Ustalanie właścicieli spółek offshore

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Czy możliwe jest skuteczne ustalanie właścicieli spółek offshore? Przy zastosowaniu odpowiednich środków – tak.

Właścicielem spółki offshore najczęściej będzie osoba fizyczna, która jest jednocześnie jej beneficjentem. Może zdarzyć się, że beneficjent wskazał do grona właścicielskiego spółki offshore tzw. słupa. Niestety w takim wypadku najczęściej niezbędne będzie skorzystanie z usługi detektywistycznej lub informatycznej.

W przypadku gdy osoba beneficjenta pokrywa się z osobą właściciela (np. udziałowca) spółki, wówczas możliwe jest podjęcie kroków prawnych w kraju siedziby spółki. Zwykle przepisy właściwe dla spółek offshore przewidują istnienie rejestru beneficjentów rzeczywistych. Rejestry mogą być ujawnione wnioskodawcy, gdy ten wykaże uzasadniony interes, poparty np. wyrokiem sądu.

Bez wątpienia aby ustalić powiązanie danej osoby z wskazaną spółką offshore lub znając nazwę spółki – potwierdzić kto ją kontroluje, niezbędne jest skorzystanie z fachowej pomocy.

Dział spółek zagranicznych służy pomocą nie tylko w procesie powoływania do życia struktur zagranicznych i świadczeniu usług międzynarodowego planowania podatkowego. Nasze wieloletnie doświadczenie i międzynarodowe kontakty służą również tym z Państwa, którzy są po drugiej stronie barykady. Pomagamy ustalić powiązania kapitałowe i osobowe między spółkami polskimi i zagranicznymi. Weryfikujemy kto jest właścicielem spółki zagranicznej – kto ją kontroluje.

Ustalanie właścicieli spółek offshore może być procesem długotrwałym. Obejmować będzie etapy zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Często konieczne będzie skorzystanie ze współpracującymi z nami detektywami i informatykami. To uzasadnia fakt, że naszą usługę rozpoczynamy od analizy opłacalności przedsięwzięcia. Dla roszczeń pow. 100 000 PLN nasze działania będą inne, niż dla roszczeń stanowiących wielokrotność tej kwoty. Niezależnie od wartości przedmiotu sporu – podejdziemy do Państwa sprawy indywidualnie i kompleksowo.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem poświęconym optymalizacji podatkowej Nadto polecamy Państwa uwadze blog mecenasa Gawlaka – szefa działu podatkowego.

Warto pamiętać, że od lipca 2020 r. istnieje obowiązek ujawnienia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych danych osób fizycznych sprawujących faktyczną kontrolę nad podmiotem wpisanym do KRS. Czy możliwe jest uniknięcie tego obowiązku? Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź tę stronę.

Wyróżniony ekespert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Szef działu spółek zagranicznych / Adwokat

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance