Zagraniczna spółka kontrolowana z raju podatkowego a podatek w Polsce

Zagraniczna spółka kontrolowana z raju podatkowego a podatek w Polsce
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Ustawa o PIT w art. 30f ust. 3 pkt 1 (jak również ustawa o CIT w art. 24a ust. 3 pkt 1) stanowi podstawę dla podatku (CFC) od dochodów spółek z rajów podatkowych uzyskiwanych przez polskiego podatnika. Zagraniczna spółka kontrolowana z raju podatkowego prawie zawsze wiąże się z podatkiem CFC. Regulacja w zakresie CFC w odniesieniu do dochodów ze spółek z rajów podatkowych występuję w polskich ustawach podatkowych od początku wprowadzenia tego podatku. Jeśli uzyskujesz bezpośrednio lub pośrednio dochody ze spółek zlokalizowanych w rajach podatkowych, ten artykuł jest dla Ciebie! Rozważ przegląd swojej struktury międzynarodowej.

Spis treści

Kogo dotyczy CFC dla spółek z rajów podatkowych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje regulacja nakładająca dodatkowy obowiązek podatkowy dla podatników polskich (zarówno osób fizycznych jak i prawnych). Przepisy jasno wskazują, że podatnik zobowiązany jest do uiszczenia podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku. Kto jest podatnikiem w rozumieniu ustaw podatkowych? Za podatnika ustawy podatkowe uznają osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT) jak również w spółki, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (art. 3 ust. 1 ustawy o CIT). 

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Zagraniczna jednostka kontrolowana

Ostatnie nowelizacje ustaw podatkowych rozszerzyły katalog kategorii CFC, które obecnie liczą aż pięć grup. Do pierwszej kategorii należą dochody spółek z tzw. rajów podatkowych. Ustawa o PIT w art. 30f ust. 3 pkt 1 (odpowiednio art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT) definiuje zagraniczną jednostkę kontrolowaną jako jednostkę mającą siedzibę, zarząd lub jest zarejestrowana lub położona na terytorium lub w krajach z którymi polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Są to:

 • Księstwo Andory
 • Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • Antigua i Barbuda,
 • Saint-Maarten,
 • Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów,
 • Królestwo Bahrajnu,
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,
 • Wspólnota Dominiki,
 • Grenada, Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej,
 • Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,
 • Republika Liberii, Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,
 • Republika Malediwów,
 • Republika Wysp Marshalla,
 • Republika Mauritiusu,
 • Księstwo Monako,
 • Republika Nauru,
 • Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,
 • Republika Panamy,
 • Niezależne Państwo Samoa,
 • Republika Seszeli,
 • Saint Lucia, Królestwo Tonga,
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych,
 • Republika Vanuatu,
 • Republika Fidżi,
 • Guam,
 • Republika Palau,
 • Republika Trynidadu i Tobago,
 • Samoa Amerykańskie. 

Definicja zagranicznej jednostki

Przepisy ustaw podatkowych wskazują, że zagraniczna jednostka oznacza: 

 1. osobę prawną, 
 1. spółkę kapitałową w organizacji, 
 1. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, 
 1. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
 1. fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym, 
 1. podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej, 
 1. wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej 

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 [ustawy PIT jak również ustawy CIT], samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale. Ustawa na równi stawia również: prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną. 

CFC dla spółek, a nawet umów

Powyższej opisana struktura podatkowa prowadzi do następujących konstatacji. Opodatkowanie dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej będzie dotyczyła szerokiej grupy podatników. Uznaje się, że podatnikiem CFC dla spółek w rajach podatkowych będzie każdy podatnik. Wystarczy żeby był polskim rezydentem podatkowym, który ma z nią określone powiązania.  

Grupa państw z tzw. raju podatkowego, jest regularnie aktualizowana przez Ministra Finansów, powiększając grono państw objętych powyższymi regulacjami. Spółki te mają posiadać siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w krajach rajów podatkowych. Dodatkowo nie posiadają siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polski podatnik powinien posiadać powiązania z zagraniczną jednostką kontrolowaną, do których należą w szczególności posiadanie bezpośredniego lub pośredniego udziału w kapitale. Ustawa wskazuje również na prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku. 

Podsumowanie

Podatnik, który posiada powiązania bezpośrednie lub pośrednie w kontrolowanych jednostkach zagranicznych w rajach podatkowych, powinien zbadać swoją sytuację pod kątem podatku CFC. Ciągłe zmiany ustawodawcy w zakresie uszczelnienia i możliwych ograniczeń optymalizacji podatkowej polskich podatników, mogą kreować u podatników dodatkowe obowiązki podatkowe. 

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance