Aktualności podatkowe tygodnia: JPK. Analiza techniczna to nie wszystko, potrzeba testów merytorycznych

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Już 27 lutego mija czas do złożenia bieżącej deklaracji VAT, a także przygotowanie i wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT, przeznaczonego dla małych oraz średnich firm. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sama analiza techniczna kompletności i poprawności matematycznej nie będzie wystarczająca. Warto przeprowadzić jeszcze testy merytoryczne.

Optymalizacja podatkowa wychodzi z mody

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania. Okazuje się, że mają one zastosowanie wyłącznie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu rozpoczęcia obowiązywania tych przepisów, czyli po 15 lipca 2016 roku. Wcześniejsze interpelacje nie ochronią podatnika, o ile będą uznane za następstwo agresywne optymalizacji. Nie może bowiem dojść do przypadku, kiedy w jednym roku dwie firmy znajdujące się w takiej samej sytuacji zostaną potraktowane inaczej – jedna zapłaci podatek, bo stosuje agresywną optymalizację w rozumieniu wcześniejszej interpretacji, a druga tego podatku nie zapłaci.


Postój i przeróbka wykluczą eksport

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy, który domagał się od organów podatkowych możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT. Zdaniem NSA jeśli podczas wywozu poza granice Unii Europejskiej transport został przerwany, a towar przetworzony, to przedsiębiorca nie ma prawa do zastosowania zerowej stawki VAT.


Wynajmujący powinien dokonać rejestracji

Właściciele mieszkań, którzy wynajmują mieszkanie przez zagraniczny portal internetowy, winien jest złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, choćby nie przekraczał limitu zwolnienia z VAT przez wzgląd na niskie obroty. Takie jest stanowisko Izby Skarbowej w Katowicach.


Poddasze opodatkowane

NSA twierdzi, że kondygnację trzeba rozumieć zgodnie z wykładnią literalną, dlatego nie ma znaczenia jej średnia wysokość ani dostosowanie do przebywania tam przez ludzi. Poddasze w tym znaczeniu również jest kondygnacją, która podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


Budowlanka i zakupy za granicą

Od momentu wprowadzenia mechanizmu odwróconego VAT w branży budowlanej, podwykonawcy nie płacą samodzielnie VAT, a kupują towary oraz usługi zawierające już podatek VAT za granicą. Nie wykazują przy tym podatku należnego i nie mogą go wówczas odliczyć. Jeśli zamierzają jednak odzyskać VAT z faktur kosztowych, winni wykazać nadpłatę i starać się o jej zwrot w urzędzie skarbowym. Coraz częściej przedstawiciele branży przestają występować o kolejne zwroty, ale zamawiają materiały bezpośrednio u dostawców z innych krajów Unii Europejskiej i wykazują podatek należny.


Podatnik straci, budżet państwa nie

NSA orzekł, że jeśli ktoś przez pomyłkę odprowadza VAT od wynagrodzenia, nie odzyska go w sytuacji, gdy przedsiębiorca go zatrudniający… zniknął. Kto bowiem wprowadzi do obiegu fakturę, musi odprowadzić VAT, nawet ten nienależny.


Spółka przejmuje dług, wspólnik ma przychód

Przejęcie nieodpłatnie długu przez spółkę od jej wspólnika rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty podatku od przychodu – zdecydował NSA. Chodzi o to, że takie przejęcie powoduje u wspólnika zwolnienie z długu.


Elki zapłacą podatek od środków transportowych

NSA uważa, iż ciężarówki przeznaczone do nauki jazdy nie spełniają kryteriów pojazdu specjalnego czy używanego do specjalnych celów. Dlatego nie są zwolnione z podatku od środków transportowych i muszą go płacić.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 15 lutego 2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance