Zmiany w systemie sankcyjnym

Zmiany w systemie sankcyjnym

W związku z agresją Rosji na Ukrainę w sierpniu b.r. (18.08) weszła w życie ustawa nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowe ( Dz.U. zmienianej ustawy 2022.835 z dnia 2022.04.15). Zmiany obejmą kwestie zarządu przymusowego, możliwość przejęcia majątku firmy z listy sankcyjnej na rzecz Skarb Państwa za odszkodowaniem oraz nowe przepisy, które opisują wsparcie pracowników tych podmiotów, które znalazły się na listach sankcyjnych.

W obrocie międzynarodowym instytucja sankcji przeżywa swoisty boom. W polskim systemie prawnym regulacje sankcji są pewnym novum stąd w ocenie autora publikacji powyższe zmiany nie są ostatnimi. Aktualnie na polskiej liście sankcyjnej figuruje mniej nuż 50 podmiotów.

Zarząd przymusowy w podmiocie objętym sankcjami

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów – od teraz ustanowiony może zostać tymczasowy zarząd przymusowy w celu zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych (…) gdy jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego prowadzącego przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu:

1)utrzymania miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie lub

2)utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym, lub

3)ochrony interesu ekonomicznego państwa.

Uwaga – istnieje również możliwość aby zarząd przymusowy przejął na własność Skarbu Państwa aktywa podmiotu.

Wsparcie Pracowników

Od teraz możliwe jest również złożenie wniosku o przyznanie środków z FGŚP – co ciekawe również przez samego pracownika – o ile nie uczynił tego wcześniej pracodawca w wyznaczonym terminie. Jest to duża nowość – dotąd zasadniczo z perspektywy pracownika jego wpływ na swoją sytuację był całkowicie zależny od decyzji samych podmiotów i organów skarbowych.

Ustawa sankcyjna – co dalej?

Zmiany te jak i kierunek zdają się być korzystne. Potrzeba jest jednak nadal duża – zauważyć należy, że z wieloma problemami borykają się również kontrahenci podmiotów objętych sankcjami. Bardzo donośna w skutkach regulacja była dużym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników rynku.

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2022 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U.2022.1713 z dnia 2022.08.17

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance