W 2017 roku zmiany dokumentacji podmiotów powiązanych

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Na 1 stycznia 2017 roku planuje się wejście w życie nowych regulacji, które zmienią zasady dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanymi. W założeniu będzie to kolejny krok w walce z wyprowadzaniem zysków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród najważniejszych reform wymienia się w szczególności:

 • podniesienie minimalnego progu powiązań kapitałowych z obowiązujących 5% do aż 25%;
 • zastosowanie zupełnie nowych kryteriów co do obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej, w tym wprowadzenie kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu podatnika;
 • obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej będzie ciążył na tych podmiotach, które w poprzednim roku obrotowym uzyskały przychody bądź koszty (zgodnie z przepisami o rachunkowości) w równowartości 2 000 000 euro;
 • organy podatkowe zyskają uprawnienie do żądania od podatnika przedstawienia dokumentacji tych transakcji, które nie przekraczają określonych w ustawie limitów. Podatnik od dnia wezwania będzie miał na przedstawienie dokumentacji 30 dni;
 • wprowadzenie w dokumentacji podatkowej nowych kategorii obowiązkowych informacji, w tym osiągniętych w poprzednim roku obrotowym przychodów bądź kosztów w równowartości 10 000 000 euro oraz informacji o grupie kapitałowej;
 • obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej będzie ciążył na tych podmiotach, które zostały zobowiązane do prowadzenia takiej dokumentacji. Podatnik będzie musiał złożyć oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym do upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok;
 • uproszczenie sprawozdania dotyczącego transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – dla przychodów lub kosztów przekraczających równowartość 10 000 000 euro.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance