Kto nie musi prezentować instrumentów finansowych?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Od ostatniego piątku – 27 listopada – jednostki zyskały uprawnienie do niestosowania regulacji zawartych w rozporządzeniu dotyczącym instrumentów finansowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy są objęte obowiązkiem badania tych instrumentów przez biegłego rewidenta, czy też nie. Uzależnia się to natomiast od nowych warunków do spełnienia.

Obowiązujące od dnia wcześniej, tj. czwartku 26 listopada 2015 roku rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych stanowiło, że przepisy tego rozporządzenia nie znajdą zastosowania wobec jednostek niepodlegających obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Warunek był taki, by nie wpływało to istotnie negatywnie na obowiązek rzetelnego oraz jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej, a także wyniku finansowego.

Okazało się, że przepis ten pozostawał w sprzeczności z Ustawą o rachunkowości w brzmieniu ustalonym nowelizacją obowiązującą od 23 września 2015 roku. Artykuł 28b tej ustawy stanowi obecnie, iż rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych mogą nie stosować wszystkie jednostki, o ile za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły przynajmniej dwóch z trzech wskazywanych progów:
17 mln zł – dla sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
34 mln zł – dla przychodów wyrażonych netto ze sprzedaży towarów i usług za rok obrotowy
50 osób – dla średniego zatrudnienia przeliczając na pełen wymiar czasu pracy w ciągu roku

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Wyróżniony ekespert

<br />
<b>Warning</b>: Undefined variable $fullname in <b>/home/ebwhjzgwhy/domains/spolki.cgolegal.pl/public_html/wp-content/uploads/cache/136c5961c23f8bf63e4454eece6364a99e48530f.php</b> on line <b>45</b><br />
”
class=”lazyload”></figure><div class=

Michał Gawlak

Partner / Attorney-at-law

Formularz kontaktowy

  CGO Group

  CGO Group
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Kancelaria CGO Legal CGO Finance