Brakuje miliardów z podatku CIT

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowało raport, z którego wynika, że w naszym systemie podatkowym wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) powinny być wyższe o co najmniej 10 miliardów złotych. Wnioski takie wyciągnięto na podstawie porównań z sytuacją innych państw.

Autorzy analizy za główną przyczynę takich braków uznają szeroko wykorzystywane w Polsce mechanizmy cen transferowych i powiązań spółek. W ten sposób odbywa się transfer dochodów do korzystnych podatkowo lokalizacji, np. na Cypr czy Seszele.

Podstawą dla przygotowania opinii były badania ze Stanów Zjednoczonych. Tam budżetowi państwa brakuje blisko 90 miliardów złotych, stanowiących 30 procent wpływów z CIT. Należy przy tym mieć na uwadze, że USA dysponuje znacznie skuteczniejszymi metodami kontroli podatników. Przekłada się to na utrudnienia w transferze dochodów poza granice tego państwa.

Raport objął ponadto porównanie średniego wskaźnika wpływów z CIT w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) w państwach członkowskich OECD. Wynosi on 2,85%, zaś dla Polski tylko 2,1%. Pokrywa się to z szacunkiem, że CIT powinien przynosić do budżetu przynajmniej 10 miliardów złotych więcej.

Zdaniem ekspertów podstawową przyczyną transferu dochodów zagranicę jest nie tyle 19-procentowa stawka CIT, ale łatwość unikania opodatkowania w Polsce. Na Cyprze podatek dochodowy od osób prawnych jest objęty stawką tylko 10%. Roczny koszt utrzymania tam struktury podatkowej wynosi nie więcej niż 100 tysięcy złotych.

Administracja podatkowa w naszym kraju działa po prostu źle. Wynika to z faktu, iż urzędnicy posiadają przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa podatkowego, ale brakuje im jej w odniesieniu do transakcji finansowych.

O ile problem unikania opodatkowania pojawia się w wielu innych państwach, to walczą one z tym zjawiskiem zdecydowanie skuteczniej.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance