Masz holding zagraniczny? Sprawdź czy zapłacisz podatek od spółki holdingowej (CFC)

Masz holding zagraniczny? Sprawdź czy zapłacisz podatek od spółki holdingowej (CFC)
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

Spółka holdingowa bez dochodów?

Wydawałoby się, że jeśli zagraniczna spółka nie osiąga dochodów na terenie Polski to udziałowiec lub beneficjent spółki nie zapłaci podatku od spółki holdingowej w Polsce. Nic bardziej mylnego.

Wprowadzone od początku 2022 r. roku zmiany w ramach tzw. „Nowego Ładu” zakładają konieczność uwzględnienia w podstawie opodatkowania polskiego rezydenta podatkowego 8% wartości aktywów zagranicznej jednostki kontrolowanej. Mowa tutaj m.in. o spółkach, które osiągają niewspółmiernie niskie dochody (lub nie osiągają ich wcale) w stosunku do wartości posiadanych aktywów, takich jak: udziały i akcje w innych spółkach, nieruchomości czy wartości niematerialne i prawne. Jeżeli większość udziałów, praw głosu, praw stanowienia lub faktyczną kontrolę nad spółką sprawuje polski rezydent podatkowy, a hipotetyczna korzyść związana z nieopodatkowaniem takiej spółki według polskiej regulacji CIT przekracza 25 %, to najprawdopodobniej zastosowanie znajdzie regulacja podatkowa dotycząca zagranicznej jednostki kontrolowanej (w skrócie CFC – Controlled Foreign Company). Kluczowym warunkiem jest również, aby takowa spółka nie prowadziła istotnej rzeczywistej działalności w kraju jej rejestracji. Ta przesłanka znajduje jednak zastosowanie w większości przypadków spółek aktywowych (holdingowych). Ich głównym celem jest przechowywanie i redystrybucja majątku z innych spółek.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się czy Twoja spółka zagraniczna będzie objęta podatkiem CFC w Polsce. Nawet jeśli nie uzyskuje przychodów!

Kogo dotyczy podatek od spółki holdingowej?

Usługa skierowana jest do?

Wszystkich polskich rezydentów podatkowych, którzy posiadają udziały (choćby niewielkie) w jednostkach zagranicznych. Przez jednostki zagraniczne rozumie się:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółki niemające osobowości prawnej będące „CIT”-owcem;
 • fundacje, trusty lub inne podmioty albo stosunki prawne o charakterze powierniczym,
 • podatkowe grupy kapitałowe lub spółki z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
 • wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od zagranicznej jednostki kontrolowanej?

Niezbędnym elementem powstania obowiązku podatkowego jest sprawowanie kontroli nad zagraniczną jednostką (np. spółką), która to występuje:

 • zawsze gdy jest ona zarejestrowana w raju podatkowym;
 • gdy występuje większościowa kontrola polskich rezydentów podatkowych nad podmiotem, choćby nie byli oni ze sobą powiązani;
 • spółka zagraniczna osiąga hipotetyczną korzyść podatkową płacąc podatek w kraju swojej siedziby (płaci mniej niż 25% tego co zapłaciłaby będąc podatnikiem w Polsce).

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się czy podatek CFC Cię dotyczy. Uzyskaj indywidualną rekomendację legalnego działania w kontekście polskich przepisów podatkowych i karno-skarbowych. Możesz też zlecić prowadzenie ksiąg dla jednostki zagranicznej do naszego biura rachunkowego.

Możesz przeprowadzić samodzielną weryfikację ryzyku wystąpienia CFC na podstawie wprowadzonych przez Ciebie przybliżonych danych finansowych i biznesowych. Raport nie obejmuje wyliczeń podatku oraz struktury przychodów jednostek.

Sprawdź czy zapłacisz CFC

Możesz samodzielnie sprawdzić czy Twój podmiot zagraniczny generuje ryzyko CFC w Polsce. Możesz to zrobić zanim skonsultujesz się z prawnikiem.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Partner, Radca Prawny

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance