Najnowsze aktualności podatkowe – klauzula obejścia prawa podatkowego w ocenie Rządowego Centrum Legislacji oraz praktyka organów podatkowych w „walce” z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zapraszamy do lektury.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Podwykonawstwo nie w ramach usługi kompleksowej

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 lutego 2016 r. o sygn. I FSK 1668/14, jeżeli podatnik zleca wykonywanie niektórych usług podwykonawcy, to nie ma prawa zastosowania jednej stawki VAT dla świadczenia kompleksowego (usługi zasadniczej i usług dodatkowych). Sprawa dotyczyła hurtowni farmaceutycznej, która w ramach wykonywanej działalności przeprowadzała dostawę i montaż urządzeń medycznych z wykorzystaniem podwykonawców. Wobec całej usługi stosowała jedną stawkę VAT (8%), co zakwestionował zarówno fiskus, jak i NSA.


Przychód najemcy z tytułu odpracowanego czynszu?

Jedna z gmin wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie przychodu najemcy mieszkania komunalnego z tytułu odpracowania zaległości czynszowych. Istota pytania zadanego fiskusowi dotyczyła tego, czy gmina będzie zobowiązana jako płatnik do obliczenia, potrącenia oraz odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości świadczenia rzeczowego (pracy) najemcy, które to świadczenie będzie stanowić spłatę długu w postaci zaległego czynszu. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 3 lutego 2016 o sygn. ITPB2/4511-1081/15/AB stwierdził, że przychód taki nie powstanie, a więc gmina nie będzie miała obowiązku pobrania zaliczek na podatek.


Rygor natychmiastowej wykonalności nawet z powodu bliskiego terminu przedawnienia

Z ostatniego orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych wynika, że przesłanki zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności – określone w Ordynacji podatkowej – wobec nieostatecznych decyzji podatkowych właściwie nie mają znaczenia. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. II FSK 2317/15 orzekł, że bliski upływ terminu przedawnienia daje fiskusowi prawo do zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności. W przedmiotowej sprawie, fiskus swoje działanie motywował jedynie 2-miesięcznym okresem pozostałym do przedawnienia zobowiązania podatkowego.


Rada nadzorcza spółki nie generuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Jeżeli rada nadzorcza wykonuje swoje zadania nieodpłatnie, to nie zawsze w takiej sytuacji musi powstać dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Mianowicie, w sprawie rozstrzyganej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB6/4510-487/15-2/AK, członkowie rady nadzorczej spółki z o.o. byli jednocześnie pracownikami grupy kapitałowej, do której należał udziałowiec owej spółki. Wykonywanie przez nich zadań w radzie nadzorczej nie powoduje zatem powstania dla spółki przychodu, gdyż działają oni w interesie udziałowca, a nie spółki.


Klauzula obejścia prawa podatkowego zdaniem RCL

Rządowe Centrum Legislacji w opinii z dnia 21 stycznia 2016 r.sygn. RCL.DPG.550.18/2015, stwierdza, że projekt klauzuli obejścia prawa przygotowywany przez Ministerstwo Finansów ma szereg błędów i może być niekonstytucyjny. Mianowicie, wiceprezes RCL argumentuje, że:
– projekt zawiera szereg klauzul generalnych i pojęć nieostrych;

– projekt może prowadzić do subiektywizacji rozstrzygnięć organów podatkowych;

– naruszenie pewności prawa przez klauzulę może m. in. polegać na wyłączeniu ochrony prawnej wynikającej z wcześniej uzyskanej interpretacji indywidualnej;

– dochodzi do osłabienia instytucji Rady do spraw Unikania Opodatkowania;

– opinie zabezpieczające mają niejasny charakter prawny i nie gwarantują poziomu ochrony adekwatnego do interpretacji indywidualnych.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance