1% podatku na nowych zasadach

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Zakłada on zmiany w zakresie przekazywania 1% podatku, o których mówiło się od dawna. Więcej na ten temat w poniższym tekście.

Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) przysługuje przywilej uzyskiwania 1% podatku dochodowego. Od ponad dziesięciu lat to podatnik sam decyduje, komu przekaże swój procent.

Zgodnie z przepisami odpisać tę kwotę można tylko na rzecz podmiotów, które zostały wpisane do rejestru ministra pracy i polityki społecznej. W 2015 roku znajduje się tam co najmniej osiem tysięcy uprawnionych. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których OPP pobierają 1% podatku i przekazują go innym, nieuprawnionym do tego organizacjom. Dodatkowo pobierane są przy tym opłaty, dla przykładu z tytułu składek członkowskich.

Nowela ma zakończyć ten proceder. OPP będzie zdolne do przekazania uzyskanych odpisów podatkowych tylko innej OPP, która aktualnie znajduje się we wspomnianym wcześniej wykazie resortu pracy. Tym samym korzyści przestaną spływać do podmiotów nigdy nie posiadających statusu OPP bądź takich, które utraciły status w związku z niedopełnieniem obowiązków.

Co więcej, programy komputerowe do rozliczeń PIT będą musiały zawierać wszystkie rubryki w formacie edytowalnym. Chodzi o to, aby podatnik miał swobodę wyboru organizacji, której chce przekazać 1% swojego podatku. Dotychczasowe praktyki, gdzie kolumna dotycząca 1% była wypełniona na stałe danymi konkretnej OPP, uznano za niewłaściwe.

Powołany zostanie również Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Ministrowie oraz wojewodowie z jego wykorzystaniem utworzą roczne i wieloletnie plany współpracy z takimi organizacjami.

Nowelizacja wejdzie w życie 60 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforrb.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance