Ochrona majątku

Ochrona majątku
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Czy potrzebujesz kancelarii prawnej aby chronić majątek?

Ochrona majątku obejmuje szereg czynności mających na celu prawne zabezpieczenie majątku klienta przed identyfikowalnym ryzykiem. Ryzyka różnią się w zależności od sytuacji, dlatego rozwiązania, które pomogą ochronić Twoją własność, muszą być indywidualnie dopasowane.

Mnożąc majątek warto przeanalizować celowość i pilność podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie krótko lub długoterminowe Twoich kluczowych aktywów.

Ochrona majątku zaczyna się od określenia potrzeb. Należy zdiagnozować ryzyko, otoczenie prawno-podatkowe klienta i wybrać właściwe, skrojone pod klienta rozwiązanie. Kluczowa decyzja to czy aktywa powinny być umieszczone w kraju czy poza granicami RP. Rozważyć należy zawiązanie trustu, fundacji lub spółki celowej (SPV), uwzględniając kwestie sukcesyjne i potrzebę bieżącego korzystania z majątku.

Ochrona majątku

Poznaj dostępne możliwości już teraz. Na żywo lub zdalnie – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Na jakie wypadki powinno się chronić swój majątek?

 • Spory handlowe
 • sukcesja
 • Bankructwo, niewypłacalność
 • Problemy finansowe
 • Rozwód, dziedziczenie, powody osobiste

Zapewniamy szeroki wybór rozwiązań dedykowanych ochronie majątku. Wspieramy klientów na etapie tworzenia spółki holdingowej dla posiadanych walorów, poprzez zakładanie spółek operacyjnych, funduszy, fundacji i inne.

Jak to się robi?

Środki osiągnięcia zamierzonego celu różnią się między sobą. Wszystkie jednak oparte są na unikaniu „posiadania” aktywów przez osobę prywatną, a raczej umieszczeniu ich w spółkach, funduszach i fundacjach. Niektóre aktywa mogą również zostać umieszczone w portfelu ubezpieczeń na życie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakładania zagranicznych funduszy powierniczych, fundacji czy innych rodzajów krajowych lub zagranicznych spółek. W pierwszej kolejności przeprowadzimy konsultację poprzez wykorzystywane przez nas bezpieczne aplikacje do komunikowania się na odległość. Możesz również od razu umówić się na konsultację prawną ze specjalistą.

Zarezerwuj konsultację z naszym ekspertem już dzisiaj

Na tym etapie istotne jest określenie czego dotyczyć będzie ochrona majątku – tj. jakich istotnych aktywów wchodzących w skład majątku klienta. Skuteczne doradztwo wymagać będzie poznania osobistej sytuacji klienta. Będziemy pytać o fakt zawarcia związku małżeńskiego, ryzyk na gruncie prawa spadkowego, czy też zadłużenia osobistego z tyt. poręczeń, gwarancji czy weksli. Poprosimy o infomację dot. struktury majątku firmowego oraz ciążących na tym majątku obciążeniach. Przeanalizujemy również obowiązujące umowy cywilnoprawne oraz stosunku publicznoprawne (podatki, opłaty) dot. beneficjentów i spółek kontrolowanych. W trakcie pierwszej konsultacji zwykle udaje nam się pobieżnie poznać osobistą sytuację majątkowa klienta oraz sytuację korporacyjno-podatkową kontrolowanej przez niego grupy podmiotów. Po tym etapie jesteśmy w stanie przedstawić propozycję działania, ewentualnie przygotować dedykowaną prezentację wdrożenia. Ten etap trwa zwykle od 3 do 5 dni roboczych. Wśród dostępnych rozwiązań proponujemy m.in.:

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, każda sytuacja jest inna. Jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa w większości renomowanych jurysdykcji na świecie. Warto zapoznać się z naszą ofertą.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance