Aktualności podatkowe tygodnia – likwidacja oddziału spółki w Polsce, a zwrot VAT dla spółki macierzystej

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Sprzedaż narządów bez VAT

Jak wynika z orzeczenia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 4 listopada br. o sygn.
I FSK 484/15, spółka, która odpłatnie udostępnia szpitalom tkanki wykorzystywane do zabiegów chirurgicznych i operacji może odliczyć VAT od tych usług. Sąd uznał bowiem, iż taka działalność jest silnie związana z opieką medyczną.


Zwrot podatku od zlikwidowanej w Polsce firmy

Spółka macierzysta może ubiegac się o zwrot nadpłaty w VAT, nawet gdy oddział spółki zagranicznej zakończy swoją działalność – tak brzmi orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  26 października br. o sygn. III SA/Wa 2213-2214/15. W uzasadnieniu Sąd potwierdził, iż zakres obowiazków zagranicznej firmy nie zmienia się pomimo likwidacja polskiego oddziału zagranicznej spółki – istnieje ona bowiem w dalszym ciągu erenie innego państwa UE.


Więcej pieniędzy na działalność B+R

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców zajmujących się działalnoscią B+R. Na przyszły rok zaplanowano bowiem korzystne zmiany w ulgach dla tego rodzaju aktywności biznesowej. Od 2017 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczyć do 50 proc. kosztów na działalność badawczo-rozwojową. Wydłuży się także okres przysługujący do rozliczenia ulgi – z trzech, do sześciu lat.


Rodzic nie zapłaci podatku za nocleg w szpitalu

Jak wynika z interpretacji  Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP3/4512-455/16-2/SR, usługi związane z zakwaterowania osób bliskich hospitalizowanych pacjentów są zwolnione z VAT. W potwierdzeniu Sąd wyjasnia, iż poprzez pozytywny wpływ na samopoczucie chorego, usługi takie sa ściśle związane opieką medyczną.

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance