Podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej, a rejestr podmiotów

Podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej, a rejestr podmiotów
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

CFC – pod tym pojęciem należy upatrywać nie tylko obowiązku podatkowego – podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej, ale również dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania rejestru spółek kontrolowanych.

Spis treści

Podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej – obowiązek podatkowy

W cyklu wpisów dotyczących CFC wykazane były już jego główne założenia, a także szereg kwestii bardziej szczegółowych. Poruszyliśmy tematy zarówno natury stricte prawniczej jak i z pogranicza rachunkowości i prawa podatkowego.

Istotną zagadnienia CFC jest analiza, czy podmiot zagraniczny kontrolowany przez polskiego rezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednak sam obowiązek podatkowy to nie wszystko. Ustawodawca zobowiązał również do prowadzenia rejestru spółek kontrolowanych.

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Podstawa prawna rejestru podmiotów wykazującego zagraniczne jednostki

Obowiązki CFC znajdziesz w ustawach o podatku dochodowym. Zerknij w art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2021.1800 z dnia 2021.10.04 – dalej ustawy o CIT) oraz  art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (tj. Dz.U.2021.1128 z dnia 2021.06.24 – dalej jako ustawa o PIT).

Zgodnie z przepisami podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru w dwóch zakresach tj.:

 1. zagranicznych jednostek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a,
 2. a w przypadku zagranicznych jednostek posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – rejestru zagranicznych jednostek spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.

W skrócie zatem rejestrujemy a następnie ewidencjonujemy podmioty z rajów podatkowych. Druga kategoria – zagraniczne spółki kontrolowane.

Szczegółowy zakres rejestru podmiotów kontrolowanych jednostek zagranicznych i skutki jego braku

Zwrócić należy uwagę, że doniosłym skutkiem braku prowadzenia rejestru  dochód organ określi na podstawie oszacowania, zgodnie z ordynacja podatkową, co opisane zostało w ust., 16 powołanych przepisów.

Jeżeli jednostka prowadzi rzeczywistą i istotna działalność na terenie UE to ,,nie podpada” pod CFC. Powinna jednak być ujęta w rejestrze, gdyż działanie tego przepisu z jakiegoś powodu nie zostało wyłączone w dyspozycji normy opisanej w ust. 18 wyżej powołanych przepisów.

W czym odnajdujemy największy problem związany z rejestrami ? W tym samym co w całej istocie CFC tj. prawidłową identyfikacją. Które podmioty uznajemy za zagraniczne jednostki kontrolowane? Które powinny być objęte normami, a które nie? Treść rejestru nie jest określona, natomiast jego struktura logiczna nie powinna budzić wątpliwości. W najdokładniejszej i najbezpieczniejszej wersji sugeruje się wskazanie danych podmiotu oraz podstawy prawnej ujęcia w rejestrze. Warto ująć daty wpisu oraz daty aktualizacji np. co pół roku lub po zmianach w podmiocie.

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance