzić żadnej działalności wewnątrz tego kraju. Klient będzie posiadał 100% udziałów w spółce. Może otworzyć konto bankowe tylko w takim banku, który świadczy usługi bankowości internetowej. Co ważne, aby otworzyć spółkę offshore w ZEA, Klient nie musi przyjeżdżać na miejsce – my będziemy działać w jego imieniu. Wymagane jest natomiast, aby Klient przyjechał do banku celem założenia konta. Spółki offshore powstają także w dwóch innych emiratach, jakimi są Dubaj oraz Ajman. Obie te jurysdykcje wymagają jednak, aby Klient uczestniczył w procesie rejestracji spółki i podpisał się na odpowiednich dokumentach. Ponadto, co roku musi on dostarczyć sprawozdanie przygotowane przez biegłego, aby móc odnowić licencję na prowadzenie działalności. Stanowi to niestety dodatkowy koszt dla Klienta.
 • Drugim typem spółek w ZEA są spółki Free Zone, które podobnie jak offshore są w 100% własnością Klienta. Spółka ta daje Klientowi wizę na pobyt i pracę w ZEA przez okres 3 lat. W tym czasie nie może on jednak pozostawać poza granicami kraju dłużej niż 6 miesięcy. Klient może też otworzyć dla spółki konto bankowe wraz z książeczką czekową, kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. Co istotne, Klient będzie musiał przyjechać do ZEA zarówno dla utworzenia spółki, jak i otwarcia rachunku bankowego. Gdy tylko spółka zostanie utworzona, można już ubiegać się o wizy. Koszt jednej wizy dla rezydenta to wydatek ok. 7500 AED (co równa się ok. 700 USD), a w tej cenie mieści się wniosek, karta imigracyjna, karta zdrowia, dowód osobisty ZEA, zdjęcie odcisków palców, stempel wizowy w paszporcie itp.
 • Trzecim rodzajem spółek jest Mainland lub odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które powstają we współpracy z lokalnymi Emirati. Jest to lokalny partner i będzie on posiadał 51% udziałów w spółce, zaś Klient pozostałe 49% udziałów. W praktyce jest tak tylko na papierze. Klient może dość do porozumienia z lokalnym partnerem i zapłacić umówioną kwotę, aby móc prowadzić działalność z wykorzystaniem części udziałów lokalnego partnera. Dzięki tej formie spółki Klient może prowadzić działalność w dowolnym miejscu nie tylko na obszarze ZEA, ale i całego świata. Zakładając konto bankowe Klient również może mieć dostęp do książeczek czekowych, karty debetowej czy bankowości internetowej. Konieczne jest jednak, aby Klient przyjechał na 10-12 dni do ZEA celem założenia spółki. Koszt to około 75000 AED (co równa się ok. 21000 USD), a cena ta obejmuje opłaty abonamentowe, opłaty sponsora, opłaty administracyjne, opłaty profesjonalnego agenta, wszystkie dokumenty w języku arabskim itp. Powierzchnie biurowe Klient organizuje na własną rękę zgodnie ze swoimi wymaganiami. My możemy w tym jednak pomóc – dzięki współpracy z licznymi agentami nieruchomości. Koszt wizy dla rezydenta do 7500 AED (co równa się ok. 700 USD).

Procedura rejestracji spółki

Założenie spółki IBC w Ras Al Khaimah trwa zwykle około 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów do których należą:

 • potwierdzenie tożsamości – Aktualny, ważny paszport (poświadczona notarialnie kopia musi zawierać narodowość, miejsce i datę urodzenia, numer paszportu, datę jego wygaśnięcia, fotografię oraz podpis)
 • potwierdzenie adresu zamieszkania – Faktura VAT za media, nie starsza niż trzy miesiące, wskazująca imię, nazwisko i adres osoby (np. za gaz, elektryczność, wodę lub telefon stacjonarny, lecz nie za telefon komórkowy)
 • opinia bankowa – dokument musi wskazywać okres, dla którego osoba jest znana instytucji (nie krótszy niż trzy lata) oraz charakter relacji między jednostką i instytucją.
  Musi być oryginalna i datowana nie później niż na 3 miesiące wstecz.
  Wskazane, aby była w języku angielskim.

Procedura rejestracji spółki:

 • Sprawdzenie dostępności wybranej nazwy,
 • Sporządzenie aktu założycielskiego i statutu spółki,
 • Przy spółkach rejestrowanych w strefie freezone – osobista wizyta w Emiratach celem uzyskanai wizy rezydenckiej, przejścia badań lekarskich i stawiennictwa w banku.
 • Pozyskanie licencji na prowadzenie wybranej działalności gospodarczej,
 • Złożenie wymaganych dokumentów do rejestru.

Nazwa spółki

Pewnym ograniczeniom podlega także ukształtowanie brzmienia firmy spółki. Nazwy zawierające niektóre słowa, takie jak „bank”, „trust”, „insurance”, „security” czy „royal”, wymagają uzyskania zgody odpowiedniego ministra ZEA. Nazwa spółki musi być zakończona słowem „Limited” bądź „Incorporated” czy odpowiednim skrótem „Ltd / Inc”.

Struktura spółki

Spółka w RAK musi posiadać co najmniej jednego członka zarządu, którym może być osoba dowolnej narodowości, przy czym należy pamiętać o wymogu utrzymania większości lokalnych dyrektorów w celu uchronienia spółki przed zarzutem rezydencji podatkowej w Polsce, ze względu na miejsce jej zarządu. Dyrektorem może być także osoba prawna. Dane dyrektorów nie są publicznie dostępne, przy czym muszą być ujawnione odpowiednim władzom dokonującym rejestracji spółki (rejestr tajny). Spółka w RAK musi nadto powołać sekretarza, który również może być dowolnej narodowości. Sekretarz jest organem spółki odpowiadającym za kontakty z lokalnymi władzami. Wreszcie spółka w RAK musi mieć co najmniej jednego udziałowca, którego dane nie są publicznie dostępne, lecz jedynie podlegają ujawnieniu lokalnym władzom przy rejestracji spółki. Dopuszczalne jest także wyemitowanie przez spółkę udziałów na okaziciela oraz ukrycie rzeczywistego udziałowca za tzw. strukturą nominalną, czyli powiernikiem, który posiada udziały w imieniu i na rzecz depozytariusza w oparciu o umowę powierniczą, będącą typowym instrumentem dla systemów anglosaskich. Koszty takiego rozwiązania są relatywnie wysokie.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Ras Al-Khaimah. Dla spółek w strefie freezome otwiera się biura w tzw. Shared office, gdzie spółka dysponuje przestrzenią np. 2 m2.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 2 tygodni od daty otrzymania kompletu dokumentów KYC.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 1000 AED.

Podatki i finanse

W Ras Al-Khaimah nie ma podatku dochodowego od osób prawnych, ani podatku od zysku. Brak opłat celnych, nie ma również podatku od spadków. Należy pamiętać, że spółka typu offshore (International Business Company) nie jest rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stąd nie może korzystać z dobrodziejstw umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a ZEA. Dodatkowo nie może wykonywać działalności na terenie Emiratów.

Spółka zarejestrowana w strefe ekonomicznej freezone również nie podlega opodatkowaniu, z wyłączeniem podatku VAT nakładanego obowiązkowo dostawę towarów i świadczenie usług w krajach zatoki perskiej. Stawka podatku wynosi 5%. Limit od którego występuje obowiązek rejestracji wynosi 375 000 AED. Mechanizm podatku podobny jest do tego znanego nam z VAT w UE.

Księgowość

Ze względu na wprowadzenie VAT do systemu podatkowego księgowość jest obowiązkowa. Należy prowadzić ją zgodnie z MSR.

Pozostałe informacje

Konto bankowe

Dla Państwa spółki może zostać założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM (istnieje możliwość uzyskania kilku kart). Oczywiście usługa taka płatna jest oddzielnie – dodatkowo beneficjenci rzeczywiści powinni pamiętać o konieczności przejścia procedury KYC (know your client), który wymaga ujawnienia struktury właścicielskiej bankowi oraz – często – dokładnego opisu planowanej działalności. Przy spółce freezone z uwagi na pozyskaną rezydencję ZEA, bank nie będzie raportował faktu posiadania rachunku do kraju obywatelstwa udziałowca. Otwarcie rachunku wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie oddziału.

Chcesz założyć spółkę offshore w Ras Al-Khaimah?

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami wypełniający formularz znajdujący się na dole strony.
Pamiętaj, im więcej informacji podasz nam na początku współpracy, tym szybciej będziemy w stanie przygotować dla Ciebie ofertę. Jeśli uznamy to za konieczne ze względu na zakres zapytania zaproponujemy Ci płatną konsultację mającą na celu przygotowania dla Ciebie oferty z elementami planowania podatkowego.

Płatność

Płatność

Wybierz metodę płatności – akceptujemy przelewy oraz płatność kartą kredytową/debetową oraz blikiem.

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Etap zbierania informacji niezbędnych do założenia spółki

Po akceptacji naszej oferty wyślemy Ci listę informacji i dokumentów, których będziemy potrzebowali żeby szybko i skutecznie założyć dla Ciebie spółkę. Na tym etapie nasi specjaliści służyć Ci będą fachową poradą i doświadczeniem umożliwiającym sprawne zebranie wymaganych dokumentów i informacji.

Odbiór dokumentów spółki

Odbiór dokumentów spółki

Po rejestracji spółki poinformujemy Cię o uzyskaniu dokumentów – możemy je wysłać do Ciebie kurierem, bądź umówić się na ich odbiór w siedzibie kancelarii. Jeśli wybrałeś usługę założenia rachunku bankowego wymagającą osobistego stawiennictwa, nasz specjalista przekaże Ci dokumenty spółki przy okazji asysty w założeniu rachunku bankowego.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Jesteś zainteresowany?

  Cel założenia spółki
  Wstępna konsultacja obejmująca optymalizację struktury
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance