Aktualności podatkowe tygodnia – Grupa robocza ds. art. 29, czyli RODO i DPO. Pierwsze wytyczne

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Grupa robocza ds. art. 29 przedstawiła wytyczne, które dotyczą instytucji inspektora danych osobowych. Konkretniej – jakie winien mieć on kompetencje, jaki status w organizacji, w jaki sposób i w jakim czasie powinno się go wybierać.

Impreza promocyjna w kosztach uzyskania przychodu

Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że impreza firmowa organizowana w związku z promocją działalności firmy może być całościowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Co ciekawe – nawet wtedy, gdy w imprezie wezmą osoby spoza firmy. Wszystko dlatego, że takie działanie nakierowane jest na reklamę i promocję firmy.


Handel bitcoinami nie opodatkowany VAT

Minister Finansów wydał interpretację zmieniającą, w której wskazał, że sprzedaż bitcoinów przez osobę, która otrzymała je okazjonalnie w rozliczeniu nie wypełnia znamion prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Tym samym handel bitcoinami nie podlega opodatkowaniu VAT, o ile działalność taka nie jest przedmiotem profesjonalnej działalności przedsiębiorcy.


Obsługa techniczna kart z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, że nie wszystkie czynności operatora kart płatniczych podlegają zwolnieniu z VAT. I tak wszelkiego rodzaju obsługa techniczna kart, taka jak dla przykładu sporządzanie rachunków rozliczeniowych, jest opodatkowana VAT.


Wyjazd służbowym autem do Francji nie jest objęty VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stoi na stanowisku, że pracownik wyjeżdżający służbowym autem udostępnionym mu przez pracodawcę za granicę, nie odnotowuje przychodu z nieodpłatnego świadczenia, jeżeli wydatek winna ponieść spółka.


Restrukturyzacja bez negatywów

NSA uznał, że podział przez wydzielenie, który daje możliwość przeniesienia nowego pakietu akcji z jednej spółki kapitałowej do drugiej spółki kapitałowej, nie prowadzi do utraty zwolnienia dywidendowego, choćby miało to miejsce przed upływem dwóch lat. Spełnia to powiem warunek ciągłości posiadania akcji.


Ewidencja nie tylko papierowa

Klienci płacący mobilnie nie są obowiązani do odbierania papierowego paragonu od sprzedawcy obsługującego kasę fiskalną. Wystarczy mu natomiast powiadomienie o takiej możliwości i zdjęcie rachunku na telefon. Takie zdanie wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.


Oddział nie jest konsumentem

Oddział zagranicznej spółki może odzyskać podatek, który naliczono mu podczas zakupów w Polsce, nawet jeśli nie miał tu żadnej opodatkowanej sprzedaży. Tak twierdzi NSA.


Emisja obligacji droższa niż brak zwrotu podatku

700 milionów rocznie – tyle zyskuje budżet państwa na długim, 60-dniowym terminie na zwrot podatku VAT. W tym okresie państwo nie musi płacić odsetek, a więc jest to czysta korzyść.


W 2018 roku wzór formularza do podatku od nieruchomości

Od 2018 roku zacznie obowiązywać wzór formularza do podatku od nieruchomości. Będzie to wzór ujednolicony, a nie jak obecnie, gdzie każda gmina może mieć swój wzór.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: TAXówka, 18.01.2017 r.

Wyróżniony ekespert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

    CGO Group

    CGO Group
    Anna Ślusarek
    Specjalista ds. administracyjnych
    Kancelaria CGO Legal CGO Finance