Uproszczenie procedur podatkowych już od 2016 roku!

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Nowelizacja ordynacji podatkowej została przyjęta przez Sejm i będzie teraz przekazana do prac senackich. Zakłada ona powołanie jednego organu do spraw podmiotów powiązanych czy wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego w procedurach podatkowych jak i wiele innych zmian. Znacząca większość z nich ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

Pierwszą z proponowanych zmian jest powołanie jednego, wiodącego urzędu, który zajmie się sprawami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. Ma to na celu uproszczenie procedur dotyczących kontroli podatkowej czy postępowań podatkowych – w odniesieniu do firm powiązanych, podlegających różnej właściwości miejscowej.

Zakłada się również możliwość stosowania pełnomocnictw ogólnych do reprezentowania we wszelkich kwestiach natury podatkowej. Co ważne, takie pełnomocnictwo składane będzie drogą elektroniczną, bez opłaty skarbowej. Regulacja wejdzie w życie w okresie późniejszym niż większość reform – od 1 lipca 2016 roku.

Jedną z ważniejszych zmian jest uregulowanie problemu ogólnych interpretacji podatkowych, po to, by zminimalizować wydawanie wielu interpretacji indywidualnych. Proces wnioskowania i tworzenia takich interpretacji ma zostać uproszczony.

Ciekawą możliwością przewidywaną przez nowelę będzie zapłata należnego podatku z wykorzystaniem karty płatniczej. Ma to ułatwić wykonywanie obowiązków podatkowych, promować obrót bezgotówkowy, a także zmniejszyć koszty związane z przyjmowaniem gotówki.

Wiele miejsca poświęcono informatyzacji. Mowa tutaj o ujednoliceniu form raportów z ksiąg podatkowych, co powinno przełożyć się na szybsze i łatwiejsze sprawdzanie dokumentacji podatkowej. Planuje się też wprowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych z bezpłatnym, internetowym dostępem dla każdego podatnika. Znajdzie on tam informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na ruchomościach oraz zbywalnych prawach majątkowych. Prawdopodobnie przepisy dotyczące powstania takiego rejestru zaczną obowiązywać nieco później, bo od 1 stycznia 2017 roku.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance