Aktualności podatkowe tygodnia – Czy czynsz może być wliczony do firmowych kosztów?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Czynsz można uznać za firmowy koszt

Interpretacja indywidualna o sygn. ITPB1/4511-487/16/JŁ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, potwierdza, iż wydatki, które zostały poniesione na rzecz wynajmu lokalu w miejscowości innej niż miejsce zameldowania przedsiębiorcy, mogą zostać odliczone jeżeli wynajem ten wiąże się wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Sprawa dotyczyła podatnika, który zawarł umowę, obligującą go do świadczenia usług w oddalonej o kilkaset kilometrów siedzibie kontrahenta.


Czas poświęcany dziecku nie wpłynie na wielkość ulgi

Ulga prorodzinna zostanie rozdzielona równo pomiędzy obojgiem rodziców, jeżeli nie potrafią oni porozumieć się co do podziału. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia br. o sygn. II FSK 1957/14. Sąd podkreślił również, że bonifikata wcale nie musi być rozdzielona proporcjonalnie do zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej lub ilości czasu poświęcanego podopiecznym.


Sensowne uzasadnienie nie daje gwarancji na odliczenie podatku

W przypadku nawet najbardziej  sensownego uzasadnienia wydatku nie możemy być pewni , że zostanie on uznany za koszt podatkowy – tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia br. o sygn II FSK 2152/14. W sprawie chodziło o spółkę, która w ramach niewywiązania się z umowy zamierzała dokonać odliczenia od przychodu rekompensaty.


Bloger nie wliczy zakupów w koszty podatkowe

Izba Skarbowa w Bydgoszczy, wydała niezbyt korzystną interpretację  (ITPB1/4511-408/16/MR) dla osób czerpiących dochody z prowadzenia bloga. Według skarbówki, blogerzy nie mogą odliczyć od przychodu wydatków przeznaczonych na zakupy związanych z wykonywaniem owej działalności, ponieważ głównym źAktródłem ich przychodu są reklamy.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance