Wehikuł korporacyjny

Wehikuł korporacyjny

Prostą spółką z typowego „raju podatkowego” ciężko realizuje się zamierzone cele biznesowe – to co jest odpowiedzią na pytanie „jak?” to poprzez „wehikuł korporacyjny”. Poprzez takie „raje podatkowe” rozumie się kraje, w których nie ma podatków dochodowych od nierezydentów i gdzie istnieje poufność rejestrów spółek. Kraje takie znajdują się na czarnej liście OECD (oraz czarnej liście Ministra Finansów) oraz liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Jakie są tego konsekwencje? Otóż niemożliwe jest otwarcie dla takiej spółki rachunku bankowego w Polsce (ani w większości innych krajów). Ponadto kontrahenci niechętnie współpracują z takimi spółkami, gdyż księgowanie od nich faktur oraz przelewy do takich spółek (każdy przelew powyżej 15000 euro oraz “wszystkie inne budzące wątpliwości” w Polsce są monitorowane przez GIIF, czyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej) sprawiają, że ściągają sobie na głowę drobiazgowe kontrole skarbowe.

 

Rozwiązaniem będzie natomiast powołanie wehikułu korporacyjnego, czyli powołanie dwóch spółek: operacyjnej spółki spoza raju podatkowego oraz spółki z typowego raju, która będzie posiadała np. 100% udziałów w tej pierwszej. Druga spółka nie będzie operacyjną, a tylko posiadającą udziały i to do niej będzie transferowany zysk ze spółki operacyjnej.

 

Oczywiście prawidłowe „sformowanie” takiej struktury (dobór odpowiednich krajów, uwzględnienie kwestii związanych z cenami transferowymi itp.) ma kluczowe znaczenie dla tego, czy struktura optymalizacyjna spełni swoją funkcję, czy też będzie jedynie dodatkowym obciążeniem dla podatnika. Zdajemy sobie sprawę, że praktyka wypracowała pewne „sprawdzone” metody optymalizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że do każdego przypadku należy podchodzić w sposób indywidualny, odrębnie uwzględniając specyfikę i niepowtarzalność każdego stanu faktycznego.

 

Zapraszamy również na bloga mecenasa Michała Gawlaka, który specjalizuje sie w tematyce międzynarodowej optymalizacji podatkowej, wpis „planowanie korporacyjne”.