Oddział czy przedstawicielstwo? Którą formę działalności wybrać dla spółki zagranicznej?

Oddział czy przedstawicielstwo? Którą formę działalności wybrać dla spółki zagranicznej?
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Coraz większa liczba zagranicznych przedsiębiorców zaczyna rozważać otwarcie działalności gospodarczej w Polsce. Chociaż wielu z nich decyduje się na rejestrację nowej spółki prawa handlowego, to istnieją również inne ciekawe opcje. W poprzednim artykule poruszaliśmy kwestię przedstawicielstwa, a teraz skupimy się na dwóch pozostałych opcjach – oddziale przedsiębiorcy zagranicznego oraz filii. Dzięki temu dowiecie się, co oznaczają te pojęcia, jakie są między nimi różnice oraz jakie warunki muszą spełniać przedsiębiorcy zagraniczni, aby móc je zarejestrować i rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce.

Spis treści

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Przedsiębiorca zagraniczny, chcący prowadzić ne terenie Polski działalność gospodarczą, może rozważyć utworzenie oddziału.

Instytucja oddziału została zdefiniowana w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 pkt 4) tej ustawy „oddział” oznacza wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział przedsiębiorstwa stanowi więc jednostkę założoną przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia działalności w innym miejscu – na terenie kraju lub za granicą.

Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w takim zakresie, w jakim prowadzi ją za granicą. Tym samym zakres zastosowania oddziału wydaje się szerszy niż ma to miejsce w przypadku przedstawicielstwa.

Utworzenie oddziału stwarza obowiązek ustanowienia przez przedsiębiorcę zagranicznego osoby upoważnionej w oddziale do jego reprezentowania.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oddziału możliwe jest po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Reprezentujesz spółkę zagraniczną?

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Filia zagranicznego przedsiębiorstwa

W przestrzeni publicznej można spotkać się z określeniem „filia” przedsiębiorcy zagranicznego. Polski system prawny nie definiuje tego określenia. Zwyczajowo mianem „filii” określa się placówkę zależną i połączoną statutowo i organizacyjnie z przedsiębiorstwem macierzystym. Ma ona własną strukturę i prowadzi określoną działalność. Zatem zakres pojęciowy „filii” pokrywa się z oddziałem. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca utworzy filię, to de facto tworzy oddział. Określenia te stosowane są zamiennie – w orzecznictwie mianem filii określa się placówki działające aktywnie i wykonujące określoną działalność gospodarczą (nie tylko reklamową czy promocyjną, jak w przypadku przedstawicielstwa).

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli interesuje Cię tematyka spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego zapraszamy na nasz dedykowany portal.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance