Aktualności podatkowe tygodnia – rozwiązanie umowy jako usługa oraz co można określić próbką towaru?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Kiosk, a opłata targowa

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 1114/15, tymczasowy obiekt budowlany może być budowlą. Urzędnicy nie mogą więc z góry założyć, że obiekty spółki nie podlegały podatkowi od nieruchomości.
Uznano, że konieczne jest ustalenie charakteru spornego obiektu. Wówczas będzie można określić, czy kiosk podlega opłacie targowej, czy podatkowi od nieruchomości. Sprawa dotyczyła spółki- właścicielki kiosków drewnianych nietrwale związanych z gruntem.


Karton produktów może być próbką towaru.

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji o sygn. 1061-IPTPP1.4512.1.2016.2.AK, orzekła, iż nieodpłatne przekazywanie próbek towarów, jeśli jego cel jest związany z działalnością gospodarczą podatnika, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT.
Sprawa dotyczyła spółki działającej w branży spożywczej, której właściciel, w ramach promocji marki zamierzał wysyłać klientom kartony mrożonych produktów.
W komentarzu do interpretacji zaznaczono, że Kryterium „niewielkiej ilości” towaru, do którego odnosi się ustawa o VAT, jest pojęciem nieprecyzyjnym. Podkreślono również, że dla oceny charakteru ma znaczenia sama „niewielka ilość”, lecz ilość towaru w kontekście zaspokojenia potrzeb nabywcy w związku z tym przekazaniem.


Rekompensata wypłacona za utracone korzyści to nie koszt

Według interpretacji  wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie o sygn. IPPB3/4510-808/15-2/AG, Spółka, która poniosła wydatek na zrekompensowanie innemu podmiotowi szkody z tytułu przeniesienia miejsca produkcji do innego państwa członkowskiego, nieujmie tej kwoty w swoim rachunku podatkowym. Według oceny organu interpretującego, nakłady takie nie są ukierunkowane na osiąganie przychodów spółki lub na zabezpieczenie, czy też zachowanie jej źródła wpływów.  Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się produkcją i sprzedażą części dla branży motoryzacyjnej.


Rozwiązanie umowy także jest usługą

Opłata za uzgodnione pomiędzy stronami skrócenie okresu najmu podlega VAT. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP1/4512-1283/15-2/BS.  Nie jednak podstaw do doliczania podatku do opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy klienta, co może mieć miejsce wówczas, gdy klient nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z treści umowy.
Do opłaty należy doliczyć VAT wówczas, jeśli rozwiązanie umowy nastąpi bez winy klienta, na jego wniosek. Sprawa dotyczyła firmy wynajmującej auta i obsługującej samochody używane przez jej klientów.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance