Masz holding zagraniczny? Sprawdź czy zapłacisz podatek od spółki holdingowej (CFC)

Masz holding zagraniczny? Sprawdź czy zapłacisz podatek od spółki holdingowej (CFC)
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Spółka holdingowa bez dochodów?

Wydawałoby się, że jeśli zagraniczna spółka nie osiąga dochodów na terenie Polski to udziałowiec lub beneficjent spółki nie zapłaci podatku od spółki holdingowej w Polsce. Nic bardziej mylnego.

Wprowadzone od początku 2022 r. roku zmiany w ramach tzw. „Nowego Ładu” zakładają konieczność uwzględnienia w podstawie opodatkowania polskiego rezydenta podatkowego 8% wartości aktywów zagranicznej jednostki kontrolowanej. Mowa tutaj m.in. o spółkach, które osiągają niewspółmiernie niskie dochody (lub nie osiągają ich wcale) w stosunku do wartości posiadanych aktywów, takich jak: udziały i akcje w innych spółkach, nieruchomości czy wartości niematerialne i prawne. Jeżeli większość udziałów, praw głosu, praw stanowienia lub faktyczną kontrolę nad spółką sprawuje polski rezydent podatkowy, a hipotetyczna korzyść związana z nieopodatkowaniem takiej spółki według polskiej regulacji CIT przekracza 25 %, to najprawdopodobniej zastosowanie znajdzie regulacja podatkowa dotycząca zagranicznej jednostki kontrolowanej (w skrócie CFC – Controlled Foreign Company). Kluczowym warunkiem jest również, aby takowa spółka nie prowadziła istotnej rzeczywistej działalności w kraju jej rejestracji. Ta przesłanka znajduje jednak zastosowanie w większości przypadków spółek aktywowych (holdingowych). Ich głównym celem jest przechowywanie i redystrybucja majątku z innych spółek.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się czy Twoja spółka zagraniczna będzie objęta podatkiem CFC w Polsce. Nawet jeśli nie uzyskuje przychodów!

Kogo dotyczy podatek od spółki holdingowej?

Usługa skierowana jest do?

Wszystkich polskich rezydentów podatkowych, którzy posiadają udziały (choćby niewielkie) w jednostkach zagranicznych. Przez jednostki zagraniczne rozumie się:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółki niemające osobowości prawnej będące „CIT”-owcem;
 • fundacje, trusty lub inne podmioty albo stosunki prawne o charakterze powierniczym,
 • podatkowe grupy kapitałowe lub spółki z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
 • wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od zagranicznej jednostki kontrolowanej?

Niezbędnym elementem powstania obowiązku podatkowego jest sprawowanie kontroli nad zagraniczną jednostką (np. spółką), która to występuje:

 • zawsze gdy jest ona zarejestrowana w raju podatkowym;
 • gdy występuje większościowa kontrola polskich rezydentów podatkowych nad podmiotem, choćby nie byli oni ze sobą powiązani;
 • spółka zagraniczna osiąga hipotetyczną korzyść podatkową płacąc podatek w kraju swojej siedziby (płaci mniej niż 25% tego co zapłaciłaby będąc podatnikiem w Polsce).

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się czy podatek CFC Cię dotyczy. Uzyskaj indywidualną rekomendację legalnego działania w kontekście polskich przepisów podatkowych i karno-skarbowych. Możesz też zlecić prowadzenie ksiąg dla jednostki zagranicznej do naszego biura rachunkowego.

Możesz przeprowadzić samodzielną weryfikację ryzyku wystąpienia CFC na podstawie wprowadzonych przez Ciebie przybliżonych danych finansowych i biznesowych. Raport nie obejmuje wyliczeń podatku oraz struktury przychodów jednostek.

Sprawdź czy zapłacisz CFC

Możesz samodzielnie sprawdzić czy Twój podmiot zagraniczny generuje ryzyko CFC w Polsce. Możesz to zrobić zanim skonsultujesz się z prawnikiem.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance