Zagraniczne konto bankowe

Zagraniczne konto bankowe

Oferujemy usługi prawne polegające na doradztwie przy otwarciu zagranicznego konta bankowego w bankach typu offshore – informujemy o wymogach prawnych, np. wymogach prawa dewizowego, które spełnić należy zakładając zagraniczne konto bankowe, pomagamy zebrać niezbędne dokumenty, informujemy o ofertach współpracujących z nami banków.

 

Zwykle banki oferują: dostęp do Internetukartę Visa / MasterCard, kartę American Express cards, kartę anonimową, również tzw. Merchant Accounts

 

Wybrany bank musi zapewniać dostęp do interfejsu bankowego online, transakcje bankowe bez tzw. limitów wychodzących i przychodzących, doskonały poziom obsługi klienta, wydawać karty Visa lub MasterCard oraz być w stanie zdalnie odpowiadać na bieżące zapytania klienta.

 

Otwarcie rachunku bankowe poza granicami RP rozpocząć należy od odpowiedzi na pytanie czy rachunek będzie rachunkiem indywidualnym czy korporacyjnym. O ile otwarcie rachunku indywidualnego powodowane jest zwykle względami bezpieczeństwa lokowanych środków, tak konto korporacyjne jest zazwyczaj kontem operacyjnym. W efekcie banki skrupulatnie weryfikują osobę beneficjenta rachunku oraz jego działalność gospodarczą. Zanim bank wyda zgodę na otwarcie rachunku bankowego możemy spodziewać się sprawdzenia dokumentów rejestrowych spółki offshore lub europejskiej, oceny ryzyka obejmującej ilość i rozmiar obrotów na rachunku, jak i wskazanie potencjalnych kontrahentów. W praktyce otwarcie rachunku to żmudny, pracochłonny i długotrwały proces, którego koszty mogą przekroczyć nawet koszty rejestracji spółki zagranicznej. Warto więc zapewnić sobie wsparcie ekspertów – zapraszamy do kontaktu.

 

Zanim zdecydujecie się Państwo na otwarcie rachunku koniecznie prosimy o zapoznanie się z blogiem mecenasa Michała Gawlaka, a konkretniej z wpisem dot. otwierania zagranicznych rachunków bankowych.