Aktualności podatkowe tygodnia: Specjalny nadzór nad towarami wrażliwymi

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Obowiązujący od niedawna „pakiet przewozowy”, czyli ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przewiduje mechanizmy specjalnego nadzoru nad tzw. towarami wrażliwymi. Tego typu towary to głównie alkohol, tytoń, papierosy, ale też oleje ropy naftowej, preparaty smarowe oraz oleje roślinne. Podstawą uznania danego towaru za wrażliwy jest jego rodzaj. Specjalny nadzór odnosi się do wszystkich podmiotów biorących udział w transporcie.

Niższy podatek wykluczony przez dodatkowe zyski

Małe spółki, a więc takie, które w poprzednim roku nie wygenerowały przychodu większego niż 5,157 miliona złotych, od 1 stycznia 2017 roku mogą płacić niższą stawkę CIT – 15%. Według interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), dla ustalenia czy danemu podmiotowi przysługuje status małego podatnika, należy wziąć pod uwagę nie tylko przychody ze sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też ze sprzedaży spółki komandytowej, w której spółka z o. o. jest wspólnikiem. Podobnie należy uwzględniać odsetki, prowizje i inne pożytki ze świadczenia usług finansowych przy sprzedaży.


Firma sama musi wpłacać zaliczki

Zobowiązanie płatnika nie wygaśnie, jeśli zapłata zaliczki PIT od pracowników bądź zleceniobiorców nastąpi z wykorzystaniem osoby trzeciej jako posłańca. Zdaniem dyrektora KIS status płatnika i podatnika różni się od siebie, a ustawa wprost przewiduje sytuacje, w których wpłata podatku przez osobę trzecią uznawana jest za wpłatę przez podatnika.


Międzynarodowa walka z oszustami

Polskie organy skarbowe w walce z oszustami podatkowymi powinny korzystać z rozwiązań innych krajów. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przedstawiła raport, w którym wskazuje na sposoby walki z oszustami w aż 21 krajach. Jednym z mechanizmów jest wynagradzanie przez organy skarbowe demaskatorów, czyli podmiotów, które poinformują fiskusa o firmach oszukujących podatkowo.


Przestępstwa fakturowe i rozszerzona konfiskata majątkowa

23 marca uchwalono nowelizację Kodeksu karnego, przewidująca m.in. konfiskatę przedsiębiorstwa, które wykorzystano przy oszustwach gospodarczych. Przepisy te mają zacząć obowiązywać w ciągu 14 dni od ich opublikowania, a już teraz budzą pewne wątpliwości. Konfiskata stoi bowiem w sprzeczności z wprowadzonymi kilka miesięcy temu przepisami sankcjonującymi tzw. przestępstwa fakturowe.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 14.04.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance