Poszukiwanie majątku ukrytego w rajach podatkowych

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Klienci będący wierzycielami często zwracają się do nas w sprawach obejmujących poszukiwanie majątku ukrytego w rajach podatkowych. W 95% przypadków dłużnicy przenoszą do rajów podatkowych aktywa niematerialne. Są to udziały, akcje, waluty wirtualne, prawa na dobrach niematerialnych, czy inne walory. W pozostałych 5% – m.in. ruchomości i wierzytelności. Jak identyfikować takie transakcje i jakie kroki można podjąć?

 • Możliwość ujawnienia transferu majątku do raju podatkowego zależy oczywiście od rodzaju tego majątku. Jeżeli dana rzecz lub prawo są ewidencjonowane, wówczas lektura odpowiedniego rejestru pozwala ustalić szczegóły transakcji i podmiotu nabywającego dane,
 • Jeżeli dana rzecz lub prawo nie podlega ewidencjonowaniu w publicznym rejestrze, np. w przypadku wierzytelności – ujawnienie zbycia wymagać będzie podjęcia kroków sądowych,
 • Wierzyciele dysponują roszczeniami, które można przeprowadzić w sądach polskich lub zagranicznych. Warto wskazać np. skargę pauliańską – szczególne roszczenie, które służy podważaniu rozporządzeń majątkowych krzywdzących wierzycieli, czy też najzwyklejsze roszczenia o zapłatę pozwalające sprawdzać majątek dłużnika.

Prawnicy kancelarii CGO specjalizują się w prowadzeniu spraw na pozór beznadziejnych – gdy standardowe środki zawiodły. Dla naszych klientów poszukujących majątku w rajach podatkowych przygotowujemy kompleksowy plan działania obejmujący:

 • Przygotowanie planu procesu,
 • Konsultację detektywistyczną i informatyczną,
 • Prowadzenie sprawy w Polsce i poza granicami RP.

Nasza rola rozpoczyna się od identyfikacji podmiotu wykorzystanego do ukrycia majątku. Następnie ustalamy agenta rejestrowego spółki offshore. W tym celu analizujemy dokumentację spółki – nabywcy majątku. Przygotowuje sprawę od strony polskiej i zagranicznej – tłumaczymy dokumentację, konsultujemy stan faktyczny z naszymi partnerami zagranicznymi. W razie konieczności samodzielnie lub z udziałem lokalnego prawnika wytaczamy sprawę sądową w kraju siedziby spółki celem ustalenia tożsamości beneficjenta spółki z raju podatkowego. Pomagamy umiejscowić wyrok sądu zagranicznego w Polsce lub też wznawiamy postępowania w Polsce w oparciu o zgromadzone, nowe dowody.

Poszukiwanie majątku ukrytego w rajach podatkowych to jedna z wieku naszych specjalizacji. Zapraszamy do kontaktu i do zapoznania się ze stroną działu procesowego kancelarii CGO.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance