Aktualności podatkowe tygodnia – Ogromny wzrost wpłat po kontrolach skarbowych do podważenia?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

W 2016 przeprowadzono mniej kontroli skarbowych dotyczących podatków względem 2015 roku (5769 do 5956), natomiast o trzy miliardy złotych podniosła się kwota ustaleń zakończonych decyzją. W tej kwocie o miliard złotych wzrosła suma wpłat. Tyle, że w wielu sprawach decyzje organów czy orzeczenia sądów nie są jeszcze ostateczne. Dopiero po ich uprawomocnieniu będzie można zobaczyć prawdziwy obraz statystyki – być może wciąż pokazujący ogromny wzrost wpłat.

W polu zainteresowania wpłaty, nie ustalenia

Resort finansów przygotował pakiet paliwowy, a teraz zajmuje się pracami nad pakietem alkoholowym oraz tytoniowym. Ten drugi dzieli się na część projektowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i część podatkową, za którą odpowiada Ministerstwo Finansów. Przy podatku akcyzowym najważniejsze są kwestie zmiany zabezpieczenia. Dla przykładu, proponuje się likwidację zwolnienia z akcyzy przy alkoholu skażonym we wskazany sposób.


Po interpretację przed przekształceniem

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, że nie ma konieczności, by wspólnicy spółki rozwiązywali dotychczas trwającą spółkę i zawiązywali nową, wyłącznie dla celów ustalenia, jakie konsekwencje podatkowe będzie to miało dla utworzonej spółki. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o interpretację podatkową zdarzenia przyszłego – jeszcze przed przekształceniem.


Prawo do zwrotu VAT nie równa się prawu do dysponowania zwrotem

Zdaniem NSA fiskus nie ma uprawnień do zaliczenia nadwyżki podatku od towarów i usług (VAT) na rzecz zaległości podatkowych, dopóki nie zostanie rozstrzygnięte, czy zwrot VAT jest zasadny. Tym samym wskazuje się na rozdzielenie prawa do zwrotu VAT od prawa do dysponowania tym zwrotem.


Mały przedsiębiorca z ulgą ZUS w 2017 roku

Jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną ulgi w składkach ZUS dla małych działalności gospodarczych. Od 2018 roku planuje się natomiast, by dla nowych działalności gospodarczych przez pierwsze pół roku składek ZUS nie było wcale, albo przynajmniej, aby były one mniejsze.


Niższy CIT nie od razu dla wszystkich spółek

Od początku tego roku małe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i małe spółki akcyjne zamiast 19 procent podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zapłacą tylko 15 procent. Niestety przedsiębiorcy rozliczający się w sposób uproszczony muszą poczekać na niższą stawkę podatku jeszcze rok – do stycznia 2018.


Fiskus chce nieopłacalnych umów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że przedsiębiorca może odliczyć odszkodowanie, które wcześniej zapłacić z tytułu wcześniejszego zerwania umowy najmu. W ten sposób sąd sprzeciwił się decyzji organów podatkowych. Jego zdaniem wydatek na odszkodowanie to rodzaj wydatku na zabezpieczenie źródła przychodu.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 24.01.2017

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance