Ochrona majątku

Ochrona majątku
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Czy potrzebujesz kancelarii prawnej aby chronić majątek?

Ochrona majątku obejmuje szereg czynności mających na celu prawne zabezpieczenie majątku klienta przed identyfikowalnym ryzykiem. Ryzyka różnią się w zależności od sytuacji, dlatego rozwiązania, które pomogą ochronić Twoją własność, muszą być indywidualnie dopasowane.

Mnożąc majątek warto przeanalizować celowość i pilność podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie krótko lub długoterminowe Twoich kluczowych aktywów.

Ochrona majątku zaczyna się od określenia potrzeb. Należy zdiagnozować ryzyko, otoczenie prawno-podatkowe klienta i wybrać właściwe, skrojone pod klienta rozwiązanie. Kluczowa decyzja to czy aktywa powinny być umieszczone w kraju czy poza granicami RP. Rozważyć należy zawiązanie trustu, fundacji lub spółki celowej (SPV), uwzględniając kwestie sukcesyjne i potrzebę bieżącego korzystania z majątku.

Ochrona majątku

Poznaj dostępne możliwości już teraz. Na żywo lub zdalnie – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Na jakie wypadki powinno się chronić swój majątek?

 • Spory handlowe
 • sukcesja
 • Bankructwo, niewypłacalność
 • Problemy finansowe
 • Rozwód, dziedziczenie, powody osobiste

Zapewniamy szeroki wybór rozwiązań dedykowanych ochronie majątku. Wspieramy klientów na etapie tworzenia spółki holdingowej dla posiadanych walorów, poprzez zakładanie spółek operacyjnych, funduszy, fundacji i inne.

Jak to się robi?

Środki osiągnięcia zamierzonego celu różnią się między sobą. Wszystkie jednak oparte są na unikaniu „posiadania” aktywów przez osobę prywatną, a raczej umieszczeniu ich w spółkach, funduszach i fundacjach. Niektóre aktywa mogą również zostać umieszczone w portfelu ubezpieczeń na życie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakładania zagranicznych funduszy powierniczych, fundacji czy innych rodzajów krajowych lub zagranicznych spółek. W pierwszej kolejności przeprowadzimy konsultację poprzez wykorzystywane przez nas bezpieczne aplikacje do komunikowania się na odległość. Możesz również od razu umówić się na konsultację prawną ze specjalistą.

Umów konsultację już teraz

Na tym etapie istotne jest określenie czego dotyczyć będzie ochrona majątku – tj. jakich istotnych aktywów wchodzących w skład majątku klienta. Skuteczne doradztwo wymagać będzie poznania osobistej sytuacji klienta. Będziemy pytać o fakt zawarcia związku małżeńskiego, ryzyk na gruncie prawa spadkowego, czy też zadłużenia osobistego z tyt. poręczeń, gwarancji czy weksli. Poprosimy o infomację dot. struktury majątku firmowego oraz ciążących na tym majątku obciążeniach. Przeanalizujemy również obowiązujące umowy cywilnoprawne oraz stosunku publicznoprawne (podatki, opłaty) dot. beneficjentów i spółek kontrolowanych. W trakcie pierwszej konsultacji zwykle udaje nam się pobieżnie poznać osobistą sytuację majątkowa klienta oraz sytuację korporacyjno-podatkową kontrolowanej przez niego grupy podmiotów. Po tym etapie jesteśmy w stanie przedstawić propozycję działania, ewentualnie przygotować dedykowaną prezentację wdrożenia. Ten etap trwa zwykle od 3 do 5 dni roboczych. Wśród dostępnych rozwiązań proponujemy m.in.:

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, każda sytuacja jest inna. Jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa w większości renomowanych jurysdykcji na świecie. Warto zapoznać się z naszą ofertą.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance