Konsekwencje podatkowe większościowego udziału Polaków w spółce zagranicznej

Konsekwencje podatkowe większościowego udziału Polaków w spółce zagranicznej
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Od 2022 roku weszła w życie nowelizacja zarówno ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wprowadziła ona m.in. dwa nowy typy zagranicznych spółek kontrolowanych (spółka wydmuszka i spółka aktywowa). Kolejnym dodatkiem do systemu jest istotna zmianę w zakresie identyfikacji większościowego udziału polskich podatników w zagranicznej jednostce kontrolowanej. Obecnie już nie tylko podmioty powiązane są uwzględniane przy ustaleniu czy mamy do czynienia z zagraniczną jednostką kontrolowaną przez Polaków. Teraz podatek CFC potencjalnie zapłacą również udziałowcy mniejszościowi. Przy określeniu bowiem czy polski podatnik posiada ponad 50 % kontroli w spółce, uwzględnia się kumulatywnie wszystkich udziałowców posiadających polską rezydencję podatkową. Niezależnie od tego czy są ze sobą w jakikolwiek sposób powiązani w rozumieniu przepisów CFC. Może się zdarzyć, że podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej zapłacą więc udziałowcy mniejszościowi.

Spis treści

Kryterium większościowe przy identyfikacji zagranicznej jednostki kontrolowanej

Podstawowym kryterium oceny czy dany podmiot zagraniczny jest spółką kontrolowaną (ang. „Controlled Foreign Corporation” – dalej: „CFC”), jest przesłanka większościowej kontroli. Oznacza to, że posiadanie przez polskiego podatnika pośrednio lub bezpośrednio, ponad 50 % udziałów (prawa do zysku lub stanowienia) w zagranicznej spółce stanowi przesłankę do rozpoczęcia analizy stosowania regulacji CFC, a następnie zapłaty podatku CFC. Większość podatnik ustala samodzielnie dla konkretnego podatnika lub wespół z podmiotami powiązanymi. Ustawy, definiują jako podmiot powiązany osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 % udziałów, prawa do stanowienia lub zysku. Do grona podmiotów powiązanych zalicza się również małżonka i krewnych podatnika do drugiego stopnia i podmioty z nimi powiązane. Taka konstrukcja, choć w niewielkim stopniu, to jednak ograniczała możliwość kwalifikacji poszczególnych podmiotów jako zagraniczne jednostki kontrolowane.

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Podatek CFC także dla udziałowców mniejszościowych

Przesłanka posiadania ponad 50% kontroli jest nadal podstawowym kryterium jakie należy wziąć pod rozwagę przy ocenie stosowania mechanizmu CFC i konieczności zapłaty podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej. Niemniej wprowadzone do początku 2022 roku zmiany rozszerzyły zakres tego przepisu. Obecnie do kategorii tych podmiotów zalicza się również „innych podatników mających miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym samym, nie tylko podmioty powiązane w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt. 4 ustawy o PIT (analogicznie art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT), ale wszyscy polscy rezydenci podatkowi są uwzględniani kumulatywnie. Oznacza to, że polski podatnik posiadający choćby ułamek kontroli w zagranicznej spółce faktycznie będzie podlegał obowiązkowi CFC. Nawet jeśli spółkę w praktyce kontroluje ktoś inny.

Niewielka zmiana redakcyjna – duże konsekwencje praktyczne dla właścicieli spółek zagranicznych

Powyższe może prowadzić do sytuacji, w której z pozoru bardzo rozdrobniona i niepowiązana ze sobą struktura udziałowa w spółce zagranicznej, wymusi konieczność stosowania regulacji CFC. Tym samym powstanie obowiązek obliczenia i zapłaty podatku CFC. Jest to możliwe nawet w przypadku, gdy żaden z polskich udziałowców nie jest w stanie samodzielnie sprawować faktycznej kontroli nad zagraniczną jednostką. Wystarczy, że po „zliczeniu” wszystkim polskich podatników w tej spółce jest „nas” więcej niż 50%.

Uważaj zatem, jeśli w zagranicznej jednostce większość udziałów przysługuje Polakom, dokładnie przeanalizuj czy istnieje ryzyko podlegania regulacji CFC. Nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy i powiemy Ci czy zapłacisz podatek od zagranicznej spółki kontrolowanej.

Jeśli interesuje Cię tematyka CFC i chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę „Zagraniczna spółka kontrolowana – podatek CFC„. Jeśli chciałbyś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już dziś.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance