Ujmowanie wydatków w kosztach podatkowych oraz pomniejszanie przychodu za sprawą wpisu do księgi rachunkowej – najnowsze aktualności podatkowe.

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Przychody zagraniczne nie ograniczają prawa do polskiej ulgi na dziecko

Przepisy ustawy o PIT nie przewidują ograniczeń dotyczących odliczenia ulgi ze względu na to, że małżonek pracuje za granicą i w innym państwie korzysta z ulgi na dzieci – tak określił w indywidualnej interpretacji o sygn. ILPB2/4511-1-138/16-4/WS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Sprawa została poruszona na wniosek kobiety, której mąż pracuje w Republice Czeskiej. Według interpretacji, pomimo tego, iż mąż odlicza ulgę na dzieci zagranicą, kobiecie także przysługuje takie zmniejszenie w Polsce.

Podczas postępowania dotyczącego wydatków spółki na raty leasingowe i utrzymanie samochodów, które spółka wynajmowała, Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku o sygn. II FSK 292/14 ogłosił, iż Podatnik, który nie zmierza do osiągnięcia przychodu, nie może zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów podatkowych. Wynika z tego, że aby wydatki mogły być ujęte w kosztach, należy wykazać, iż maja one związek z prowadzoną działalnością.

Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki

Zapłata zaliczki na PIT z rachunku spółki, skutecznie wygasi zobowiązanie podatkowe. Warunek jest jeden- kwota nie może przekroczyć 1000 złotych, a treść dowodu wpłaty nie może budzić wątpliwości co do przeznaczenia wpłaty. Tak wyjaśnia w interpretacji indywidualnej o sygn. IBPB-1-1/4511-788/15/ZK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Sprawa dotyczyła wspólnika spółki komandytowej.


Wpis do księgi rachunkowej wystarczy do pomniejszenia przychodu

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 182/14 wynika ,że wydatek , aby stał się kosztem podatkowym, nie musi w księgach rachunkowych ujęty być jako koszt. Jedynym warunkiem jest to, że musi on zostać do nich wpisany. Ujęcie w księgach rachunkowych uprawnia do podatkowego rozliczenia kosztu uzyskania przychodu, nawet jeśli do celów rachunkowych takim kosztem wydatek jeszcze nie jest. Sprawa dotyczyła banku, którego pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w formie prowizji, które następnie miały być traktowane jako koszty pośrednie i odejmowane od uzyskanego przychodu.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance