Mały podatnik w 2016 roku

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Od 1 stycznia 2016 roku tzw. małym podatnikiem zostanie taki podatnik, którego wartość sprzedaży i należnego z tego tytułu podatku VAT nie przekroczyła za 2015 rok 5 092 000 złotych. Wartość ta, wynosząca 1 200 000 euro została obliczona w oparciu o średni kurs tej waluty według Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień 1 października 2015 roku.

Możliwość uzyskania statusu małego podatnika, a co za tym idzie – korzystania z wynikających stąd przywilejów – zależy od osiąganych przez podmiot obrotów w euro, po przeliczeniu na polskie złote. Przeliczenie zawsze jest ustalane według średniego kursu NBP w pierwszym dniu roboczym października w poprzednim roku podatkowym. Wynik przeliczenia wyrażony w złotówkach zaokrągla się do pełnych tysięcy.

1 października 2015 roku średni kurs euro według NBP wyniósł 4,2437 złotych. Oznacza to, że w 2016 roku małymi podatnikami zostaną następujące dwie kategorie podmiotów:
podatnicy, których wartość sprzedaży i należnego podatku nie przekroczyła w 2015 roku kwoty 5 092 000 złotych;
podatnicy prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą bądź innym podmiotem świadczącym tego typu usługi za wyjątkiem komisu, dla których kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia i należnego podatku nie przekroczyła w 2015 roku kwoty 191 000 złotych.

Mały podatnik skorzysta z przywilejów zapewnionych obowiązującymi przepisami prawa. Mowa tutaj o wyborze: kasowego rozliczenia, kwartalnego rozliczenia bez metody kasowej, bądź pozostania przy rozliczeniu miesięcznym.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance