Podatek bankowy już od lutego

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Sejm uchwalił Ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zakłada ona, że już od lutego 2016 roku instytucje takie zapłacą podatek od swoich aktywów w wysokości 0,44 proc. rocznie.

Opodatkowaniem zostaną objęte banki – zarówno krajowe jak i oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy pożyczkowe.

Dla banków i kas oszczędnościowo-kredytowych kwotę aktywów wolnych od podatku ustalono na 4 miliardy złotych. W przypadku zakładów ubezpieczeń będzie to 2 miliardy złotych, a firm pożyczkowych – 200 milionów złotych.

Zwolnione z opodatkowania został Bank Gospodarstwa Krajowego i inne banki państwowe, które mogą zostać powołane do życia w przyszłości. Warto też wspomnieć, że aktywa banków spółdzielczych pozostających w zrzeszeniach nie będą się sumowały dla celów obliczenia wysokości należnego podatku.

Ustawa została przegłosowana bezwzględną większością głosów. Jej autorzy tłumaczą, że podatek bankowy jest konieczny dla zapewnienia pokrycia wydatków budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków spółdzielczych.

Pierwotnie zakładano, że stawka podatku wyniesie 0,0325 proc. w skali miesiąca (0,39 proc. rocznie), ale ostatecznie zmieniono ją na 0,0366 proc., czyli 0,44 proc. w skali roku. Wszystko dlatego, że przez jedną z poprawek wyłączeniem od podatku objęto obligacje zakupione dla celów finansowania długu publicznego.

Podatek instytucje finansowe zapłacą już od lutego. Dlatego w najbliższym czasie można spodziewać się podniesienia opłat za usługi bankowe.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance