Bitcoin – opodatkowanie

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Jako że bitcoin jest walutą istniejącą tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym, to w rzeczywistości poważne wątpliwości może budzić fakt opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług obrotu taką „kryptowalutą”. Brak precyzyjnych regulacji podatkowych w tym zakresie powoduje, że należy wyjaśnić jak może dojść do opodatkowania wymiany bitcoinami dokonywanej pomiędzy podatnikami.

Niewątpliwie, handel bitcoinami będzie rodził określone konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli transakcje kupna-sprzedaży bitcoinów dokonywane są w ramach działalności prowadzonej we własnym imieniu oraz w sposób zorganizowany i ciągły, to przychód z ich sprzedaży należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast, jeżeli mają one charakter incydentalny, to generalnie przychód z ich sprzedaży powinien zostać przypisany do kategorii innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT), bądź jeśli czynność ich zbycia jest przedmiotem prawnie skutecznej umowy – do przychodów z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT). Jeżeli uda się wykazać konkretne koszty, które zostały poniesione przez podatnika na nabycie sprzedawanego bitcoina, to wówczas pojawi się możliwość opodatkowania tylko zysku uzyskanego ze sprzedaży a nie całkowitego przychodu.

Kwestia podatku VAT przedstawia się dwojako. Po pierwsze nie jest możliwym zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT handlu bitcoinami, gdyż w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o nr IBPP2/443-258/13/ICz z dnia 21.06.2013 r. uznano, że pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu przez klientów certyfikatów bitcoin nie stanowi pośrednictwa w usługach finansowych. Tym samym nie podlega ono zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 43 pkt 7 ustawy o VAT. Z drugiej strony, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o nr IPTPP2/443-52/14-6/IR z dnia 7.04.2014 r. wskazano, że handel bitcoinami stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, przez co podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych w Polsce stawką 23% VAT. Jednakże, miejscem opodatkowania w przypadku transakcji dokonywanych przez polskiego podatnika na rzecz spółki handlowej posiadającej siedzibę poza Unią Europejską będzie zgodnie z art. 28l ustawy o VAT miejsce, gdzie podmiot ten posiada siedzibę tj. terytorium kraju znajdujące się poza UE. Zatem usługi świadczone na rzecz podmiotu mającego swą siedzibę poza terytorium UE nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance