Wehikuł korporacyjny

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Prostą spółką z typowego „raju podatkowego” trudno realizuje się zamierzone cele biznesowe – to co jest odpowiedzią na pytanie „jak?” to poprzez „wehikuł korporacyjny”. Poprzez takie „raje podatkowe” rozumie się kraje, w których nie ma podatków dochodowych od nierezydentów i gdzie istnieje poufność rejestrów spółek. Kraje takie znajdują się na czarnej liście OECD (oraz czarnej liście Ministra Finansów) oraz liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Działalność prowadzona przez spółkę z raju podatkowego

Jakie są tego konsekwencje? Otóż niemożliwe jest otwarcie dla takiej spółki rachunku bankowego w Polsce (ani w większości innych krajów). Ponadto kontrahenci niechętnie współpracują z takimi spółkami, gdyż księgowanie od nich faktur oraz przelewy do takich spółek (każdy przelew powyżej 15000 euro oraz “wszystkie inne budzące wątpliwości” w Polsce są monitorowane przez GIIF, czyli Generalny Inspektor Informacji Finansowej) sprawiają, że ściągają sobie na głowę drobiazgowe kontrole skarbowe.

Często spotykanym rozwiązaniem powyższego problemu będzie powołanie wehikułu korporacyjnego. Wehikułem korporacyjnym są np. dwie spółki: operacyjnej spółki spoza raju podatkowego oraz spółki z typowego raju, która będzie posiadała np. 100% udziałów w tej pierwszej. Druga spółka nie będzie operacyjną, a tylko posiadającą udziały i to do niej będzie transferowany zysk ze spółki operacyjnej.

Czy takie podejście jest oby na pewno w pełni skuteczne?

Obecnie najprawdopodobniej już nie. Będąc polskim rezydentem podatkowym, taką strukturę najpewniej będziesz musiał opodatkować w Polsce podatkiem CFC.

Dodatkowo powinieneś uwzględnić kwestie ustalania rezydencji podatkowej takich spółek – może się okazać, że o ile nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej będąc spółkami wydmuszkami narażasz się na spór z organami skarbowymi.

Jeśli masz wehikuł korporacyjny – zleć nam jego podatkowy audyt.

Zapraszamy również na bloga mecenasa Michała Gawlaka, który specjalizuje sie w tematyce międzynarodowej optymalizacji podatkowej, wpis „planowanie korporacyjne”.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance