Aktualności podatkowe tygodnia – Czy dotację na wypłatę dla pracownika należy wliczyć w koszty firmy?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Międzynarodowa ustawa może być ponad polskimi przepisami

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja br. o sygn. VIII SA/Wa 1054/15, jeżeli polska spółka świadczy usługi związane z transportem samochodowym za pośrednictwem zagranicznych kontrahentów, istnieje mozliwość, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wyłączą powstanie obowiązku podatkowego w CIT.  Sprawa dotyczyła spółki, wobec której fiskus zaniechał obowiązku wezwania spółki do wskazania państw, w których znajdowała się siedziba jej kontrahentów. Sąd uznał, iż fiskus bezpodstawnie wysnuł wniosek na temat konieczności pobierania przez płatniczkę pobierania CIT od należności wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów za świadczone usługi.


Dotację na wypłatę dla pracownika należy ująć jako przychód firmy

Jak wynika z indywidualnej interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPB-1-2/4510-403/16/MS, jeżeli firma chce pomniejszyć przychód, o pensję pracownika, na którego zatrudnienie otrzymuje dotacje z funduszu pracy, to musi owe dopłaty rozliczyć jako swój przychód.  Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła umowę z  PUP.  Umowa określała warunki zwrotu części kosztów przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia, nagród, a także ubezpieczeń społecznych.


Usługa wykonana wobec  samego siebie jest niemożliwa

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn.  I FSK 244/15, pożyczkodawca, który żąda zwrotu pożyczek poprzez firmy zajmujące się windykacją należności, nie płaci 23 proc. VAT, ponieważ nie świadczy wówczas usług, ale dochodzi swojego długu. Sprawa dotyczyła firmy udzielającej pożyczek gotówkowych poprzez pośrednika.


Dłużnik wliczy umorzone odsetki jako przychód

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w swoim wyroku o sygn III SA/Wa 2623/15, III SA/Wa 2629/15, iż umorzone odsetki karne od przeterminowanych rat kredytu, powinny być rozliczone przez dłużnika jako przychód.  Sprawa dotyczyła małżeństwa, których zaciągnięte zobowiązanie wraz z naliczonymi odsetkami zostało umorzone.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance