Aktualności podatkowe tygodnia – Kiedy prowadzoną działalność można określić mianem czynności pobocznej?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Należności uzyskane z udziału w reklamie rozliczymy liniowo

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o sygn. I SA/Lu 707/16 wynika, iż opłaty związane z wydatkami za usługi reklamowe, stanowią dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Sporna sprawa dotyczyła sportowca, odpłatnie udostępniającego swój wizerunek, świadcząc przy tym usługi sportowe oraz reklamowe. Uchylając poprzednio uzyskaną, niekorzystną dla mężczyzny interpretację, Sąd zaznaczył, iż działalność wykonywana przez mężczyznę, nie jest uzyskiwaniem praw majątkowych i w związku z tym,  podatnik może rozliczyć się według stawki liniowej.


Zwolnienie z podatku tylko w granicach strefy

Koszty związane z umieszczeniem fragmentu rurociągu poza specjalną strefą ekonomiczną, nie uprawniają do zwolnienia z podatku – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. II FSK 2702/14. Dotyczy to również sytuacji w których takie umiejscowienie obiektu jest wymagane do wykonywania działalności w strefie.


Regularne udzielanie pożyczek nie jest czynnością poboczną

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. I FSK 320/15, spółka, która regularnie udziela wsparcia finansowego w postaci pożyczek dla podmiotów powiązanych kapitałowo, nie może uznać takich działań za czynności poboczne, marginalne do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Z tego względu, przy wyliczaniu proporcji sprzedaży decydującej o zakresie prawa do odliczenia VAT przedsiębiorstwo musi również  uwzględnić wartość obrotu z ich tytułu. Sprawa dotyczyła spółki, zajmującej się handlem w branży rolniczej. Jej właściciel czerpał również korzyści  ze sporadycznego – jak sama twierdziła  – oprocentowania pożyczek.


Preferencja tylko dla wykształconych rehabilitantów

Dyrektor Izby skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej o sygn. IBPP3/4512-379/16-3/KG uznał, iż osoby odpowiednio wykwalifikowane do wykonywania masażu, zabiegów rehabilitacyjnych oraz fizyko- i fizjoterapeutycznych są zwolnione z VAT, wówczas gdy ich działania służą profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Podstawą do przyjęcia przez organ podatkowy takiego stanowiska w tej kwestii, jest to, iż spełnione są tu obie przesłanki umożliwiające zwolnienie z VAT – podmiotowa oraz przedmiotowa.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance