Aktualności podatkowe tygodnia: Nadpłata PIT. Fiskus pracownikom, a sąd płatnikom

Aktualności podatkowe tygodnia: Nadpłata PIT. Fiskus pracownikom, a sąd płatnikom
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Jeśli wbrew przyjmowanym założeniom pracownik przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku, mamy do czynienia z problemem co do zwrotu niesłusznie potrąconych i przekazanych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Spór powstaje na gruncie tego, kto może ubiegać się o zwrot nadpłaty. Zdaniem organów skarbowych jest to pracownik, a według sądu kasacyjnego – płatnik, którego rolę najczęściej pełni pracodawca.


Biurowce i galerie handlowe z nowym podatkiem

Resort finansów zapowiada projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który ma prowadzić kolejne rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie szczelności systemu podatkowego. Część z pomysłów jest kontrowersyjna. Chodzi tu m.in. o minimalny podatek dochodowy od właścicieli nieruchomości komercyjnych, takich jak biurowce czy galerie handlowe.


Nadpłaty PIT nie dostaną zadłużeni

W sytuacji, gdy danemu podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaty z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale jest on osobą zadłużoną, zwrot taki może zostać zajęty przez komornika sądowego bądź organ administracji w toku postępowania egzekucyjnego.


Sprzedaż starego samochodu i brak zwolnienia

Handel towarami akcyzowymi nawet w odniesieniu do najmniejszych przedsiębiorców wyłącza możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT). Chodzi o sam fakt objęcia sprzedawanego samochodu akcyzą – bez względu na to, czy trzeba było ją zapłacić, czy jednak nie.


Pod wodą budować się nie da

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stanął po stronie gminy, która weszła w spór z organami skarbowymi w sprawie kwalifikacji podatkowej gruntów przeznaczonych pod budowę zbiornika wodnego. Zdaniem NSA taki grunt nie powinien być uważany za grunt budowlany, choćby miały tam powstać małe obiekty.


Basen bez VAT

Powiaty, które udostępniają szkołom baseny, realizują jedynie swoje obowiązki wynikające ze stosownych ustaw. Tym samym nie są one obowiązane do odprowadzania z tego tytułu podatku VAT.


Maski antysmogowe dobre dla efektywności pracownika

Przedsiębiorcy chcący poprawić jakość powietrza w pracy, dla przykładu kupując maski antysmogowe, wpływają na poprawę efektywności pracowników. Dlatego wydatki na takie maski mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 07.07.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance