Limit zwolnienia z VAT w 2016 roku

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Wiadomo już, że podatnikom będzie przysługiwała możliwość stosowania zwolnienia z podatku VAT do końca 2018 roku. Warunkiem jest, by wartość sprzedaży nie była wyższa niż 150 000 złotych. Obowiązujące dotychczas limity zwolnień zostaną zachowane.

W pierwszym założeniu obecnie stosowany limit zwolnienia podatkowego miał wygasnąć wraz z końcem 2015 roku. Rada Unii Europejskiej w swojej decyzji wykonawczej 2015/1173 o zmianie decyzji 2009/790/WE wyraziła zgodę, aby limit został przedłużony aż do końca 2018 roku. Dzięki temu przedsiębiorcy wciąż mogą korzystać ze zwolnień z podatku od towarów i usług, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy 150 000 złotych.

W sytuacji, gdy Polska nie otrzymałaby pozwolenia od Rady UE w tym przedmiocie, limit musiałby zostać obniżony jedynie do 10 000 euro. Stawka ta podlegałaby przeliczeniu na polskie złote na podstawie kursu obowiązującego w dniu przystąpienia.

Poprzednia decyzja upoważniała Polską do stosowania podwyższonego limitu do 31 grudnia 2015 roku. Tymczasem od 1 stycznia 2016 roku nie ulegnie on zmianie.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Wyróżniony ekespert

<br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $fullname in <b>/home/ebwhjzgwhy/domains/spolki.cgolegal.pl/public_html/wp-content/uploads/cache/136c5961c23f8bf63e4454eece6364a99e48530f.php</b> on line <b>45</b><br />
”
class=”lazyload”></figure><div class=

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance