Zakładanie spółek holdingowych

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

W wielu krajach europejskich zakładane spółki holdingowe zwolnione są z podatku od dywidend pochodzących ze spółek powiązanych zarejestrowanych w innych krajach UE. Ponadto problem pojawi się, gdy holding jest kontrolowany przez udziałowców – rezydentów z Polski.

W takim wypadku może okazać się, że nawet holding, nieotrzymujący dywidendy będzie opodatkowany w kraju! Jak to możliwe? Ustawodawca przewidział, że spółka zagraniczna która ma określony majątek – udziały, nieruchomości, WNiP jest zagraniczną jednostką kontrolowaną. W takie sytuacji jej udziałowiec musi zapłacić podatek w Polsce w wysokości 19% od 8% wartości jej aktywów.

Sprawdź czy nie zapłacisz podatku w wys. 19% od 8% wartości rynkowej aktywów spółki

Czym jest spółka holdingowa?

Spółka holdingowa jest strukturą prawną, której celem jest kontrola innych spółek (głównie poprzez posiadanie ich udziałów i akcji) w celu zapewnienia stabilności i konsolidacji przychodów z różnych podmiotów, a tym samym uproszczenia ich opodatkowania.

Warto wiedzieć, że spółki holdingowe w Europie są jeszcze bardziej atrakcyjne ze względu na dyrektywę Parent subsidiary eliminującą (pod pewnymi warunkami) opodatkowanie dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami zależnymi i spółkami dominującymi.

Niezależnie od preferencji przyznanych dyrektywami unijnymi lokalni ustawodawcy wprowadzają liczne obostrzenia mające na celu przeciwdziałać ich skutecznemu wykorzystywaniu. Tu wskazać należy np. CFC czy choćby klauzule beneficjenta rzeczywistego czy małe klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania.

Atrakcyjne przepisy dotyczące spółek holdingowych w Europie

Niezależne od powyższego wiele krajów europejskich przewiduje specjalne warunki dla spółek holdingowych. Oto kilka najważniejszych:

 • Spółki holdingowe w Wielkiej Brytanii: skorzystaj z atrakcyjnego prawa podatkowego
  w Wielkiej Brytanii i zwolnienia z podatku od dywidend otrzymanych z zagranicy,
 • Spółki holdingowe w Luksemburgu: SPF i SOPARFI,
 • Spółki holdingowe w Holandii oferują możliwość optymalizacji opodatkowania należności licencyjnych,
 • Spółki holdingowe na Cyprze i na Malcie – w klasycznych jurysdykcjach, które zwalniają dochody z dywidend z opodatkowania,
 • Spółki holdingowe w Belgii pozwalają skorzystać z niskich stawek podatku od dywidend i zysków kapitałowych i „RDT („revenus définitivement taxés”).

Powołaj do życia spółkę holdingową

Pomożemy Ci skutecznie zawiązać spółkę holdingową w wybranej, korzystnej jurysdykcji. Rzetelnie doradzimy gdzie i jaki podatek zapłacisz. Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie holdingowym w Polsce – zerknij tutaj.

Wciąż masz wątpliwości czy spółka holdingowa jest dla Ciebie?

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance